Program vysílání na neděli 21. 4. 2019

Čas Pořad
00:00 Hymna a chorál Svatý Václave a hymna EU
00:05 Kolem se toč - 1160. kolo hitparády Kolem se toč! (Hudební) poslechnout
01:05 Komorní hudba (Klasika)
02:00 Písně
02:15 Komentář týdne - Ježíš Kristus vstal z mrtvých a všechno ostatní je sekundární (R) (Zpravodajství) poslechnout
02:25 Písně (Hudební)
03:00 Jak se vám líbí - LZ7 (Hudební) poslechnout
03:43 Písničky před svítáním (Hudební)
05:57 Myšlenka na den - Závěr maratonu poslechnout
06:00 Čteme z křesťanských periodik (Zpravodajství)
06:15 Křesťanské písně (Hudební)
06:30 Dnešní evangelium: Jan 20,1-9
06:35 Ranní chvály (Duchovní)
06:50 Duchovní slovo - z knihy Setkání s Ježíšem - Žít vzkříšení (Duchovní) poslechnout
07:00 Radio Vatikán (R) (Zpravodajství)
07:15 Dnešek v kalendáři
07:20 Písně (Hudební)
07:30 Komentář týdne - Ježíš Kristus vstal z mrtvých a všechno ostatní je sekundární (Zpravodajství) poslechnout
07:40 Písně (Hudební)
07:45 Studna slova (TWR) - 1. Královská - Dotazování na Boží vůli (Duchovní) (díl 38/41)
08:00 Duchovní hudba (Klasika)
08:40 Střípek poezie - Velikonoční hymnus - Toť vskutku pravý Boží den poslechnout
08:44 Duchovní hudba - 2. část
08:53 Úvod do liturgie Velikonočního třídení - Neděle vzkříšení
09:00 Mše svatá - Z kostela Všech svatých v Litoměřicích - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně TIP (Duchovní) poslechnout
10:00 Duchovní hudba (Klasika)
10:30 Vzdělávací cyklus - Ekleziologie - Církev jako Boží lid (Kulturní a vzdělávací) (díl 8/14) poslechnout
11:00 Proglaso (Pro děti a mládež)
11:57 Myšlenka na den - Závěr maratonu (R) poslechnout
12:00 Urbi et orbi TIP
12:30 Hudební siesta (Klasika)
13:15 Střípek poezie - Velikonoční hymnus - U Beránkovy hostiny (Kulturní a vzdělávací) poslechnout
13:17 Hudební siesta – 2. část
13:30 Knihovnička - Hubert Wolf: Krypta TIP (Kulturní a vzdělávací) poslechnout
13:45 Dnešek v kalendáři (Zpravodajství)
14:00 Sváteční pohádka - Sedm Janků a Drak Sedmihlavec - Tři zlaté pávice (Pro děti a mládež)
14:41 Písničky z archivu
15:00 Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
15:15 Blahopřání poslechnout
16:11 Telefonické blahopřání (Kontaktní)
16:30 A cappella na kanapi
16:55 Dotýkání světla - Útěcha skrze Zjevení - Nové nebe a nová země (R) (Duchovní) (díl 7/7) poslechnout
17:25 Folklorní sedmička - 28. kolo hitparády lidových písní
17:55 Myšlenka na den - Závěr maratonu (R) poslechnout
18:00 Živý růženec (slavný)
18:30 Písně (Hudební)
19:00 Večerní pohádka - Pohádky z Duhy - Neděle u zvířátek (Pro děti a mládež) poslechnout
19:15 Kolem se toč - 1160. kolo hitparády Kolem se toč! (Hudební) poslechnout
20:15 Křesťan a svět - Velikonoce mezi řeholníky TIP (Kulturní a vzdělávací) poslechnout
20:45 Radio Vatikán (Zpravodajství)
21:05 Večerní chvály (Duchovní)
21:20 Koncert vážné a duchovní hudby (Klasika)
23:50 Duchovní slovo - z knihy Padesátkrát Ježíš - O Ježíši, o vzkříšení (Duchovní) poslechnout
23:58 Půlnoční modlitba (Duchovní)