Dvacátý svatý - dvacátý výherce

Dvacátý svatý - dvacátý výherce

Kdo zvítězil v jubilejním kole celoroční soutěže Poznejte světce? Kterého světce jsme podle indicií hledali?

Dnešní světec pocházel z Itálie. Získal doktorát v obojím právu, církevním i světském. Jeho strýc se stal papežem a povolal svého synovce do své služby. Byl jmenován kardinálem, aniž by byl knězem. Na kněze byl vysvěcen v září 1563, ale ještě v témže roce byl vysvěcen na biskupa a stal se arcibiskupem v Miláně. Pře svoji zářivou kariéru sloužil chudým, nemocným. Ženský řád, který přijal jeho jméno, nezaložil, ale svým příkladem jej inspiroval.

37 soutěžích odpovědělo správně, že se jednalo o sv. Karla Boromejského. Gratulujeme a drobné výhry posíláme panu Janovi z Brna.

NyníHudební siesta
Skladba: Pulcinella - suita pro orchestr - Gavota con due variazioni; Autor: Stravinskij Igor; Dirigent: Matěják Petr; Soubor: Pražský komorní orchestr
13:00Zprávy Proglasu, počasí
13:05Písničky
13:20Písničky
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Třikrát z Proglasu
14:30Písničky pro hezké...

Sbírka České biskupské konference

Podpořte stavbu domu pro poutníky-turisty-studenty v Zakarpatském Užhorodu!
UniCredit Bank Praha:
5304779730/2700,
VS 910730.
Odečtěte z daní.

Regiony

Regiony

Partneři

Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen

Akce Proglasu v roce 2018

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.