Postní doba s Proglasem

Postní doba je časem, kdy mohou věřící plněji odpovědět na Ježíšovu výzvu: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15) a takto se připravit na velikonoční svátky. Je též obdobím, kdy si křesťané zvláště připomínají vlastní křest.

Obrácení spočívá především v obnovení vztahu s Bohem a s druhými. Tato proměna vyžaduje rozchod s hříchem a návrat k Bohu nerozděleným srdcem: “Obraťte se a odvraťte ode všech svých nevěrností... a obnovte své srdce a svého ducha.” (Ez 18,30-31).

K vnitřní proměně nabízí církev v postní době tři tradiční prostředky (srov. Mt 6, 1-18): modlitbu, almužnu a půst. V modlitbě a naslouchání Božímu slovu obnovujeme vztah s Bohem; půst očišťuje a činí srdce vnímavější pro Boha; konečně nezištná láska proměňuje vztahy s druhými.

V našem vysílání nabízíme v průběhu postní doby kromě obvyklých přenosů mší svatých také pravidelnou pobožnost křížové cesty, a to vždy ve středu a v pátek krátce po 15. hodině.

Dvě sepolcro kantáty

Dvě sepolcro kantáty

30. března 2018, 13:30

Polední Hudební siesta Bílé soboty nabídne duchovní kantáty k Božímu hrobu – Telemannovu a Buxtehudeho.

Oktáva: I Dilettanti

Oktáva: I Dilettanti

29. března 2018, 11:26

Když si máte pozvat hosta do Oktávy, není to jednoduché. Vybrat, oslovit, domluvit natáčení. Ale když si máte pozvat hosta do Oktávy na Velký pátek?! No řekněte sami, koho byste pozvali? Já jsem oslovil Čeňka Svobodu. Rozhovor s ním uslyšíte v pátek 30. března 2018.

Velké pátky v životě boromejky sr. Bonfilie

Velké pátky v životě boromejky sr. Bonfilie

29. března 2018, 09:37

Na Velký pátek si můžete od 16. hodiny naladit rozhovor Antonína Žolnerčíka se sestrou Bonfilií z Města Albrechtic.

Zapření svatého Petra

Zapření svatého Petra

28. března 2018, 14:00

Události večera Zeleného čtvrtku inspirovaly mnoho hudebních skladatelů. Řadí se mezi ně i Marc-Antoine Charpentier, žijící v letech 1643 až 1704.

Kristus na hoře Olivové

Kristus na hoře Olivové

28. března 2018, 10:00

Hudební siesta Zeleného čtvrtku přinese jediné dílo. Bude jím jedno z mála duchovních děl Ludwiga van Beethovena - oratorium „Kristus na hoře Olivetské“.

Velikonoce v brněnské katedrále

Velikonoce v brněnské katedrále

27. března 2018, 14:00

Po celý Svatý týden bude v katedrále sv. Petra a Pavla k obřadům a mším znít krásná duchovní hudba pojící se k jednotlivým dnům.

Svázání Izáka – Oběť Krista

Svázání Izáka – Oběť Krista

27. března 2018, 05:00

Celou postní dobu jsme se zamýšleli nad kontextem Izákovy oběti, abychom nyní mohli tento příběh a předobraz porovnat s Ježíšovou smrtí na kříži.

Velikonoční koncerty HUDBA PRAVDY 2018

Velikonoční koncerty HUDBA PRAVDY 2018

26. března 2018, 15:08

Od pondělí 26. do středy 28. března 2018 bude v Kozlovicích, Rožnově pod Radhoštěm a v Opavě pod hlavičkou Mezinárodního hudebního festivalu MUSICA PURA realizována série velikonočních koncertů pod názvem HUDBA PRAVDY, v rámci níž vystoupí přední moravští lidoví zpěváci za hudebního doprovodu Ensemble FLAIR Jana Rokyty.

Noční linka Svatého týdne

Noční linka Svatého týdne

25. března 2018, 19:30

V pondělní Noční lince vám Klára Beránková nabídne velmi obsáhlé téma - smutek a radost.

Pololáníkova Velikonoční cesta

Pololáníkova Velikonoční cesta

25. března 2018, 06:44

Večerní Koncert duchovní hudby Květné neděle bude patřit dílu současného hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka.

Pašijové oratorium podle Markova evangelia

Pašijové oratorium podle Markova evangelia

24. března 2018, 17:36

V rámci polední Hudební siesty Květné neděle si představíme dílo poněkud méně známého německého skladatele Reinharda Keisera, žijícího v letech 1674 až 1739.

Schützovy Matoušovy pašije

Schützovy Matoušovy pašije

24. března 2018, 10:00

Ráno Květné neboli pašijové neděle nabídne také zhudebněné pašije.