Posledním hledaným světcem byl...

Posledním hledaným světcem byl...

A máme tu poslední kolo naší celoroční soutěže. Koho jste hledali?

Soutěžní zadání:

Dnešní svatý pocházel ze šlechtického rodu. Z jezuitské školy ve Versailles byl v sedmnácti letech vyloučen pro „lenost a nedostatek disciplíny“. Stal se vojákem a žil velmi nevázaným životem. Zcela ztratil víru, kterou nakonec získává zpět. Stává se trapistickým mnichem a poslušně plní vůli svých představených. Nakonec vyhledá poustevnický život a působí jako bratr Tuaregů. Je zabit skupinou povstalců v roce 1916

Správná odpověď: bl. Karel de Foucauld

Výhercem se stává pan Antonín z Hlinska. Blahopřejeme!