Seminář mediální gramotnost křesťanů 2012

Proglas připravil v březnu 2012 seminář na téma MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST KŘESŤANŮ jako odpověď na listy papežů ke Světovým dnům sdělovacích prostředků.

Seminář pro přednášející a pozvané pracovníky v médiích se konal v prostorách Proglasu na Barvičově ulici č. 85, Brno, pod záštitou diecézního biskupa brněnského Mons. Vojtěcha Cikrleho.

Přednášky ze semináře v PDF

Prezentace Kateřiny Regendové – ekosystém ticha