Poděkování na prahu roku 2016

27. prosince 2015 Aktuality z Proglasu Autor: P.  Martin Holík

Poděkování

Děkujeme za vaši podporu v uplynulém roce 2015, za všechna přání a modlitby, ať vyslovená, zaslaná nebo skrytá ve vašich srdcích.

Přejeme a vyprošujeme požehnaný nový rok 2016!

Modlitba

Pane daruj všem svůj mír. Tys přišel zvěstovat světu Boží evangelium, dej, ať roste počet těch, kteří tvé slovo hlásají, i těch, kteří ho slyší a dej nám sílu, ať setrváváme v díkůčinění za všechna Tvá dobrodiní.

Děkujeme za vás, těšíme se na vás i na setkání s vámi na vlídných vlnách Proglasu.

Anděl

Poděkování a přání ředitele Proglasu Martina Holíka

Na přelomu roku chci poděkovat všem uživatelům služeb Proglasu, rozhlasu pro vlídný domov:  Uživatelům vysílání i archivu, uživatelům informací na webu, na CD a jiných nosičích; chci poděkovat zvláště těm z vás, kteří svým přispíváním modlitbou, odborností, ochotnýma rukama, nebo finančním příspěvkem dáváte najevo, že Proglas má již dvacet let v české společnosti, v církvi i ve vašich rodinách své místo.

Požehnání

Požehnaný rok 2016 vyprošuje každému z vás a vašim rodinám

Mons. Martin Holík

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group