Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Klára

Klára se narodila v Assisi kolem roku 1193, byla tedy mladší současnicí sv. Františka. Ve věku 18 let se jej rozhodla následovat na jeho „svatební cestě s paní Chudobou“. Zřekla se veškerého majetku a přijala od Františka chudé šaty. Záhy se k ní připojily její dvě sestry a po otcově smrti i její matka.

Chudoba byla základním stavebním kamenem Klářiny řehole. Právě chudobou se chtěla se svými spolusestrami nejvíce přiblížit Kristu a právě radikální důraz na chudobu řádu, který neměl vlastnit naprosto žádný majetek, byl překážkou ke konečnému schválení těchto řeholních pravidel. Klára se toho dočkala až dva dny před svou smrtí; zemřela 11. srpna 1253.

Legendy praví, že svatá Klára byla jednou o Vánocích upoutána na lůžko a nemohla se účastnit bohoslužeb. Prosila Pána o pomoc, a její problém byl vyřešen překvapivým způsobem – měla vidění, v němž mohla sledovat bohoslužby, jako by byla jejich přímou účastnicí. Na základě této události byla pak po staletích prohlášena za patronku televize.Svátek slaví Zuzana