Nastavení paraboly pro příjem Proglasu a Noe z družice Astra 23,5°E

Pro příjem programů z družice je potřeba nainstalovat venkovní parabolu na pevný držák - na zeď pomocí výložníku, na střešní stožár, atd. Na tomto místě je důležité připomenout dodržení zásad pro ochranu před úderem blesku, obzvláště při umístění na střechu! Družice Astra 3B je umístěna ve výšce 36000km nad rovníkem na 23,5° východní délky, proto je nutné umístit parabolu tak, aby měla nestíněný výhled na jih. Signál dopadá shora pod úhlem asi 30° vztaženo k zemskému povrchu. Případná překážka ve směru příchodu signálu musí být nižší než polovina vzdálenosti mezi parabolou a touto překážkou.
Pro vlastní nastavení je kromě satelitního přijímače, který je propojen koaxiálním kabelem s konvertorem (LNB) připevněným na parabole, nutný televizor s videovstupem (konektor SCART nebo CINCH), který je s přijímačem propojen příslušným kabelem. Dále je vhodné mít kompas nebo alespoň znát jižní směr. Protože je při nastavování nezbytná viditelnost na obrazovku televizoru, musíte si satelitní přijímač s televizorem umístit do blízkosti paraboly. Pokud to není možné, je nutná spolupráce dalšího člověka.
Nejdříve nastavíme sklon paraboly vzhledem ke kolmici k zemskému povrchu, tzv. elevaci. Její hodnota je stejně jako azimut (natočení ve směru sever - jih) závislá na souřadnicích vašeho místa (zeměpisná šířka a délka). Na základě souřadnic je možné vypočítat hodnotu elevace i azimutu. Zde jsou uvedeny hodnoty pro Prahu a Brno:

Praha
50° 03´ (50,1°) severní šířky, 14° 25´ (14,4°) východní délky
elevace = 32°, azimut = 168°
Brno
49° 12´ (49,2°) severní šířky, 16° 37´ (16,6°) východní délky
elevace = 33°, azimut = 170°

Vzhledem k rozloze České Republiky je elevace 31° - 34° a azimut 165° - 173°. Platí pravidlo: jste severněji, elevace klesá; jste východněji, azimut roste. Některé přijímače umí po zadání zeměpisné polohy (je nutno převést ze tvaru stupně - minuty na stupně jako desetinné číslo) azimut a elevaci vypočítat.

Ale zpět k vlastnímu nastavení paraboly. Nastavíme elevaci. Na držáku paraboly je stupnice, na které tuto hodnotu nastavíme. POZOR! Na držáku mohou být stupnice dvě, na každé straně jiná, odpovídající dvěma různým průměrům parabol. Zkontrolujte si, zda pracujete se správnou stupnicí! Pro smysluplnost nastavení elevace na stupnici je důležitá alespoň přibližná kolmost tyče, ke které je parabola připevněna, k zemskému povrchu. Parabolu namíříme na jih.
Protože signál s totožnými parametry (kmitočet, polarizace, rychlost) se nevyskytuje na žádné družici v intervalu ±10° od námi hledané satelitní pozice, takže nemůže dojít k nasměrování na nesprávnou družici.
Na satelitním přijímači nastavte parametry: 11973MHz, vertikálně, SR=29900, (popř. FEC=2/3 a DVB-S2). Potom pomaličku otáčejte parabolou ve směru od jihu k východu. Při točení parabolou roste a klesá ukazatel úrovně signálu. Vždy, když jste nasměrováni na nějaký satelit, úroveň vzroste, mimo něj klesne na nějakou nenulovou hodnotu. Pokud jsou oba ukazatele stále nulové, je nějaký problém na trase LNB - přijímač (špatně zašroubované konektory, poškozený koaxiální kabel, vadné LNB). Otáčejte parabolou až naběhne nenulová hodnota kvality signálu a potom jemnou změnou azimutu a popř. i elevace docilte maximální hodnoty na tomto ukazateli. Pro příjem bez výpadků by měl ukazovat více než 60%. Potom dotáhněte všechny upevňovací šrouby paraboly, přitom kontrolujte, zda se nesníží hodnota kvality signálu.
Pokud při otáčení nedojde k nárůstu kvality signálu, je pravděpodobně zcela špatně nastavená elevace, např. kvůli nekolmé instalaci držáku. Dostavení elevace provedete tak, že otáčíte parabolou doprava nebo doleva a sledujete ukazatel úrovně signálu. Jeho hodnota pravidelně roste a klesá. Nastavte libovolné maximum - jste nasměrováni na nějakou družici. Potom změnou elevace nastavte maximální hodnotu úrovně signálu. Nyní je nastavena správná elevace a můžete znovu otáčet parabolou od jihu k východu až najdete družici Astra 3B.
Když máte parabolu nastavenou a upevněnou, zvolíte na přijímači volbu vyhledat programy - pokud nemáte kartu Skylink/M7 pro příjem kódovaných programů, zvolte naladění pouze volných programů, popř. pouze rádií (ať se vám zbytečně nenačtou programy, které stejně nebudete moci sledovat). Zkontrolujte, zda se načetl Proglas. Potom můžete naladit i další televizní a rozhlasové programy. A to buď automaticky nebo ručně. Parametry pro příjem TV Noe jsou 12363/V/29500/DVB-S2.

aktualizace 5.8.2016 VK

NyníHudební siesta – 2. část
Skladba: Symfonie č. 5 G-dur - Tempo di Minuetto; Autor: Benda Jiří Antonín; Dirigent: Benda Christian; Soubor: Pražský komorní orchestr
13:30Knihovnička
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Písničky pro hezké...
15:00Zprávy Proglasu, počasí
15:05Písně
15:15Jak se vám líbí

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group