Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

»Jak milý je příchod těch, kteří zvěstují dobro, kteří zvěstují Boží království; v nebezpečích jsou nebojácní, na cestách rychlí! K těmto hlasatelům svatého evangelia Cyrilu a Metodějovi se s chloubou hlásí jako ke svým apoštolům tolik slavných národů; jsou proto odolným a sladkým svazkem křesťanské lásky a bratrského společenství, jež je navzájem pojí, a mají za tento svazek být též považováni.

Tím, že kázali evangelium, přivedli ony národy do lůna katolické církve, a tím, že sestavili abecedu a vytvořili pro slovanskou řeč jistá pravidla, otevřeli před nimi bránu ke kultuře a civilizaci. Právem je nazýváte otci svých národů; všeobecně se jim připisuje především to, že vaše milované národy byly připuštěny do společenství národů, a zapojeny do kulturního světa. Je povinností všech zainteresovaných, aby bděli a pracovali pro to, aby milost, které se vám dostalo z nebe, nebyla marná a aby přinesla kýžené ovoce; má je k tomu vést nesmrtelná památka na přijaté dobrodiní a vědomí úkolu, který mají splnit.«

(apoštolský list Pavla VI. k 1100. výročí smrti sv. Cyrila)

 Svátek slaví Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů

NyníKomorní hudba
Skladba: Klavírní sonáta č. 5 Fis-dur op. 53 (1907); Autor: Skrjabin Alexandr Nikolajevič; Sóla: Richter Svjatoslav - klavír
02:00Uši k duši (Rádio 7)
02:15Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:59Písně
05:00Varhanní hudba
05:30Knihovnička

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group