Program vysílání na pátek 10. 4. 2020

Čas Pořad
00:00 Hymna a chorál Svatý Václave
00:05 Dopoledne s Proglasem - Zelený čtvrtek (R) (Slovesné) poslechnout
01:00 Komorní hudba (Klasika)
02:00 Studio Radim - Zemřít doma. Hospic Antonínek a domácí hospicové péče (Slovesné) poslechnout
02:28 Písně (Hudební)
03:00 Jak se vám líbí - Pašijové písně skupiny Oboroh (Hudební) poslechnout
03:45 Písničky před svítáním (Hudební)
05:00 Písně
05:57 Myšlenka na den - Naše společnost je křesťanská, i když si tak neříká poslechnout
06:00 Písně
06:30 Dnešní evangelium: Jan 18,1-19,42
06:35 Ranní chvály
06:45 U ambonu - Domilováno do krajnosti jest (Duchovní) poslechnout
07:00 Radio Vatikán (R) (Zpravodajství)
07:15 Dnešek v kalendáři
07:25 Písně
09:00 Velkopáteční dopoledne s Proglasem - Velkopáteční speciál TIP (Zpravodajství) poslechnout
10:00 Katecheze pro školáky - Pro páťáky poslechnout
10:15 Písničky
11:05 Jarní vítr - Bohuslav Reynek: Jarní vítr (Slovesné) poslechnout
11:30 Uši k duši (TWR) - Listování - Soren Kierkegaard: Napětí nekonečna a konečna (Duchovní)
11:45 Písničky před polednem (Hudební)
11:57 Myšlenka na den - Naše společnost je křesťanská, i když si tak neříká (R) poslechnout
12:00 Polední modlitba
12:05 Hudební siesta (Klasika)
13:30 Písně
13:45 Dnešek v kalendáři (Zpravodajství)
14:00 Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství TIP
14:45 Úvod do liturgie Velikonočního třídení - Velký pátek - Úvod do liturgie Velikonočního třídení - Velký pátek
15:00 Velkopáteční obřady - Ze studia Proglasu - Obřady Velkého pátku TIP (Duchovní) poslechnout
16:00 Duchovní hudba
16:55 Oktáva - Membra Jesu nostri (Klasika) poslechnout
17:55 Myšlenka na den - Naše společnost je křesťanská, i když si tak neříká (R) poslechnout
18:00 Rozjímání o vykoupení VI. - Velký pátek (Slovesné) (díl 2/3) poslechnout
18:27 Písně (Hudební)
18:53 Meditace P. Tomáše Halíka - Meditace P. Tomáše Halíka nad tajemstvím Velkého pátku (Duchovní) poslechnout
19:05 Večerní chvály
19:30 Radio Vatikán (Zpravodajství)
19:45 Duchovní hudba
22:00 Smysl utrpení nevinného člověka - 12. neděle v mezidobí B - Smysl utrpení nevinného člověka (Duchovní) poslechnout
22:30 Živý růženec (bolestný) (Duchovní)
23:00 Duchovní hudba (Klasika)
23:40 U ambonu - Domilováno do krajnosti jest (Duchovní) poslechnout
23:58 Půlnoční modlitba (Duchovní)