Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Jan a Pavel

Obvykle se říká, že pronásledování křesťanství v Římské říši skončilo vydáním Ediktu milánského roku 313. Není to však úplně přesné tvrzení. Roku 361 se totiž římským vládcem stal Flavius Claudius Iulianus, spíše známý pod přízviskem Apostata – Odpadlík.

Iulianus se s křesťanstvím rozešel již před svým nástupem na trůn. Za své vlády pak usiloval o jakousi restauraci pohanství, tedy tradičního polyteismu, který se již tehdy potýkal s nezadržitelným úpadkem. Překážkou mu samozřejmě byli křesťané, a tuto překážku se vládce pokoušel odstranit.

Jan a Pavel byli rodní bratři, kteří si získali v Římě dobré jméno ve službách Constantiny, dcery císaře Constantina, v armádě i v běžném životě, kdy se věnovali péči o chudé a potřebné. Není divu, že se je Iulianus pokusil získat na svou stranu při snahách o vybudování jakési „pohanské církve“, paralelní společenské a náboženské struktury založené na římském polyteismu. Jan a Pavel jakožto křesťané odmítli.

Vládce Iulianus nechal bratry zadržet v jejich domě a držet je zde v jakémsi domácím vězení. Jeden z jeho důstojníků se je několik dní snažil přesvědčit, aby se přiklonili k pohanství a demonstrovali svůj postoj obětováním Jovově soše. Odmítli. Byli proto 26. června roku 362 popraveni a pohřbeni ve svém domě. Stejný osud potkal kněze Crispa, klerika Crispiniana a pannu jménem Benedicta, kteří byli přistiženi, jak se modlí na jejich hrobě.

Iulianus zemřel následujícího roku na tažení proti Perské říši. Některé prameny mu vkládají do úst jako poslední slova: „Vicisti, Galilaee (Zvítězil jsi, Galilejče – tím myslel Krista)!“ Jeho nástupce nechal pátrat po tělech svatých Jana a Pavla a postavit nad jejich hrobem baziliku. Zatímco se kosti i plány Iuliana Apostaty rozpadly v prach, tato bazilika stojí dodnes.Svátek slaví Adriana

V občanském kalendáři má dnes svátek Adriana. Jedná se o ženský protějšek jména Adrián, které pochází od římského Hadrián. Lidé nosící toto jméno tak byli nazýváni podle města (H)Adria (asi 120 km jihovýchodně od Ancony), nebo podle Adrie, která leží na severu Itálie u Benátek a dala jméno Adriatickému moři. Dnes je toto jméno celosvětově velice oblíbené a nejinak je tomu i u nás.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group