Postní doba s Proglasem

Postní doba je časem, kdy mohou věřící plněji odpovědět na Ježíšovu výzvu: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15) a takto se připravit na velikonoční svátky. Je též obdobím, kdy si křesťané zvláště připomínají vlastní křest.

Obrácení spočívá především v obnovení vztahu s Bohem a s druhými. Tato proměna vyžaduje rozchod s hříchem a návrat k Bohu nerozděleným srdcem: “Obraťte se a odvraťte ode všech svých nevěrností... a obnovte své srdce a svého ducha.” (Ez 18,30-31).

K vnitřní proměně nabízí církev v postní době tři tradiční prostředky (srov. Mt 6, 1-18): modlitbu, almužnu a půst. V modlitbě a naslouchání Božímu slovu obnovujeme vztah s Bohem; půst očišťuje a činí srdce vnímavější pro Boha; konečně nezištná láska proměňuje vztahy s druhými.

Jeruzalém byl na Velký pátek po dvou letech znovu cílem množství poutníků

Jeruzalém byl na Velký pátek po dvou letech znovu cílem množství poutníků

15. dubna 2022, 22:23

Za zvýšených bezpečnostních opatření se dnes v Jeruzalémě konalo tradiční procesí křížové cesty na tzv. Via dolorosa. Protože křesťanské Velikonoce letos kolidují s ramadánem, uskutečnilo se kvůli muslimským poledním modlitbám výjimečně už dopoledne. 

Sobotní sepolcra i jásavé skladby

Sobotní sepolcra i jásavé skladby

15. dubna 2022, 19:00

Bílou sobotou se láme doba postní a velikonoční. Odpovídající charakter jsme zvolili i pro duchovní hudbu, kterou v ten den budeme vysílat.

Dopoledne s Proglasem: Velký pátek s Prokopem Siostrzonkem

Dopoledne s Proglasem: Velký pátek s Prokopem Siostrzonkem

15. dubna 2022, 09:42

Velký pátek – den Ježíšovy smrti před nás staví všechny velké otázky po smyslu života, ale i smrti, lidského utrpení, nemoci, ale také třeba lidské krutosti.

Křížová cesta v římském Koloseu a další velkopáteční události

Křížová cesta v římském Koloseu a další velkopáteční události

15. dubna 2022, 07:53

Na Velký pátek 2022 přinášíme výběr očekávaných událostí.

Hudební pašije a bolestný růženec

Hudební pašije a bolestný růženec

14. dubna 2022, 19:00

Velký pátek bude podobně jako jiné dny Svatého týdne zcela zaměřený na duchovní hudbu a také jí bude více než obvykle.

Dopoledne s Proglasem: Zelený čtvrtek s Benediktem Mohelníkem

Dopoledne s Proglasem: Zelený čtvrtek s Benediktem Mohelníkem

14. dubna 2022, 14:03

Stojíme na prahu Velikonoc, událostí, které nám znovu připomínají velikost Boží lásky k nám lidem, ke každému konkrétně. A to je důležité a neměnné poselství pro každou dobu, včetně té naší. Pozvání do Dopoledne s Proglasem přijal dominikán Benedikt Mohelník.

Hudba o Zeleném čtvrtku

Hudba o Zeleném čtvrtku

13. dubna 2022, 18:00

Na Zelený čtvrtek se s námi třikrát můžete zastavit u krásné duchovní hudby, kterou její autoři komponovali pro provozování v tento den.

Duchovní hudba nadcházejících dní

Duchovní hudba nadcházejících dní

11. dubna 2022, 18:49

Hudba Svatého týdne bude v mnohém zcela odlišná než ta, kterou vysíláme během roku. 

Průvod Květné neděle, pašijové oratorium a lamentace

Průvod Květné neděle, pašijové oratorium a lamentace

10. dubna 2022, 08:00

V rámci večerního Koncertu duchovní hudby zazní nejprve zpěvy gregoriánského chorálu k průvodu na Květnou neděli, po nich rozsáhlé Pašijové oratorium Georga Philippa Telemanna a uzavřou ho lamentace proroka Jeremiáše zhudebněné Janem Dismasem Zelenkou.

Květná neděle 2022 a její očekávané události

Květná neděle 2022 a její očekávané události

10. dubna 2022, 07:00

Nabízíme výběr z očekávaných událostí 10. dubna 2022.

Pašijové oratorium a kantáta

Pašijové oratorium a kantáta

10. dubna 2022, 06:19

Hudební siesty počínaje Květnou nedělí budou odlišné od běžných.

Postní "betlémy"

Postní "betlémy"

10. dubna 2022, 06:00

Poslechněte si pořad o málo známé tradici stavění tzv. postních nebo velikonočních "betlémů" – premiéra 12. dubna 2022 ve 20.15, repríza 13. dubna 2022 ve 22.00.

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group