Výběr z rozhodnutí Rady pro R a Tv vysílání 24.1.2008

Tv Noe a Proglas v multiplexu B i nadále! Tv Noe do dalších kabelových sítí.

Rada pro R a Tv vysílání na svém 2. zasedání 21. ledna 2008 mimo jiné: 
 • registrovala společnost Czech Digital Group, a. s., jako provozovatele převzatého
  rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v
  systému DVB - T: územní rozsah převzatého vysílání je stanoven diagramem využití
  rádiových kmitočtů dle přílohy, programová nabídka – registrované programy:
  rozhlasové – české: Radio Proglas; televizní – české: PUBLIC TV, Tv NOE, O (óčko);
  televizní – zahraniční: TA3 s časovým rozsahem vysílání po - pá 17 hodin, so - ne 15
  hodin
 • registrovala provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r. o. dle § 29 odst. 1 písm. c)
  zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových
  převzatých českých televizních programů - Film +, Nova Cinema, PUBLIC TV, Tv NOE
  a v registraci nových zahraničních televizních programů - SPICE (23:00 - 04:00 h), STV
  1, STV 2, Viasat Explorer, Viasat History
 • registrovala provozovateli Kabelová televize Jeseník spol. s r. o. dle § 29 odst. 1
  písm. c) zákona č 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy zahraniční: Zone Reality a české: Tv NOE a Nova Cinema

První knedlík říká, že Proglas i Noe zůstávají v experimentálním režimu v multiplexu B šířeného ze tří vysílačů společností CDG a.s. Zde si prosím příznivci, členové Klubu přátel, Pražané a Středočeši poznamenejte: Přestože je cena takového šíření pro Proglas i pro Tv Noe stále relativně příznivá, je podstatně vyšší než loni. Dary z této oblasti je momentálně nepokrývají.
Dokdy bude takto možné vysílat? Do té doby, než oznámí poslední z šestice nově licencovaných televizí zahájení vysílání. Nebo dokud nedojdou Telepace peníze. Zdá se, že poslední z lic. televizí začně vysílat třeba až za rok.

Druhý knedlík se týká šíření Tv Noe pravděpodobně oblasti Semilska, kde zmíněná společnost působí jako velkoobchodní dodavatel pro výstavbu a údržbu kabelových sítí.

Třetí pak se týká města Jeseník, jak napovídá název společnosti, která o souhlas se zařazením Tv Noe do své nabídky Radu požádala. Momentálně uvádí 1700 připojených domácností.

Důležité upozornění:

Dopisy, maily, SMSkami dáváte posledních dnech najevo své zklamání, že Tv Noe přestala v kabelové síti UPS/Karneval vysílat. Není tomu tak docela. Tv Noe "jen" byla přeřazena z analogového do digitálního šíření na témže kabelu. Je tedy třeba vřadit mezi zásuvku a televizor krabičku (box DVB-C). Tu UPC samozřejmě nabízí a s ní další programy. Nájem přijde měsíčně na 99 Kč. Nebo ji můžete získat levněji závazkem myslím na tři roky. Nebo kombinací. Nebo si ji můžete zakoupit do vlastnictví. Zájemci o problematiku, čtěte třeba na Digizone.

Nebo můžete popřemýšlet o jednorázové částce kolem 2000 Kč a pořídit si soupravu pro satelitní příjem a pak už měsíčně neplatit nic (případně opustit kabelovou síť zcela, to však platí více pro větší města se současným nebo pravděpodobným brzkým pokrytím vysílaáním systémem DVB-T). Důležité je vědět, že pro příjem Tv Noe musíte něco udělat vy sami. Díky za to, že to uděláte. Rádi konkrétně poradíme.


Už jen opravdové znalce upozorňuji na poslední ze schválených bodů, který zní:

RRTV... přijala s účinností od 1. 9. 2008 novou metodiku pro stanovení intenzity elektromagnetického pole a z toho plynoucího odvozeného pokrytí obyvatel signálem rozhlasového vysílání v pásmu VKV na základě plánovací metody dle GE84 s použitím marginu 6 dB, jak je uvedena v Komplexní revizi sítí FM rozhlasu, souhrnná zpráva, úkol Testcom číslo 2-360-4354/07, Praha, září 2007.

Toto převzetí metidiky bude mít zajímavé důsledky, zejména co se týče výpočtu celoplošnosti pokrytí (Česka) signálem; celoplošnost je definována odlišně pro vysílatele ze zákona a z licence.

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group