Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví bl. Serapion

V Dolním Egyptě existovalo ve starověku město jménem Thmuis. Zde byl v letech 340–356 biskupem Serapion, původně poustevník z okruhu sv. Antonína Velikého, přítel známého teologa sv. Athanasia.

I jako biskup usiloval Serapion o život co nejbližší ideálu pouštních otců. Proto také prvním mnišským společenstvím, která se z nich formovala, psal velmi přátelské dopisy, v nichž vysoce hodnotil úlohu mnichů ve společnosti a v církvi.

Serapion byl biskupem v době, kdy vrcholil boj s arianismem. Serapion byl rozhodným zastáncem katolického křesťanství, hájil zdravou nauku proti arianismu i proti manicheismu velmi dovedně, výmluvně a přesvědčivě – byl skvělým teologem i řečníkem. Proto jej také sv. Jeroným ve svém díle De viris illustribus nazval „Scholasticus“, tedy „Učenec“.Svátek slaví Radek

Radek, který vévodí dnešnímu dni, je domáckou formou hned několika jmen. Je odvozen od Radovana, Radoslava, Radomila, Radomíra, ale také od Ctirada nebo Zdirada. Lze tudíž těžko říci, z jakého základu vzal právě dnešní Radek počátek. Jméno může být klidně od slova „radit“, „mít rád“, „starat se“, od ruského raděť anebo může být jeho nositel „rád, že je rád“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001