Program vysílání na sobotu 20. 4. 2019

Čas Pořad
00:00 Hymna a chorál Svatý Václave
00:05 Noční bdění (Hudební)
00:30 Písně (Hudební)
01:00 Komorní hudba (Klasika)
02:00 Oktáva - Bachovy pašije (Klasika) poslechnout
03:00 Jak se vám líbí - 20 let skupiny Kéfas (Hudební) poslechnout
03:45 Písničky před svítáním (Hudební)
05:57 Myšlenka na den - Modlitba Kristových učedníků poslechnout
06:00 Písně
06:30 Čtení z evangelia: Jan 14, 1-3
06:35 Ranní chvály (Duchovní)
06:50 Duchovní slovo - Bílá sobota - 2. čtení (Duchovní) poslechnout
07:00 Radio Vatikán (R) (Zpravodajství)
07:15 Dnešek v kalendáři
07:20 Písně (Hudební)
07:30 Komentář týdne - Ježíš Kristus vstal z mrtvých a všechno ostatní je sekundární (Zpravodajství) poslechnout
07:40 Písně (Hudební)
08:00 Na sobotní frekvenci Proglasu (TWR) - Nikdo nemá větší lásku (Slovesné)
09:00 Písně
09:40 Ten nářek, ó Kriste, zpěv slzami orosený TIP poslechnout
10:10 Hudba pravdy TIP
11:05 Barvínek - O smrti (R) (Pro děti a mládež) poslechnout
11:57 Myšlenka na den - Modlitba Kristových učedníků (R) poslechnout
12:00 Anděl Páně (Duchovní)
12:05 Hudební siesta (Klasika)
13:15 Střípek poezie - Co Bůh, člověk... (Kulturní a vzdělávací) poslechnout
13:20 Hudební siesta – 2. část
13:30 Knihovnička - Henri J. M. Nouwen: Návrat ztraceného syna (R) (Kulturní a vzdělávací) poslechnout
13:45 Dnešek v kalendáři (Zpravodajství)
14:00 Písničky pro hezké odpoledne (Hudební)
15:00 Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
15:15 Písně (Hudební)
16:00 Čteme z křesťanských periodik
16:15 Komentář týdne - Ježíš Kristus vstal z mrtvých a všechno ostatní je sekundární (Zpravodajství) poslechnout
16:30 Duchovní hudba
17:55 Myšlenka na den - Modlitba Kristových učedníků (R) poslechnout
18:00 Rozjímání o vykoupení – Bílá sobota - Rozjímání o vykoupení V. - Bílá sobota (díl 3/3) poslechnout
18:25 Duchovní hudba
19:05 Večerní chvály (Duchovní)
19:20 Křesťanské písně
19:30 Radio Vatikán (Zpravodajství)
19:45 Úvod do liturgie Velikonočního třídení – Bílá sobota - Úvod do liturgie Velikonočního třídení - Bílá sobota
20:00 Velikonoční vigilie - Z kostela Panny Marie Sněžné v Praze - Vigilie Zmrtvýchvstání Páně TIP poslechnout
22:00 Duchovní hudba
23:50 Duchovní slovo - 3. čtení ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Duchovní) poslechnout
23:58 Půlnoční modlitba (Duchovní)