Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Heribert

Svatý Heribert se narodil v německém Wormsu kolem roku 970, získal vzdělání v klášteře v Gorze a v katedrální škole svého rodného města. Před vysvěcením na kněze zastával úřad kancléře pro Itálii na dvoře nezletilého císaře Otty III. Roku 995 byl vysvěcen na kněze a stal se proboštem při wormské katedrále. Již čtyři roky nato byl jmenován kolínským arcibiskupem.

Již jako arcibiskup doprovázel mladičkého císaře do Itálie, byl jeho společníkem na útěku před římským povstáním a stál u jeho úmrtního lůžka v italském Vitterbu. Císařovy ostatky pak doprovodil do německých zemí. Od té doby se již nechtěl zabývat politickými otázkami a napřel všechny své síly ve prospěch svého poslání jakožto biskupa. Zvláště se věnoval chudým – věděl velmi dobře o všech potřebných lidech, jimž mohl poskytnout a také poskytoval účinnou pomoc. Postupně navštívil všechna města a všechny kraje své arcidiecéze.

Již za Heribertova života se hovořilo o četných zázracích, na nichž měl svůj podíl – uzdravil svého kaplana z vážné nemoci, vrátil zrak slepé ženě a svými modlitbami odvrátil od Kolína mor – o tom byli přesvědčeni všichni Kolíňané. Také po smrti byl vzýván jako přímluvce za morových epidemií. Zemřel v Kolíně 16. března 1021 a byl pohřben v klášteře v Deutz, který sám založil. Jako světce jej lidé uctívali zcela spontánně. Římské martyrologium o něm píše: „Byl světlem pro kněžstvo i pro lid tím, že uváděl do života ctnosti, o nichž kázal.“Svátek slaví Elena, Herbert

Dnešní oslavenkyně Elena je jednou z podob jména Helena. V tomto případě se jedná o rusko-bulharskou variantu. Jméno Helena má své základy v řeckém slově heléné. Doslova to znamená „pochodeň z hořícího rákosí“. Dá se tedy přeneseně říci, že Helena je světlem v temnotách, a totéž lze přenést i na Elenu.

Herbert nebo také Heribert pochází ze staroněmeckého jména Hariberath a znamená něco jako „skvělý voják“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

NyníRanní proud
Píseň: Holy Spirit (2015); Interpret: Battistelli Francesca; Album: různí: Grammy 2015 – christian music
07:45Studna slova (Rádio 7)
08:00Duchovní hudba
09:00Mše svatá
10:00Varhanní hudba
10:30Dotýkání světla
11:00Proglaso

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group