Poselství Velkého pátku

Poselství Velkého pátku

Religionista Pavel Hošek připravil exkluzivně pro Proglas úvahu o dnešním svátečním dni.

Velký pátek není veselý den. Není to důvod k oslavám. Je to den, kdy si připomínáme, že k lidskému životu patří bolest, bezmoc a utrpení. Že mnohá lidská přání v tomto světě nedojdou naplnění, mnohé naděje skončí zklamáním, mnohé plány skončí krachem.  

Každý člověk má svůj kříž, každý si nese své břímě. Je to na nás, jestli svůj kříž přijmeme, jestli ho obejmeme, jestli dovolíme, aby se z něj stal nástroj proměny, abychom se díky němu stali soucitnějšími, milosrdnějšími, trpělivějšími a pokornějšími lidmi.

Naštěstí na to nejsme sami. Naštěstí nemusíme tuto cestu vyšlapávat na vlastní pěst. Na Velký pátek smíme vstupovat do životního příběhu Toho, který ji před námi dávno vyšlapal. Toho, který přijal a objal svůj kříž. Toho, který v rozhodujícím okamžiku svého největšího vnitřního zápasu dokázal říci: „Ne má, ale tvá vůle ať se stane“.

Poselství Velkého pátku spočívá v tom, že součástí lidského údělu je umění umírat. Umírat svým ambicím, svým touhám a přáním. Umění zříci se nároků, vzdát se toho, co chceme, toho, potřebujeme.

Na Velký pátek si připomínáme, že Ježíš přišel, aby nás naučil smrt. Aby nás naučil svatému umění umírat. Neumíme to, vzpěčujeme se, zdráháme se, vzdorujeme, kličkujeme, nechce se nám do toho. Bolí to. Když se člověk vzdává svých nároků, je to něco jako malá smrt. Něco v něm umře. Když se kvůli druhým zříká toho, co mu patří nebo co má rád, něco v něm umírá.

Ale zároveň se v něm něco nového rodí. V jeho srdci se otevírá prostor pro nový život, napájený z nebeských zdrojů. Vstupovat do tajemství Velkého pátku znamená následovat Krista ve svatém umění umírat. Přišel, aby nás naučil, jak umírat svým vlastním přáním, jak celým životem říkat: „Ne má, ale tvá vůle ať se stane“.

Je to jako když otec učí dítě psát a vede jeho ruku, která svírá tužku: Otec kreslí svou rukou tvary písmen, a přece je to dítě, jehož ruka opisuje jejich křivky. Tak přišel Ten, jehož smrt na Velký pátek připomínáme, aby nás naučil svatému umění umírat. Vyšlapal a otevřel před námi cestu kříže. Cestu, která vede branou smrti směrem k životu.

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group

Akce Proglasu v roce 2020

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.