Nové nebe a nová země

Nové nebe a nová země

Cyklus rozhovorů Útěcha skrze Zjevení s P. Gorazdem Krušinou O.Praem. uzavřeme na Hod Boží velikonoční.

Závěr Apokalypsy nám nabízí úžasnou vizi nového nebe, nové země a nového Jeruzaléma. Bude to místo dokonalé krásy a svobody. Jde jen o to být zapsaný v knize života. A zápis probíhá právě teď, v době, kdy je Ďábel Boží moci spoután na symbolických 1000 let.

Stojíme uprostřed bojů o naši spásu. Zároveň víme, že zlo bylo definitivně přemoženo a nikdo zlý s tím už nic nenadělá. Dobro zvítězilo. To, o co se bojuje, je náš příklon k dobru nebo ke zlu. Proto jsme součástí stále ještě putující církve.