Daňové kalkulačky

Daňové kalkulačky

Zvolte si druh poplatníka:

Fyzická osoba: http://www.neziskovky.cz/kalkulacka.php#

poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují

  • poplatníci, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy
  • poplatníci obvykle se zdržující na území České republiky, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce

Právnická osoba: http://www.neziskovky.cz/kalkulacka.php#

osoby, které nejsou fyzickými osobami

  • organizační složky státu
  • u právnické osoby musí hodnota jednoho daru činit alespoň 2 000,- Kč a v úhrnu lze odečíst nejvýše 5%.