Články autora - Pavel Mikšů

20 let Muzea romské kultury v Brně

20 let Muzea romské kultury v Brně

25. října 2011, 16:33

V rozhovoru s paní Mgr. Janou Polákovou, pověřenou vedoucí Muzea romské kultury, se ohlédneme za dvěma desetiletími činnosti této instituce. Kromě sbírkové činnosti, představímě také sociální a komunitní rozměr této státní organizace. Naladíte v pátek 28. 10. 2011 od 16.00, reprizujeme v sobotu 29. 10. 2011 v 11.05. 

Chráněné bydlení sv. Michaela

Chráněné bydlení sv. Michaela

21. října 2011, 19:10

Oblastní charita Brno pomáhá 35 lidem s mentálním postižením a autismem vést co možná nejplnohodnotnější život. Rozhovor o zrodu této služby, radostech i starostech klientů i jejich asistentů naladíte v sobotu 22. 10. 2011 od 17.00.

Křesťanská poutní místa v Jeruzalémě

Křesťanská poutní místa v Jeruzalémě

3. dubna 2009, 10:14

Na místa spjatá s Ježíšovým utrpením, jeho smrtí a zmrtvýchvstáním se vydáme v pořadu Všimli jsme si v pátek 3. dubna v 16.00, v repríze v sobotu 4. dubna v 11.05.

Správné odpovědi do soutěže Proglaso z neděle 7. září 2008

15. září 2008, 12:53

Správné odpovědi na soutěžní otázky z minulého kola biblického kvízu Proglaso jsou tyto:

Výherci Proglasa z neděle 7. září 2008

11. září 2008, 17:58

V prvním Proglasu nového školního roku vyhráli tito šikovní soutěžící:

Správné odpovědi do soutěže Proglaso z neděle 31. srpna 2008

10. září 2008, 19:40

Správné odpovědi na otázky z minulého kola jsou následujicí:

Neodvysílané Proglaso v neděli 24. 8. 2008

25. srpna 2008, 14:21

Z důvodu výpadku vysílání mezi 10.30 a 12.00 v neděli 24. 8. 2008, nebyl odvysílán soutěžní kvíz pro děti Proglaso.

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 37. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 37. díl

27. června 2008, 08:52

V sedmatřicátém a posledním dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času  se budeme věnovat sociálnímu učení církve v 19. století, situaci církve v Itálii a v českých zemích v téže době a I. vatikánskému koncilu. Pořadem provází historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 36. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 36. díl

20. června 2008, 12:16

V šestatřicátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se budeme zabývat důsledky francouzské revoluce pro náboženský život v Evropě. Zmíníme nové uspořádání vztahu státu a církve či vliv romantismu na vnímání katolické církve. Ve druhé části pořadu budeme hovořit o misijním úsilí církví v 19. století. Pořadem provází historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 31. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 31. díl

19. května 2008, 12:20

V jedenatřicátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času zaměříme pozornost na čarodějnické procesy ve středověku a v novověku. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 30. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 30. díl

7. května 2008, 14:32

Třicátý díl vzdělávacího cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se bude věnovat Barokní kultuře a jejím projevům. Průvodcem pořadu je historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 29. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 29. díl

5. května 2008, 12:36

Devětadvacátý díl cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se zabývá Třicetiletou válkou a následnými proměnami náboženské mapy Evropy. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 28. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 28. díl

25. dubna 2008, 09:25

Osmadvacátý díl vzdělávacího cyklu Církevní dějiny v zrcadle času nás zavede do českých zemí v pobělohorském období. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 26. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 26. díl

11. dubna 2008, 16:33

V šestadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se budeme především věnovat rekatolizačním snahám na našem území na konci šestnáctého a začátkem sedmnáctého století. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 25. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 25. díl

4. dubna 2008, 15:17

V pětadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času pojednáme o důsledcích husitských bouří pro řeholní instituce. Zastavíme se u pozvolné obrody řeholí. Neopomeneme ani příchod  jezuitů na naše území. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 24. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 24. díl

28. března 2008, 11:37

Ve čtyřiadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se ohlédneme za vývojem náboženských poměrů v českých zemích po smrti Karla IV. až do poloviny 16. století. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 23. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 23. díl

21. března 2008, 13:46

Ve třiadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se zastavíme v Anglii 16. století. Především se však budeme zybývat Tridentským koncilem. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 22. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 22. díl

12. března 2008, 13:25

Ve dvaadvacátém dílu vzdělávacího cyklu Církevní dějiny v zrcadle času představíme hlavní postavy spojené s reformačním hnutím a jejich učení. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 21. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 21. díl

7. března 2008, 14:18

V jedenadvacátém dílu vzdělávacího cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se přeneseme z období pozdního středověku do renesanční Itálie. Poté co nastíníme centra, myšlenky a osobnosti renesančního myšlení a umění vykreslíme podobu renesančního papežství. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola. Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 20. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 20. díl

28. února 2008, 09:25

Ve dvacáté části cyklu Církevní dějiny v zrcadle času nabídneme různá doplnění a zajímavosti vztahující se k církevním dějinám první poloviny druhého křesťanského tisíciletí. Budete mít také možnost volat do živého vysílání a klást dotazy přímo autorovi pořadu – historikovi Mgr. Jiřímu Miholovi. Ph. D.

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 19. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 19. díl

20. února 2008, 13:48

V devatenácté části cyklu Církevní dějiny v zrcadle času  pojednáme o  poutnickém hnutí ve středověku a snahách o sblížení mezi východní a západní církví. Průvodcem pořadu bude historik Jiří Mihola Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 18. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 18. díl

15. února 2008, 20:07

Osmnáctá část cyklu Církevní dějiny v zrcadle času  nese název Kultura, osobnosti a myšlenkové proudy na sklonku středověku. Průvodcem pořadu bude historik Jiří Mihola Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 17. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 17. díl

7. února 2008, 12:29

Sedmnáctá část cyklu Církevní dějiny v zrcadle času doplní výklad o církevní správě a řeholních institucích na našem území ve vrcholném středověku. V proudu času postoupíme od vlády Karla IV. do období Kostnického kocilu. Průvodcem pořadu bude historik Jiří Mihola. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 16. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 16. díl

31. ledna 2008, 11:09

Šestnáctý díl cyklu Církevní dějiny v zrcadle času je pokračováním předchozí části. Znovu se budeme zabývat rozvojem církevní správy a řeholních institucí v českých zemích. Tentokrát především za vlády Lucemburků. Průvodcem pořadu bude historik Jiří Mihola. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 15. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 15. díl

24. ledna 2008, 10:24

Patnáctý díl vzdělávacího cyklu Církevní dějiny v zrcadle času nás zavede do období raného a vrcholného středověku v českých zemích. Hovořit budeme o církevní správě a řeholních institucích v období od začátku 11. století do poloviny 13. století. Autorem pořadu je historik Jiří Mihola. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 14. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 14. díl

17. ledna 2008, 09:00

Ve čtrnáctém dílu vzdělávacího cyklu Církevní dějiny v zrcadle času si povšimneme dvou klíčových jevů vrcholného středověku. Nejprve pohovoříme o době a důvodech vzniku žebravých řádů. Poté se budeme věnovat otázce vzniku a rozvoje univerzit. Naším průvodcem bude i tentokrát historik Jiří Mihola. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 13. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 13. díl

10. ledna 2008, 11:31

Ve třináctém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se nejprve věnujeme způsobu výkonu papežské moci za papeže Inocence III. Ve druhé části pořadu zaměříme pozornost na velká středověká heretická hnutí. Řeč bude o valdenských a katarech a o také způsobech jakými se středověká církev snažila herezím čelit. 

Správné odpovědi do soutěže Proglaso z neděle 30. prosince 2007

7. ledna 2008, 16:40

Správné odpovědi z neděle 30.prosince 2007:

Výherci Proglasa z neděle 6. 1. 2008

7. ledna 2008, 16:23

O slavnosti Zjevení Páně vyhráli v biblickém kvízu Proglaso:

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 12. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 12. díl

7. ledna 2008, 08:41

Ve dvanáctém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se vypravíme po stopách křížových tažení ve středověku. Historik Jiří Mihola nejprve vysvětlí vlastní pojem křížových výprav. Poté nastíníme dějinný rámec křížových tažení do Palestiny a stručně se pokusíme vystihnout nejdůležitější události každé z nich. V závěru zhodnotíme tento významný fenomén středověku. 

Silvestrovské a novoroční programové tipy

28. prosince 2007, 17:29

Konec dobrý, všechno dobré! Na tom jak příběhy a událostí začínají a končí velmi záleží. I my jsme si dali záležet, aby konec jednoho a začátek nového roku byl na našich vlnách něčím ozvláštněn. Poslední letošní večer bude patřit především dětem a první chvíle roku 2008 tomu, který je Pánem času.

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 11. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 11. díl

27. prosince 2007, 14:09

V úvodu jedenáctého dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se nejprve poohlédneme po památkách z období ranného a vrcholného středověku. Vrcholný středověk je také spjat s významnou obrodou řeholního života. Průvodcem je historik Jiří Mihola. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 10. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 10. díl

13. prosince 2007, 14:54

V desátém dílu cyklu se historik Jiří Mihola bude věnovat dvěma zásadním kapitolám z dějin středověkého západního křesťanstva. Pozornost zaměříme na spor o investituru a poté na tzv. velké východní schizma. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 9. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 9. díl

6. prosince 2007, 10:54

V pondělí 10. prosince v 16.00 přineseme devátou část cyklu Církevní dějiny v zrcadle času. Budete mít možnost klást dotazy naživo přímo autorovi pořadu - historikovi Jiřímu Miholovi.

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 8. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 8. díl

30. listopadu 2007, 14:29

Osmý díl cyklu, který připravuje historik Jiří Mihola nese název Křesťanství v Evropě na přelomu I. a II. milénia. Premiéru naladíte v pondělí 3. 12. 2007 v 16.00. Reprízujeme v neděli 9. 12. 2007 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 7. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 7. díl

23. listopadu 2007, 15:40

Sedmý díl cyklu nás zavede do období raně přemyslovského státu. Hovořit budeme o vlivu Velké Moravy na Čechy v otázce křesťanství. Především se však budeme věnovat dílu svatého knížete Václava a sv. Vojtěcha. Zhodnotíme také přínos posledně jmenovaného pro šíření víry v Polsku a Uhrách. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 6. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 6. díl

16. listopadu 2007, 20:20

Otonská dynastie a temný věk papežství je název šestého dílu cyklu. Jak prozrazuje název, budeme se zabývat dobou a úlohou otonských králů. A zhodnotíme také krizi papežství na konci 9. a v 10. století. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 5. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 5. díl

8. listopadu 2007, 14:51

V páté části cyklu krátce shrneme christianizační snahy v oblasti Velké Moravy před rokem 863. Podrobněji se pak budeme věnovat přínosu cyrilometodějské mise. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 4. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 4. díl

31. října 2007, 17:18

Ve čtvrté části cyklu nazvaném Karel Veliký a obnova císařství se přeneseme do období na přelomu 8. a 9. století. Zachytíte v neděli 11. listopadu v 10.30.

Rádio Lumen na Proglasu - 28. 10. 2007

Rádio Lumen na Proglasu - 28. 10. 2007

26. října 2007, 12:56

28. říjen je Dnem vzniku samostatného československého státu. Při této příležitosti si již tradičně vyměňujeme několik pořadů se spřáteleným slovenským Rádiem Lumen. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 3. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 3. díl

25. října 2007, 15:01

Třetí část cyklu, nazvanou Zrod mnišství v Evropě, naladíte po šestnácté hodině. Náš pohled tentokrát zaměříme na Evropu svatých Patrika, Benedikta a Bonifáce.

 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 2. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 2. díl

18. října 2007, 10:12

Druhá část cyklu, nazvaná Mezi antikou a středověkem II., přiblíží velké postavy, které vytvářely dějiny na přelomu výše uvedených epoch. K poslechu i poučení nabídneme v 16 hodin.

Církevní dějiny v zrcadle času I.

12. října 2007, 10:35

Od 15. října 2007 vysíláme nový cyklus pořadů, který shrnuje církevní dějiny od konce antiky do druhé poloviny 20. století. Zvláštní pozornost bude věnována středoevropskému prostoru.

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 1. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 1. díl

12. října 2007, 09:53

První část cyklu, nazvaná Mezi antikou a středověkem I., přiblíží dějinné mezníky a fenomény, které způsobují a provázejí přerod mezi antikou a středověkem. Ohlédneme se také za počátky vývoje křesťanského dogmatu. 

Odpovědi na otázky z neděle 26. 8. 2007

3. září 2007, 14:58

Odpovědi na otázky písemného zadání z minulého kola Proglasa.

Výherci Proglasa z neděle 2. 9. 2007

3. září 2007, 14:25

Seznam výherců prvního zářijového Proglasa.

Výherci Proglasa z neděle 26. 8. 2007

27. srpna 2007, 12:56

Seznam výherců Proglasa z minulého kola.

Proglaso - odpovědi z neděle 12. 8. 2007

27. srpna 2007, 12:39

Odpovědi na otázky písemného zadání Proglasa z minulé neděle.

Odpovědi na otázky z neděle 5. 8. 2007

14. srpna 2007, 10:48

Souhrn odpovědí na otázky písemného zadání z minulého kola Proglasa.

Výherci Proglasa z neděle 12. 8. 2007

14. srpna 2007, 10:32

Seznam šikovných výherců posledního kola Proglasa.