Velikonoce s Proglasem

Velikonoční třídení je středem křesťanského slavení. Připomínáme si v něm události Ježíšova utrpení a smrti na kříži (Velký pátek), jeho přebývání v hrobě (Bílá sobota) a vzkříšení (Neděle zmrtvýchvstání). Do velikonočního třídení se řadí též večer Zeleného čtvrtku, jelikož podle církevního počítání času den začíná již v předvečer. Na Zelený čtvrtek si připomínáme Poslední večeři, v níž Kristovo tělo a krev obětované na Kalvárii byly apoštolům darovány v eucharistii.

Doba velikonoční začíná vigilií Neděle zmrtvýchvstání Páně a pokračuje 50 dní. Po celý tento čas oslavujeme Kristovo Vzkříšení.

Milí posluchači, přejeme dobré prožití velikonočního času a příjemný poslech našich pořadů.

Bůh o zavržení člověka předem nerozhodl

Bůh o zavržení člověka předem nerozhodl

6. dubna 2009, 20:42

Již před časem jsme se v rozhovoru s Prof. Dr. Karlem Skalickým, Th.D., vedoucím katedry ekumenické a systematické teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zabývali tématem předurčení člověka ke spáse. Nyní přinášíme rozšířený rozhovor, v němž se kromě vysvětlení přínosu sv. Augustina a jeho reflexe ve světle soudobé teologie, zabýváme také rozdílem mezi strachem z Boha a bázní před Bohem. Řeč bude také o tzv. "hodince smrti", ve které se o naší spáse rozhodne. Více uslyšíte v sobotu 11. dubna v 15.10 hod.

Marie! - Rabbuni! (Jan 20,16) aneb moc jména a vztahu

6. dubna 2009, 17:35

Malé Velikonoční zamyšlení ze studia Vojtěch. Vydejme se hledat zahradníka...

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group