Základní údaje o Radiu Proglas

Provozovatel - Vysílatel – Licence – Zaměření

 • Výpis z rejstříku:

  • Název subjektu: RADIO PROGLAS s.r.o.
  • Spisová značka: C 11866 vedená u rejstříkového soudu v Brně
  • IČ: 49435001, DIČ: CZ49435001
  • Sídlo: 618 00 Brno, Olomoucká 7
  • Den zápisu: 27. 7. 1993
  • Jednatel společnosti: Ing. Martin Holík, 511118851
 • Radio Proglas s.r.o. je nekomerční společností, provozující rozhlasové vysílání z licence. Charakteristickým rysem všech neziskových organizací je skutečnost, že hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání. Radio Proglas je zapsáno v evidenci neziskových organizací na portále veřejné správy České republiky.
 • Licenci k vysílání vlastní od roku 1995, vysílat začalo 8. 12. 1995. V roce 2015 končila platnost licencí pro FM sítě, platné do 7. června 2015 (archiv: jedna Ru/285/00 a druhá Ru/232/03: Kmitočtová síť – České Budějovice, Písek, Tábor).
 • Licence pro vysílání prostřednictvím družice: zjednodušeně pro satelitRu/148/02 platná do 14. 6. 2026 – přiděleno Radou pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV.
 • Transformační licence vstoupila v platnost 8. června 2015: čj. 6379/2013 (původní licence čj. Ru/232/03) a čj. 6380/2013 (původní licence čj. Ru/285/00) doba platnosti obou licencí je do 10. 10. 2025.
 • Celoplošná digitální rozhlasová licence čj. bar/5139/2013 platná od 3. 12. 2013 do 3. 12. 2021.
 • Licenční podmínky-programová skladba platné pro všechny licence (rozhodnutí RRTV ze dne 22. 4. 2009).
 • Radio Proglas je název programu šířeného společností Radio Proglas s.r.o.
 • Proglas je rodinné rádio s důrazem na křesťanské pojetí hodnot. 
 • Ochranná známka O-152923ochranna znamka 09032010.jpg

Financování – Nadační fond – Konta – Klub přátel Proglasu

 • Výpis z rejstříku:

  • Spisová značka: N 144 vedená u rejstříkového soudu v Brně
  • IČ: 44016701
  • Sídlo: 618 00 Brno, Olomoucká 7
  • Den zápisu: 13. 4. 1999
 • Nadační fond Radia Proglas slouží k podpoře a rozvoji vysílání Proglasu. Jeho zřizovatelem je Biskupství brněnské; Konto – č. ú.: 4200043003/5500 u Raiffeisenbank a.s. je tím, které uvádíme na přihláškách Klubu přátel Proglasu a na peněžních poukázkách.
 • Přispívání na kterékoli z kont je finančními úřady považováno za dar, na který se vztahuje právo odpočtu ze základu pro výpočet daně.
 • Pro podporu a šíření dobrého jména Proglasu služí Klub přátel Radia Proglas, tvořený cca 24 500 členy Klubu přátel, to je asi 55 000 osob,  z nichž 1200 je Kamarády Proglasu. Totožné  číslo je vyhrazeno pro případné členství v Klubu přátel Telepace a Tv Noe.
 • Proglas hospodaří s ročním obratem zhruba 35 mil. Kč, má 46 zaměstnanců (2021).

Vysílání – Program – Sledovanost

 • Vysílání Proglasu je šířeno z 15 FM vysílačů, dále ze satelitu Astra 3B v DVB-S na pozici 13,5 stupně východně, celoplošně pomocí zemského digitálního televizního vysílání DVBT2, ze několika desítek vysílačů DAB+, dále v 5 streamech prostřednictvím internetu. Více o možnostech příjmu vysílání Porglasu na našem webuv odkazu Pokrytí.
 • Program vysílání je k dispozici na webech www.proglas.cz, slovo.proglas.czzpravy.proglas.cz, junior.proglas.cz a hudba.proglas.cz přímo nebo prostřednictvím odebírání eZpravodaje, dále v příloze Katolického týdeníku každý týden a také na teletextu Tv Noe.
 • Sledovanost vysílání se pohybuje kolem 40 000 posluchačů včera, 100 000 v posledních 7 dnech, nejoblíbenějším rádiem je pro 35 000 posluchačů.

Redakce

Podpůrná organizace zanikla k 1. 1. 2018

 • Servisní organizací Proglasu byla dceřinná společnost Proglas s.r.o. Zabývala se provozem vysílačů, technologiemi, a drobným prodejem, zejména audio nosičů a propagačních předmětů.
 • Výpis z rejstříku:
  • Název subjektu: Proglas s.r.o.
  • Spisová značka: C 31222 vedená u rejstříkového soudu v Brně
  • Název subjektu: PROGLAS s.r.o.
  • IČ: 25540033, DIČ: CZ25540033
  • Sídlo: 618 00 Brno, Olomoucká
  • Den zápisu: 23. 9. 1998

Poslední aktualizace: leden 2021, KKov, 8.7.2021 MH

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group