Dopoledne s Proglasem

Náš tip
Datum a čas vysílání: 31. 7. 2020, 09:00
Autor: Filip Breindl, Jana Kuklová
Interpret: P. František Hylmar, P. Zdeněk Drštka, sestra Krista Chládková
Cyklus: Dopoledne s Proglasem
Název pořadu: Na pouť k svatému Ignáci a jezuitský Magis

Na poslední červencový den připadá výročí úmrtí svatého Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, proto se v této půlhodině zastavíme například u akce Magis, setkání mladých lidí pořádaného jezuity. Hned na úvod po telefonu přivítáme prvního hosta, jímž je pater František Hylmar, bývalý provinciál Tovaryšstva Ježíšova a nastávající rektor pražského kostela svatého Ignáce, kde se navečer koná poutní slavnost. Ve zbývající části Dopoledne s Proglasem opustíme téma Tovaryšstva Ježíšova, ale mezi řeholníky ještě zůstaneme. Generální kapitula sester dominikánek, která se koná v Bojkovicích, před několika dny zvolila do dalšího funkčního období stávající představenou, sestru Kristu Chládkovou, která je zároveň předsedkyní Konference vyšších představených ženských řeholí v České republice. Budeme s ní hovořit nejen o radostech a výzvách, které zažívá její řeholní rodina.


Dopoledne s Proglasem – od pondělí do pátku zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Jsme v tom s vámi - už 25 let! (každý všední den 9.00, repríza 0.05). 

Premiéra: 31. 7. 2020, 09:00
Opakování: 31. 7. 2020, 09:00, 3. 8. 2020, 00:05