Dvacátý svatý - dvacátý výherce

Dvacátý svatý - dvacátý výherce

Kdo zvítězil v jubilejním kole celoroční soutěže Poznejte světce? Kterého světce jsme podle indicií hledali?

Dnešní světec pocházel z Itálie. Získal doktorát v obojím právu, církevním i světském. Jeho strýc se stal papežem a povolal svého synovce do své služby. Byl jmenován kardinálem, aniž by byl knězem. Na kněze byl vysvěcen v září 1563, ale ještě v témže roce byl vysvěcen na biskupa a stal se arcibiskupem v Miláně. Pře svoji zářivou kariéru sloužil chudým, nemocným. Ženský řád, který přijal jeho jméno, nezaložil, ale svým příkladem jej inspiroval.

37 soutěžích odpovědělo správně, že se jednalo o sv. Karla Boromejského. Gratulujeme a drobné výhry posíláme panu Janovi z Brna.