Program vysílání na neděli 16. 1. 2022

Vysíláme díky vaší podpoře.

Čas Pořad
00:00 Hymna a chorál Svatý Václave a hymna EU
00:05 Kolem se toč - 1300. kolo hitparády Kolem se toč! (Hudební) poslechnout
01:05 Komorní hudba (Klasika)
02:00 Za 5 pět - Mají nás za ateisty poslechnout
02:40 Písně (Hudební)
03:00 Jak se vám líbí - Karantóny – současný český balfolk (Hudební) poslechnout
03:45 Písničky před svítáním (Hudební)
05:00 Varhanní hudba (Klasika)
05:30 Písničky pro sváteční ráno (Hudební)
05:57 Myšlenka na den - Modlitba za pravdu poslechnout
06:00 Křesťanské písně (Hudební)
06:30 Dnešní evangelium: Jan 2,1-12
06:35 Ranní chvály (Duchovní)
06:50 Duchovní slovo - z knihy Hledal jsem a nalezl jsem - Pojetí nebe bez opory Božího slova vede k ateismu (Duchovní) poslechnout
07:00 Radio Vatikán (R) (Zpravodajství)
07:15 Písně (Hudební)
07:45 Studna slova (TWR) - Efezským - Osvobozeni ke zvěstování (Duchovní) (díl 94/94)
08:00 Duchovní hudba (Klasika)
09:00 Mše svatá - Z kostela Všech svatých v Litoměřicích TIP (Duchovní) poslechnout
10:00 Varhanní hudba (Klasika)
10:30 Vzdělávací cyklus - Dějiny křesťanského výtvarného umění - Zrození raně křesťanského umění (Kulturní a vzdělávací) (díl 2/12) poslechnout
11:00 Proglaso (Pro děti a mládež)
11:57 Myšlenka na den - Modlitba za pravdu (R) poslechnout
12:00 Polední modlitba
12:05 Hudební siesta (Klasika)
12:40 Střípek poezie - Prosba osamělého poutníka; Vzdech (Kulturní a vzdělávací) poslechnout
12:45 Hudební siesta – 2. část
13:30 Knihovnička - Tomáš Petráček, Marek Šmíd: Vatikán a druhá světová válka TIP (Kulturní a vzdělávací) poslechnout
13:45 Dnešek v kalendáři (Zpravodajství)
14:00 Nedělní pohádka - Pohádky a příběhy z Barvínku - Zadrhnutá lanovka (Pro děti a mládež)
14:18 Písně
14:30 Blahopřání - Blahopřání poslechnout
15:12 Telefonické blahopřání (Kontaktní)
16:00 Písničky z archivu (Hudební)
16:30 A cappella na kanapi TIP (Hudební)
16:55 Dotýkání světla - Komunita Blahoslavenství - Spiritualita komunity (R) (díl 1/7) poslechnout
17:20 Písně (Hudební)
17:55 Myšlenka na den - Modlitba za pravdu (R) poslechnout
18:00 Modlitba za rodiny (Duchovní)
18:30 Písně (Hudební)
19:00 Večerní pohádka - Špuntíkova dobrodružství - Daleká plavba (Pro děti a mládež) (díl 9/18)
19:15 Kolem se toč - 1300. kolo hitparády Kolem se toč! (Hudební) poslechnout
20:15 Křesťan a svět - Ve službě mladým pandemii navzdory TIP (Kulturní a vzdělávací) poslechnout
20:45 Radio Vatikán (Zpravodajství)
21:05 Večerní chvály (Duchovní)
21:20 Koncert vážné a duchovní hudby (Klasika)
23:50 Duchovní slovo - Z knihy Rozhodni se pro život. Komentář ke Katechismu katolické církve o křesťanské morálce - Touha ducha (Duchovní) (díl 52/52) poslechnout
23:58 Půlnoční modlitba (Duchovní)
NyníDuchovní hudba
Skladba: žalm 84 - Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů; Autor: Parry; Dirigent: Willcocks David sir; Soubor: King´s College Choir, Cambridge
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Noční bdění
00:30Písně
01:00Komorní hudba

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group