Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Jeroným

„Ignorantia Scripturae est ingorantia Christi“ – neznalost Písma je neznalost Krista, říkal svatý Jeroným. A věděl, co mluví; kdysi za mladých let, když ještě studoval, věnoval se, jak bylo obvyklé, především studiu latinských klasiků, na prvním místě Marca Tullia Cicerona. Snad není příliš troufalé, řekneme-li, že přitom zanedbával vzdělání biblické.

Jednoho dne se mu však zdál prazvláštní sen – ocitl se před svým osobním „Posledním soudem“. Chtěl se tehdy přihlásit ke Kristu, ovšem slyšel hlas: „Ciceronianus es, non Christianus“ – jsi ciceronovec, nikoli křesťan.

Svatého Jeronýma se to dotklo; dalo by se říci, že to s ním zatřáslo. Obrátil se proto ke studiím Písma a nezanedbával ani biblické jazyky. Záhy se stal tak proslulým biblistou, že si jej papež Damasus zvolil za svého sekretáře a svěřil mu revizi překladu Písma do latiny.

Svatý Jeroným se ke svému úkolu postavil velice zodpovědně; místo toho, aby jen a pouze opisoval dřívější překlady (známe je pod souhrnným názvem Vetus Latina, konkrétně Versio Itala a Versio Afra), v podstatě vytvořil svébytný překlad Písma do latiny, a to z původních jazyků. Dokonce se kvůli tomu naučil od jednoho rabína hebrejsky.

Jeronýmův vynikající překlad se stal nejrozšířenějším vydáním Písma na křesťanském Západě. Jako vydání oblíbené mezi lidem dostalo jméno Vulgata, tj. Doslova „Lidová“, rozuměj Bible. V revidovaném vydání je dosud základním textem pro použití v katolické církvi. Na internetu je k mání na adrese http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html.Svátek slaví Jeroným

Dnes mají v občanském i církevním kalendáři svátek Jeroným a Jarolím. Obě jména mají stejný základ, jímž je řecký Hieronymos. Podle vysvětlení jazykovědců to znamená „svaté jméno“ nebo „muže se svatým jménem“. Toto jméno je světově oblíbeno a má mnoho různých podob. Ve starém Římě mu říkali Hieronymus, v Holandsku podobně jako u nás Jeronym, ve Francii Jérome a v Anglii Jerome. Italové si jméno pozměnili na Geronimo či Girolamo a tak bychom mohli pokračovat dále.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group