Myšlenka na den

Datum a čas vysílání: 7. 12. 2022, 17:55
Autor: papež František
Interpret: Martin Holík
Cyklus: Myšlenka na den
Název pořadu: Pokrytectví může zničit i to nejposvátnější

Pokrytectví může zničit i to nejposvátnější

Promluva papeže Františka před polední modlitbou páně 4. prosince 2022.

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Evangelium nám představuje postavu Jana Křtitele. Slyšíme, že vyzýval k obrácení a říkal: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo nebeské království!" Zkrátka přísný a radikální člověk, který se může zdát trochu drsný a vzbuzovat strach. Ale proč ho církev každoročně navrhuje jako hlavního společníka v adventní době? Co se skrývá za jeho zdánlivou tvrdostí? Jaké je Janovo tajemství?

Ve skutečnosti je Křtitel alergický na přetvářku. Například když se k němu přiblíží farizeové a saduceové, jeho "alergická reakce" je velmi silná! Někteří z nich za ním totiž přišli, protože se stal populárním. Zůstali uvězněni v domněnce, že jsou spravedliví. Proto jim Jan říká: "Neste ovoce hodné obrácení!" Je to výkřik lásky, výkřik otce, který vidí svého syna, jak se ničí, a říká mu: "Nezahazuj svůj život!". Pokrytectví může zničit i ty nejposvátnější skutečnosti. Pro přijetí Boha je důležitá pokora: "Jsem hříšník, kvůli tomuhle a tomuhle."

Drazí bratři a sestry, nedíváme se na druhé někdy svrchu? Myslíme si, že jsme lepší než oni, že nepotřebujeme denně Boha, církev, své bratry a sestry, a zapomínáme, že jen v jednom případě je dovoleno dívat se na druhého svrchu: když je třeba mu pomoci se zvednout. Advent je časem milosti, abychom si sundali masky - každý z nás ji má - a postavili se do řady s pokornými; abychom se zbavili domýšlivosti, že jsme soběstační, abychom šli a vyznali své hříchy, a přijali Boží odpuštění, abychom se omluvili těm, které jsme urazili. Tak začíná nový život. A cesta je jen jedna, cesta pokory: očistit se od pocitu nadřazenosti, formalismu a pokrytectví, vidět v druhých bratry a sestry, hříšníky jako my, a v Ježíši vidět Spasitele, který přichází pro nás, ne pro druhé, pro nás; takové, jací jsme, s naší chudobou, bídou a chybami, především s naší potřebou být pozvednuti, aby nám bylo odpuštěno a abychom byli spaseni.

A nezapomeňme ještě na jednu věc: s Ježíšem je vždy šance začít znovu. Nikdy není pozdě, mějte odvahu, on je nám nablízku a toto je čas obrácení. Ježíš je vedle vás, začněte znovu, vždy je možnost udělat další krok. Čeká na nás a nikdy se neunaví. Naslouchejme výzvě Jana Křtitele, abychom se vrátili k Bohu a nenechali advent uplynout jen jako dny v kalendáři. Je to čas milosti pro nás, teď, tady! Kéž nám Maria, pokorná služebnice Páně, pomůže setkat se s ním, s Ježíšem a s našimi bratry a sestrami na cestě pokory, která jediná nás na této jediné správné cestě udržuje.

Překlad RaVat, krácení omh


Myšlenka na den – krátké zamyšlení, úvaha či fejeton pro všední i sváteční den, každý den 5.57, 11.57 a 17.55.

Premiéra: 7. 12. 2022, 05:57
Opakování: 7. 12. 2022, 05:57, 7. 12. 2022, 11:57, 7. 12. 2022, 17:55

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group