Postní doba s Proglasem

Postní doba je časem, kdy mohou věřící plněji odpovědět na Ježíšovu výzvu: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15) a takto se připravit na velikonoční svátky. Je též obdobím, kdy si křesťané zvláště připomínají vlastní křest.

Obrácení spočívá především v obnovení vztahu s Bohem a s druhými. Tato proměna vyžaduje rozchod s hříchem a návrat k Bohu nerozděleným srdcem: “Obraťte se a odvraťte ode všech svých nevěrností... a obnovte své srdce a svého ducha.” (Ez 18,30-31).

K vnitřní proměně nabízí církev v postní době tři tradiční prostředky (srov. Mt 6, 1-18): modlitbu, almužnu a půst. V modlitbě a naslouchání Božímu slovu obnovujeme vztah s Bohem; půst očišťuje a činí srdce vnímavější pro Boha; konečně nezištná láska proměňuje vztahy s druhými.

Hudební oslava sv. Josefa

Hudební oslava sv. Josefa

19. března 2019, 10:56

Dvě skladby nabídne dnešní polední Hudební siesta: zhudebněné litanie a mši.

Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný

Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný

19. března 2019, 10:40

Už deset let k postní době patří duchovně-formační akce Postní almužna Charity Česká republika. Navazuje na starobylou tradici milodaru, kdy si do papírové pokladničky neboli postničky lidé mohou odkládat peníze za požitky, které si během půstu odepřou. 

Oratorium Magdalena u nohou Kristových

Oratorium Magdalena u nohou Kristových

17. března 2019, 06:37

Večerní Koncert duchovní hudby na Radiu Proglas bude o druhé neděli postní patřit jednomu z těch děl, která (kvůli jeho délce) jen velmi málokdy uslyšíte celé v koncertní síni.

Stabat Mater a dva žalmy

Stabat Mater a dva žalmy

16. března 2019, 20:29

V rámci duchovní hudby nás v neděli ráno čeká krásná skladba, oslavující bolestnou Matku Boží.

Postní kalendář cílí na péči o stvoření

Postní kalendář cílí na péči o stvoření

8. března 2019, 12:35

Českobratrská církev evangelická spolu s Českou environmentální křesťanskou sítí opět vydaly Postní kalendář, jehož náplní je několik desítek každodenních tipů, jak být šetrnější k životnímu prostředí a přírodě.

Křížová cesta

Křížová cesta

6. března 2019, 12:00

Na text Františka Lazeckého vytvořil hudební skladatel Jan Bernátek meditativní Křížovou cestu.

Popeleční středa: Očekávané události

Popeleční středa: Očekávané události

6. března 2019, 05:52

Vybíráme z událostí očekávaných 6. března 2019, o Popeleční středě na začátku postní doby.

Biberův bolestný růženec

Biberův bolestný růženec

5. března 2019, 18:57

Hudební siesta Popeleční středy bude zaměřena na duchovní rozjímavé skladby.

Popeleční středa na Proglasu

Popeleční středa na Proglasu

5. března 2019, 15:00

Na Popeleční středu jsme pro vás připravili speciální program. Některé pravidelné pořadu v programu nenajdete. Naladíte však pořady vztahující se k tomuto dni.

Život a dílo biskupa Josefa Schinzela

Život a dílo biskupa Josefa Schinzela

4. března 2019, 15:56

Ve středu 6. března od 20.15 hodin hovoří historik Mons. Dr. Jan Larisch.

Hra podpoří kostel a školu v Bulharsku

Hra podpoří kostel a školu v Bulharsku

1. března 2019, 13:53

Saleziáni dona Bosca na blížící postní období připravili aktivitu pro jednotlivce i společenství. Za skutek dobrodiní nabízí symbolickou odměnu v podobě dílku do puzzle, které zobrazuje komplex kostela a školy v bulharské Staré Zagoře. Organizátoři tak chtějí upozornit na jeden ze svých současných projektů.

Příprava na postní dobu 2019

Příprava na postní dobu 2019

1. března 2019, 09:32

Těsně před začátkem postní doby 5. března se sejdeme v Kafemlýnku nad tipy jak toto období prožít zejména v rodinách s dětmi a kde se inspirovat.

Partneři

Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.czn

Regiony

Regiony

Akce Proglasu v roce 2019

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.

POMOZTE DOPLATIT Svatomartinské varhany v Třebíči

Trebic varhany

Splacení už funkčních nových varhan můžete podpořit koupí
adopčního certifikátu