94 Velké pátky v životě Mons. Miloslava Klisze

31. března 2010 Velikonoce Autor: Antonín Žolnerčík

70 let kněžské služby slaví 31. března 2010 papežský prelát Mons. Miloslav Klisz, čestný kanovník Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci a dlouholetý šéfredaktor Homiletických směrnic. Nalaďte si Proglas na Velký pátek 2. dubna 2010 v 10.30.

Přestože má jubilant už úctyhodných 94 let, je stále v činné službě a slouží mše svaté pro všechny spolubydlící  z charitního domu. K oběma životním výročím mu do Českého Těšína zajeli poblahopřát redaktor ostravského studia Antonín Žolnerčík a také spolupracovník Radia Proglas P. Libor Botek. Využili této vzácné příležitosti a pořídili záznam bezmála tříhodinového vyprávění Mons. Klisze o jeho Bohem požehnaném životě. Ze záznamu byl v ostravském studiu zhotoven čtyřicetiminutový pořad, věnovaný klíčovým životním událostem tohoto obdivuhodného kněze.

Dotazy a připomínky můžete zasílat na:  hedvika@proglas.cz. Telefonovat můžete na 511 118 886 (redakce) nebo na 511 118 887 (studio).