Poslechovost Proglasu v dobré formě

5. února 2009 Technické Autor: P.  Martin Holík

Prohlédněte si přehlednou tabulku poslechovosti Proglasu. Ta sice není u nekomerčních a veřejnoprávních stanic vrcholným ukazatelem, přesto má svoji důležitost. Závisí jak na technické dostupnosti příjmu, tak na zajímavosti programu. Současné hodnoty 140/63/49 jsou nejvyšší dosud naměřené. Stručné údaje za jiná pololetí najdete po zadání klíčového slova poslechovost v řádku Hledat.

Prohlédněte si přehlednou tabulku poslechovosti Proglasu.

Za třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2008 bylo naměřeno ekvivalentních 140 tisíc posluchačů, kteří poslouchali Proglas v posledních sedmi dnech a 50 tisíc jej poslouchalo včera. Mediaprojekt neměří posluchače pod 12 a nad 79 let, čili skutečnost bude ještě o něco lepší. Nízké hodnoty jsou však zatíženy vysokou statistickou odchylkou, je tedy třeba brát je s odstupem.

Ukazatel Dle velikosti místa vypovídá, že v malých obcích a na samotách má Proglas stejně posluchačů jako ve velkých městech. Malých míst jsou ovšem tisíce, měst nad 100.000 obyvatel u nás jen pět. Podobná symetrie platí i v ostatních velikostech sídel. Zajímavé.

Ukazatel Podle věku potvrzuje zájem o vysílání Proglasu zejména u posluchačů nad 50 let, ale ani v maldších kategoriích to není úplně marné.

Ženy poslouchají Proglas o něco více než muži, to platí téměř od začátku vysílání.

Ukazatel Podle krajů vypovídá, že i když je počet vysílačů (i vyzářený výkon) v Čechách a na Moravě a ve Slezsku zastoupen velmi rovnoměrně, je více posluchačů v moravských krajích (JM, Ol, Zln, MSlez a část Vys) než v krajích českých; poměr je asi 1,8 : 1. Poměr se však pomaloučku rok od roku zlepšuje ve prospěch českých krajů. Uvidíme, co s ukazatelem udělá již zahájené vysílání DVB-T.
Z údajů je patrný vliv silných vysílačů - Liberec má Ještěd, v JČ kraji je sada vysílačů, MSlz kraj má Praděd...   Teď už "koumejte" (a hledejte sebe) v těch tisících sami:

Poslechovost Proglasu 3+4Q2008 dle Mediaprojektu poslouchal v posl. 7 dnech  poslouchal včera
kritérium v tisících posluchačů v tisících posluchačů
dle velikosti místa (obyvatel)    
999 30 19
1000-4999 31 7
5000-19999 18 7
20000-49999 23 9
50000-99999 12 7
nad 100000 27 14
     
dle věku (let)    
3-11 ? ?
12-19 5 1
20-29 4 1
30-39 18 10
40-49 14 6
50-59 34 15
60-69 34 16
70-79 30 14
>79 ? ?
     
dle pohlaví    
muži 67 27
ženy 73 36
     
dle krajů    
Pha 3 1
StČ 4 0
9 4
Plz 0 0
KV 0 0
Úst 1 1
Lib 9 3
KH 4 4
Par 8 3
Vys 17 9
JM 35 22
Ol 17 7
Zln 21 6
MSlz 11 5
     
Celkem 140 63
Zdroj: Mediaprojekt
NyníKomorní hudba
Píseň: Recuerdos del Portezuelo (2021); Interpret: La Típica Folklórica; Album: La Típica Folklórica: La Diablera
02:00Oktáva
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Písně
05:57Myšlenka na den
06:00Písně

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group