VELIKONOCE 2017

VELIKONOCE 2017

Bohoslužby a programové tipy Radia Proglas.

 

 

Bohoslužby na Radiu Proglas
VELIKONOCE 2017

Květná neděle - 9. 4.
9.00 mše svatá z kostela Panny Marie Pomocnice, Olomouc
(P. Rudolf Smahel)
Zelený čtvrtek - 13. 4.
18.00 mše svatá z kostela sv. Jana Nepomuckého, Hluboká nad Vltavou
(P. Tomas van Zavrel)
Velký pátek - 14. 4.
18.00 obřady Velkého pátku z Duchovního centra P. Martina Středy
a blahoslavené Marie Restituty, Brno-Lesná
(P. Pavel Hověz)
Bílá sobota - 15. 4.
20.00 vigilie Zmrtvýchvstání Páně z kostela Panny Marie Sněžné, Praha
(biskup Václav Malý)
Boží hod velikonoční - 16. 4.
9.00 mše svatá z kostela Panny Marie Pomocnice, Olomouc
(P. Rudolf Smahel)
Velikonoční pondělí - 17. 4.
9.00 z kostela Všech svatých, Litoměřice
(P. Józef Szeliga)

Velikonoční vajíčka

Programové tipy Radia Proglas
VELIKONOCE 2017

Květná neděle - 9. 4.
13.20 Knihovnička
Paul M. Zulehner: Papež František a jeho reforma církve
Zelený čtvrtek - 13. 4.
20.15 Studio Kristián - Vážný zájem
Představíme projekt “Vážný zájem”, který pomáhá organizovat domácí
koncerty klasické hudby.
Velký pátek - 14. 4.
20.00 Duchovní hudba
František Xaver Richter: Snímání z kříže Ježíše Krista, Spasitele našeho
(světová rozhlasová premiéra)
Bílá sobota - 15. 4.
16.30 Putování úvozem - koláž z próz Jana Čepa s motivy viny a odpuštění
Boží hod velikonoční - 16. 4.
20.30 Dotýkání světla - Konec jednoho velkého nepřátelství
O tajemství vzkříšení rozjímáme s P. Josefem Malotou z Olomouce.
Velikonoční pondělí - 17. 4.
14.00 Sváteční pohádka Česlavy Talafanatové O moudré kočce

Narcisy

Mše svaté - verze pro tisk

Programové tipy - verze pro tisk