Popeleční středa ve vysílání Proglasu

Popeleční středa ve vysílání Proglasu

14. února vstoupíme Popeleční středou do postní doby. Při této příležitosti jsme pro vás připravili speciální program. Těšit se můžete například na první díl postního cyklu Svázání Izáka nebo reprízu pořadu Doteky Božího milosrdenství. Změny v programu začnou 15. hodinou.

Od půl čtvrté uslyšíte Poselství papeže Františka k postní době.

V 16 hodin naladíte první díl cyklu Svázání Izáka. Příběh o obětování Abrahamova syna Izáka, který najdeme ve starozákonní knize Genesis, chápou křesťané jako jeden z předobrazů Ježíšovy oběti na kříži. Využijme postní doby, abychom si přiblížili celý kontext této nedokončené lidské oběti. První část postního seriálu se věnuje Abrahámovu povolání. Další díly naladíte v čase pořadu Dotýkání světla (každý pátek od 20.15).

V 16.55 vám nabídneme pořad Doteky Božího milosrdenství s P. Marcelem Javorou. Ten je synem tajného kněze východního obřadu Josefa Javory. V současné době je farářem v Brně-Komíně a rovněž vysokoškolským pedagogem liturgické hudby a liturgického zpěvu.

Ke slavení mše svaté z Duchovního centra v Brně-Lesné se můžete připojit v 18 hodin.

Stabat Mater italského hudebního skladatele Luigiho Boccheriniho si můžete poslechnout v 19.15 v rámci Duchovní hudby.

Člověk má mnohdy ze smrti strach... bojí se smrti svých blízkých, obává se smrti vlastní. Pokud však najdeme odvahu pohlédnout smrti do tváře, totiž pokud se nebudeme snažit vytěsnit ji ze života, jehož je přirozenou součástí, možná poznáme, že není tak děsivá. O důležitosti vyrovnání se se skutečností smrti hovoří teolog Tomáš Veber. Poslouchejte ve 20.15.

Král Nebúkadnesar dal zhotovit zlatou sochu. Všichni se jí museli klanět, jinak by přišli o život v ohnivé peci. Všichni, až na Šadraka, Méšaka a Abed-Nega. Za nimi totiž stál mocný Hospodin, který zachraňuje tak, že to žádný jiný bůh nedokáže. Příběh Tří mládenců v peci rozebere P. Petr Havlíček od 22 hodin.

Změny v programu začnou 15. hodinou:

14:30 Písničky pro hezké odpoledne
15:00 Křížová cesta TIP
15:30 Poselství papeže Františka k postní době TIP
15:45 Písničky pro hezké odpoledne
16:00 Dotýkání světla - Svázání Izáka, 1. díl TIP
16:25 Písně
16:55 Doteky Božího milosrdenství - Doteky Božího milosrdenství poslechnout
17:25 Duchovní hudba
17:55 Myšlenka na den
18:00 Mše svatá - Z duchovního centra v Brně–Lesné TIP
19:00 Pohádka - večerní zíváček - Pohádky o značkách, 10. díl (Pro děti a mládež) poslechnout
19:15 Duchovní hudba
20:00 Večerní zprávy Proglasu, počasí (Zpravodajství)
20:15 Umění žít s myšlenkou na smrt - Umění žít s myšlenkou na smrt poslechnout
20:40 Křesťanská píseň
20:45 Radio Vatikán dnes
21:00 Křesťanská píseň
21:05 Večerní chvály (Duchovní)
21:15 Křesťanské písně
21:30 Čtení na pokračování (Kulturní a vzdělávací)
22:00 Bůh posílí své služebníky - Bůh posílí své služebníky, 5. díl poslechnout
22:30 Duchovní hudba
23:58 Simeonovo kantikum (Duchovní)

Partneři

Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen

Regiony

Regiony

Akce Proglasu v roce 2019

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.

POMOZTE DOPLATIT Svatomartinské varhany v Třebíči

Trebic varhany

Splacení už funkčních nových varhan můžete podpořit koupí
adopčního certifikátu