Bůh posílí své služebníky

Datum a čas vysílání: 14. 2. 2018, 22:00
Autor: Marek Chvátal
Interpret: P. Petr Havlíček SJ, Marek Chvátal, Pavel Chaloupka, Radek Habáň, Dušan Baur, Václav Ambrož, Jan Novotný
Název pořadu: Bůh posílí své služebníky
Název části: Tři mládenci v peci
Část: 5. část (díl 5/6)

Král Nebúkadnesar dal zhotovit zlatou sochu. Všichni se jí museli klanět, jinak by přišli o život v ohnivé peci. Všichni, až na Šadraka, Méšaka a Abed-Nega. Za nimi totiž stál mocný Hospodin, který zachraňuje tak, že to žádný jiný bůh nedokáže.

Premiéra: 4. 4. 2014, 22:00
Opakování: 4. 4. 2014, 22:00, 6. 4. 2014, 17:30, 14. 2. 2018, 22:00