Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Jan Křtitel de la Salle, Velký pátek

Jan Křtitel de la Salle se narodil v Remeši 30. dubna 1651. Pocházel z urozené, ale chudé rodiny, měl devět sourozenců. Vystudoval filosofii a roku 1678 se stal knězem, v Remeši zastával různé úkoly, mimo jiné také spolupracoval s Adrianem Nyelem, laickým zakladatelem lidových škol.

Učitelé v těchto školách však často postrádali potřebné vzdělání i motivaci. Jan Křtitel de la Salle je proto shromáždil do jednoho domu, kde s nimi i bydlel, studoval a vzdělával je a snažil se zavést organizaci práce, kterou odpozoroval na jiných školách. Nebál se také inovací – opustil dosud užívanou latinu a veškerou výuku nechával provozovat francouzsky.

Roku 1680 se takto zrodila komunita »bratří křesťanských škol«. Její členové většinou nebyli kněží. Postupně toto společenství otevíralo další školy, roku 1687 už mělo vlastní noviciát. Následujícího roku přišlo do paříže, kde do roka vyučovalo více než tisíc žáků.

V Paříži se však Jan Křtitel de la Salle musel potýkat s odporem diecézního duchovenstva, s civilními autoritami a s jansenisty, proto byl donucen odejít se svou komunitou do Saint-Yon blízko Rouenu. Zde také 7. dubna 1719 zemřel. V době jeho smrti se ve 23 ústavech jeho společnosti vzdělávalo deset tisíc žáků; třikrát tolik lidí se s ním přišlo rozloučit na pohřbu. Roku 1900 jej papež Lev XIII. kanonizoval. V současnosti má kongregace »bratří křesťanských škol« přes 17 tisíc členů, působících na školách ve všech částech světa.Svátek slaví Heřman, Hermína

V občanském kalendáři má dnes svátek Heřman. Jedná se o jméno starogermánského původu. Jeho nejstarší tvar zněl prý Hariman, což znamenalo doslova „vojenský muž“. Šlo zkrátka o vojáka každým coulem. Jméno mělo v dávných časech patrně i formu Armin, používanou dnes jako samostatné jméno.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group