Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Irenej (Lubomír)

Svatý Irenej se narodil v Malé Asii kolem roku 140; sám píše, že jako mladík se setkal se svatým Polykarpem, posledním z první poapoštolské generace, žákem svatého Jana (zemřel mučednickou smrtí 23. února 156). Spolu s dalšími maloasijskými křesťany odešel v 70. letech do jižní Galie (dnešní Francie), kde se stal knězem a později (roku 177) i biskupem v Lugdunu (dnešní Lyon). Zemřel mučednickou smrtí spolu s dalšími lyonskými křesťany při pronásledování roku 202.

Jeho nejvýznamnějším dílem je řecký spis o pěti knihách s původním názem „Odhalení a odmítnutí předstíraného poznání“, který se dochoval jen v latinském překladu a je znám jako Adversus haereses (Proti bludným naukám). Svatý Irenej zde proti novým gnostickým výmyslům a „úžasným odhalením“ staví původní, nezkreslenou víru, jak ji předávali apoštolové a jak ji uchovává církev. Mimo jiné zde píše:

»Církev, rozšířená nyní po celé zemi a až na konec světa, získala víru od apoštolů a od jejich žáků. Ačkoli je po celém světě rozšířena, pečlivě střeží svou víru, jako by obývala jeden dům. Věří v pravdy víry, jako by měla jen jednu duši a jedno srdce, hlásá je, vyučuje a předává v dokonalém souladu, jako by mluvila jen jedněmi ústy. Neboť i když se jazyky po celém světě liší, obsah toho, co je předáváno, je jeden a týž.
Jako je slunce, Boží stvoření, jedno a totéž na celém světě, tak také hlásání pravdy září všude a osvěcuje každého člověka, který chce pravdu poznat. Je v moci všech, chtějí-li poznat pravdu, aby rozjímali nezkreslené podání apoštolů, učení předkládané zřetelně celému světu.«

(Adversus haereses I,10)

 Svátek slaví Lubomír

Dnes mají ve všech kalendářích svátek Lubomír a Irenej. Věřte nebo ne, významem se jedná o stejné jméno. Irenej a Ireneus jsou zřejmě řeckého původu, základ mají ve slově eirénaios, což znamená „mírumilovný“ – čili Lubomír.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group