Odměny za podporu

Snížení daňového základu

Od základu daně z příjmů můžete odečíst dary, tj. bezúplatná plnění, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč.

Od základu daně můžete odečíst nejen hodnotu darů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, ale i osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, a to za splnění stejných podmínek, jaké platí při poskytnutí daru v České republice. Při posuzování splnění podmínek, které se týkají účelu daru nebo příjemce daru, se pak postupuje podle právních předpisů příslušného státu. Pokud žádná taková úprava není, musí být splněny podmínky stanovené právními předpisy České republiky.

Vypočítat výšku vašeho optimálního daru si můžete na Kalkulačce pro filantropy.

Potvrzení o darované částce a dotazy jak darovat vám zodpovíme na adrese: b-Gk8.56LTCB55b7%5pJ

Záruky - Transparentní účet

Díky transparentnímu vedení účtů se můžete kdykoliv informovat o vašich příspěvcích – výši, datu i číslech účtů, na kterých jsou vaše dary evidovány. S dotazy se obracejte na 98mMHYqT47a-QmT6itmMGYYva7P~QkRj9n.

Poděkování Proglasu

Vážení a milí přátele,
na tomto místě chceme poděkovat jménem Radia Proglas i Nadačního fondu Radia Proglas za vaši upřímnou pomoc. Jsme rádi, že mezi námi jsou lidé, kteří mají snahu pomoci dobrému dílu.

Ředitel Proglasu Martin Holík, předsedkyně správní rady NF Radia Proglas Martina Trembuláková a spolupracovníci Proglasu.

Aktualizace pro rok 2020

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group