Postní doba s Proglasem

Postní doba je časem, kdy mohou věřící plněji odpovědět na Ježíšovu výzvu: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15) a takto se připravit na velikonoční svátky. Je též obdobím, kdy si křesťané zvláště připomínají vlastní křest.

Obrácení spočívá především v obnovení vztahu s Bohem a s druhými. Tato proměna vyžaduje rozchod s hříchem a návrat k Bohu nerozděleným srdcem: “Obraťte se a odvraťte ode všech svých nevěrností... a obnovte své srdce a svého ducha.” (Ez 18,30-31).

K vnitřní proměně nabízí církev v postní době tři tradiční prostředky (srov. Mt 6, 1-18): modlitbu, almužnu a půst. V modlitbě a naslouchání Božímu slovu obnovujeme vztah s Bohem; půst očišťuje a činí srdce vnímavější pro Boha; konečně nezištná láska proměňuje vztahy s druhými.

Křížová cesta z ostravského studia

Křížová cesta z ostravského studia

3. dubna 2019, 13:46

Ve středu 3. dubna po zprávách ve tři odpoledne vás zveme ke společné modlitbě. 

Premiéra Telemannova oratoria

Premiéra Telemannova oratoria

31. března 2019, 07:22

Svátečnímu nedělnímu večernímu Koncertu duchovní hudby bude vévodit takřka dvouhodinové pašijové oratorium od Georga Philippa Telemanna, které na Radiu Proglas zazní poprvé.

Musikalische Exequien

Musikalische Exequien

30. března 2019, 17:04

Ranní nedělní hudbou vás provede dílo Heinricha Schütze.

"Tvorba je pro mě více než modlitba," řekl sochař Lacina o Křížové cestě rukou

"Tvorba je pro mě více než modlitba," řekl sochař Lacina o Křížové cestě rukou

27. března 2019, 18:06

V Rapoticích na Vysočině byla posvěcena Křížová cesta rukou. Sochařské dílo umělce Lubomíra Laciny a iniciované místostarostou obce Zdeňkem Strašákem je od neděle možné vidět v místní kapli.

Hudební oslava sv. Josefa

Hudební oslava sv. Josefa

19. března 2019, 10:56

Dvě skladby nabídne dnešní polední Hudební siesta: zhudebněné litanie a mši.

Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný

Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný

19. března 2019, 10:40

Už deset let k postní době patří duchovně-formační akce Postní almužna Charity Česká republika. Navazuje na starobylou tradici milodaru, kdy si do papírové pokladničky neboli postničky lidé mohou odkládat peníze za požitky, které si během půstu odepřou. 

Oratorium Magdalena u nohou Kristových

Oratorium Magdalena u nohou Kristových

17. března 2019, 06:37

Večerní Koncert duchovní hudby na Radiu Proglas bude o druhé neděli postní patřit jednomu z těch děl, která (kvůli jeho délce) jen velmi málokdy uslyšíte celé v koncertní síni.

Stabat Mater a dva žalmy

Stabat Mater a dva žalmy

16. března 2019, 20:29

V rámci duchovní hudby nás v neděli ráno čeká krásná skladba, oslavující bolestnou Matku Boží.

Postní kalendář cílí na péči o stvoření

Postní kalendář cílí na péči o stvoření

8. března 2019, 12:35

Českobratrská církev evangelická spolu s Českou environmentální křesťanskou sítí opět vydaly Postní kalendář, jehož náplní je několik desítek každodenních tipů, jak být šetrnější k životnímu prostředí a přírodě.

Křížová cesta

Křížová cesta

6. března 2019, 12:00

Na text Františka Lazeckého vytvořil hudební skladatel Jan Bernátek meditativní Křížovou cestu.

Popeleční středa: Očekávané události

Popeleční středa: Očekávané události

6. března 2019, 05:52

Vybíráme z událostí očekávaných 6. března 2019, o Popeleční středě na začátku postní doby.

Biberův bolestný růženec

Biberův bolestný růženec

5. března 2019, 18:57

Hudební siesta Popeleční středy bude zaměřena na duchovní rozjímavé skladby.