Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Apollonie

Alexandrie byla jedním z nejdůležitějších center Římské říše. Bylo to hlavní město Egypta, tedy provincie, která zásobovala Řím obilím. Sídlila zde slavná knihovna – Músaion – a soustřeďovali se sem učenci z celého antického kulturního okruhu. A krom toho (ale to oficiální místa nerada slyšela) zde byla velká, kvetoucí křesťanská obec s apoštolskými kořeny – založil ji totiž evangelista Marek, žák svatého Petra.

Právě roku 249 se mnozí lidé rozhodli, že v Alexandrii už nechtějí o křesťanství slyšet vůbec. Ve městě vypukly davové bouře a lůza hodlala pobít všechny, kdo se nezřeknou Krista.

Mezi nimi byla také Apollonie, alexandrijská panna a přesvědčená křesťanka. Dav se jí zmocnil a vlekl ulicemi města; přitom se ji bezohledným bitím snažil přimět k odpadu od víry. To však Apollonie odmítla a necouvla ani před hořící hranicí – posledním „argumentem“, který ji měl přimět ke zradě Krista. Sama vstoupila do plamenů a nalezla v nich mučednickou smrt.

»Pane, přijmi nás aspoň pro zkroušenou mysl a pokoru ducha! Jako celopal beranů a býků, jako desetitisíce tučných beránků, tak ať je dnes před tebou naše oběť, ať se ti líbí, že tě zcela následujeme, aby nebyli zklamáni ti, kteří doufají v tebe.«Svátek slaví Apolena

V občanském kalendáři má dnes svátek Apolena a v církevním Apollonie. Jedná se však o jedno jméno, které má základ v řeckém Apollonios. Znamenalo to, že „dívka tohoto jména byla zasvěcena bohu Apollonovi“. Jeho prostřednictvím pak byla „světlodárná“. Českým ekvivalentem jména je Světla, Světluše i Světlana.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group