Články autora - Martin Holík

Vesmír je a od počátku byl krásný

Vesmír je a od počátku byl krásný

25. července 2022, 13:46

S odborníkem na slovo vzatým, publicistou, nadšeným propagátorem kosmonautiky a kurátorem letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně Ing. Tomášem Přibylem o významu právě spuštěného dalekohledu Jamese Webba a mnohém, co s tím souvisí, hovoří Martin Holík.

Povodně 1997 – 25 let poté

Povodně 1997 – 25 let poté

2. července 2022, 21:27

„Vodo, jsi tolik tichá, když mraky běží, jsi tolik tichá, když venku sněží kapky krve. Proudíš do korun, stojíš v kalužích, tečeš po růžích, smrtí posedlá, bortíš samoty, bereš životy.“ 

Jak důležité je pomoci truchlit

Jak důležité je pomoci truchlit

28. června 2022, 00:09

Zemřel vám někdo? Mohli jste to oplakat, chodíte na hrob? Ubytovali jste nebo máte ve svém okolí mámy z Ukrajiny s dětmi? Jak jim pomoci, když pláčí, že nevědí, zda jejich manžel nebo syn ještě žije? 

Byl jsem uprchlík a učili jste mě česky

Byl jsem uprchlík a učili jste mě česky

31. května 2022, 10:59

Radka Včelná je farářkou sboru Českobratrské církve evangelické v Brně-Židenicích. Hned po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu začali se zdejšími věřícími jako kdekdo další přispívat penězi, šatstvem, potravinami a ubytováním. Mnohdy o chloupek dříve, než se do organizace pustila Diakonie ČCE. Shodou šťastných okolností a také s přesvědčením, že lze dělat ještě více, se pustili do výuky češtiny.

O krevním tlaku

O krevním tlaku

25. května 2022, 14:09

Týká se nás všech, nebolí. A máme se prý o něj obzvláště starat, chceme-li se dožít nějakého věku. S prof. MUDr. Miroslavem Součkem z LF MUNI a z Fakultní nemocnice u sv. Anny, členem výboru České společnosti pro hypertenzi hovořil Martin Holík.

Poselství papeže Františka k 56. světovému dni sdělovacích prostředků

Poselství papeže Františka k 56. světovému dni sdělovacích prostředků

24. května 2022, 14:16

Světový den modliteb za sdělovací prostředky se koná vždy o sedmé neděli velikonoční. Proto je také pouť médií v rukách křesťanů v sobotu před touto nedělí. Hlavní téma letošního poselství je Naslouchat uchem srdce.

Mimořádný eZpravodaj Proglasu

Mimořádný eZpravodaj Proglasu

24. března 2022, 11:00

Milí spolutvůrci Proglasu, podporovatelé,
zdravíme vás v této nesnadné době. Prosíme o přečtení níže uvedené prosby.

Modlitba za mír a za konec ruské agrese vůči Ukrajině

Modlitba za mír a za konec ruské agrese vůči Ukrajině

14. března 2022, 23:54

V době války přidáváme v polední modlitbě velmi často modlitbu za mír a za konec ruské agrese vůči Ukrajině, Evropě i světu. Lze připojit i patrony této těžce zkoušené země. Chtete-li se k nám připojit, čtěte ji nebo vytiskněte.

Duchovní služba v Brně pro uprchlíky z Ukrajiny

Duchovní služba v Brně pro uprchlíky z Ukrajiny

8. března 2022, 21:39

P. Sergij Mackula dává na vědomí a prosí o šíření nabídky duchovní služby pro uprchlíky z Ukrajiny v Brně. Bohoslužby, čas otevření kostelů, kontakt na o. Sergije na o. Jana Bílého. ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ПАРАФІЯ 1. У СВ. ЙОСИПА, 2. У СВ. ЛЕОПОЛЬДА В БРНI.

Pastýřský list slovenských biskupů k návštěvě papeže Františka

Pastýřský list slovenských biskupů k návštěvě papeže Františka

29. srpna 2021, 14:06

Bratislava 28. července (KBS) U příležitosti nadcházející návštěvy Svatého otce na Slovensku přinášíme v plném znění pastýřský list slovenských biskupů. Převzato z webu Tlačového strediska Konference biskupov Slovenska TK KBS.

Jak vypadají prostory na Olomoucké 5. listopadu 2020

Jak vypadají prostory na Olomoucké 5. listopadu 2020

7. listopadu 2020, 22:47

Ve čtvrtek 5. listopadu se uskutečnil na Olomoucké avizovaný kontrolní den. Přítomni byli zástupi všech profesí: Sádrokartony, elektro, vodo, topo, vzduch, stavební dozor, zástupce pronajímatele, zástupci objednatele.

Pojďme spolu nakouknout

Pojďme spolu nakouknout

31. října 2020, 09:03

Chcete se podívat, na co že jste to vlastně přispěli? Pojďte, vezmu vás sebou na Olomouckou 7. Zatím jen virtuálně, ale už to bude stát za to.

Františkovo poselství k 54. světovému dni sdělovacích prostředků 24. května 2020

11. května 2020, 23:47

Ježíš nehovořil o Bohu v abstraktních proslovech, ale skrze podobenství, krátká vyprávění vybraná z každodenního života. Život tu píše příběh a příběh se pak pro posluchače stává životem: vyprávění se vtěluje do života toho, kdo mu naslouchá, a proměňuje jeho život. Ne náhodou jsou také evangelia příběhem. Vyprávějí nám o Ježíši a mění nás v něj, abychom se mu podobali. Františkovo Poselství ke světovému dni sdělovacích prostředků 2020 je samo o sobě krásným vyprávěním.

Františkovo poselství k postní době 2020

Františkovo poselství k postní době 2020

20. února 2020, 11:43

I letos nám Pán dopřává příhodný čas k obnově srdce a přípravě na slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem křesťanského života. Je třeba, abychom se v mysli i v srdci k tomuto tajemství neustále vraceli.

Poselství ke Světovému dni nemocných 11. února 2020

Poselství ke Světovému dni nemocných 11. února 2020

6. února 2020, 18:34

Mottem poselství papeže Františka k 28. světovému dni nemocných, k 11. únoru 2020 –svátek Panny Marie Lurdské, je věta „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“ (Mt 11,28).

Aperuit illis - Otevřel jim

Aperuit illis - Otevřel jim

24. ledna 2020, 14:58

K neděli Božího slova, připadající vždy na 3. neděli v liturgickém mezidobí, vydal papež František Apoštolský list Aperuit illis, česky Otevřel jim. Vysílán je v neděli 26. ledna 2020 po mši svaté, tedy po 10. hodině, zde i PDF; audioverze je též v audioarchivu.

Jak se žije Romům a Neromům na východním Slovensku

Jak se žije Romům a Neromům na východním Slovensku

7. září 2018, 20:08

Milí posluchači, zvu vás k poodhrnutí záclony nad územím východního Slovenska, kde žijí lidé národnosti samozřejmě slovenské, ale také rusínské, maďarské a – Romské.
Není snadné hovořit na mikrofon o soužití Romů a neromů, aby to bylo dostatečně pravdivé a laskavé zároveň.

Pomozme postavit poutnický dům na Zakarpatí

Pomozme postavit poutnický dům na Zakarpatí

20. srpna 2018, 17:48

Česká biskupská konference podporuje stavbu víceúčelového domu v ukrajinském Užhorodu. Otcové biskupové pořádají sbírku a prosí nás každého o účast.

Poselství Svatého otce Františka k 52. Světovému dni sdělovacích prostředků 2018

28. února 2018, 22:14

Poselství Svatého otce Františka k 52. Světovému dni sdělovacích prostředků. „Pravda vás osvobodí“ (Jan 8,32). Fake news a žurnalistika míru. K 13. květnu 2018 na slavnost Nanebevstoupení Páně.

Ke druhému kolu prezidentské volby 2018

Ke druhému kolu prezidentské volby 2018

25. ledna 2018, 00:01

Už bylo mnohými řečeno prakticky všechno a usuzuji, že ani večerní debata v České televizi nepřinese nic, podle čeho bych změnil své rozhodnutí.

Titul této Myšlenky na den pochází od Karla Čapka: Pravda je víc než moc, protože je trvalá.

Poselství papeže Františka k 1. Světovému dni chudých

19. listopadu 2017, 01:23

Nabízíme Poselství papeže Františka k 1. Světovému dni chudých, 19. 11. 2017.
Poselství je zkráceno na polovic, upraveno při zachování obsahu a doplněno mezititulky. Celé znění lze číst na webu tisk.cirkev.cz
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/171115laska-nedovoluje-zadne-alibi-poselstvi-papeze-ke-dni-chudych

Ohlédnutí za CSM v Olomouci

Ohlédnutí za CSM v Olomouci

28. srpna 2017, 06:29
Reakce vedení Proglasu na spor okolo článku „Ti, kdo nám chtějí zvěstovat Boha smrti“

Reakce vedení Proglasu na spor okolo článku „Ti, kdo nám chtějí zvěstovat Boha smrti“

11. srpna 2016, 11:30

Reagujeme na spor ohledně medializace textu „Ti, kdo nám chtějí zvěstovat Boha smrti“ otce kardinála Dominika Duky ve veřejnoprávních médiích a na sociálních sítích.

Slovo ředitele Proglasu k událostem soboty 6. února 2016

Slovo ředitele Proglasu k událostem soboty 6. února 2016

7. února 2016, 14:52
Před půl rokem jsme si s lidmi ze spolupracujících médií říkali, že jestli to tak půjde dál, budeme se brzy bát o své rodiny a o sebe jen za to, že jsme natočili nebo napsali rozhovor. Je to tady. Náš strach ale není destruktivní, ani bezbřehý.

Slovo ředitele Proglasu k událostem soboty 6. února 2016

7. února 2016, 14:52
Před půl rokem jsme si s lidmi ze spolupracujících médií říkali, že jestli to tak půjde dál, budeme se brzy bát o své rodiny a o sebe jen za to, že jsme natočili nebo napsali rozhovor. Je to tady. Náš strach ale není destruktivní, ani bezbřehý.

Poděkování na prahu roku 2016

27. prosince 2015, 08:09
Křesťan a svět, islamismus, terorismus

Křesťan a svět, islamismus, terorismus

10. ledna 2015, 12:24

Souhrn článků o současném terorismu, islamismu a víře na pozadí událostí ve Francii naleznete níže.

Křesťan a svět, islamismus, terorismus

10. ledna 2015, 12:24

Souhrn článků o současném terorismu, islamismu a víře na pozadí událostí ve Francii naleznete níže.

Teror ve Francii: Glosa ke svobodě náboženské

9. ledna 2015, 21:50

V souvislosti s teroristickými útoky ve Francii se stále zřetelněji vynořuje rozpor vyjádřitelný těmito větami: Nikdo nikdy nesmí pro slovo nebo kresbu zabíjet! VERSUS Koledovali si; strkat hlavu do tlamy lva znamená, že ti ji může ukousnost a tak.

Špatné zprávy z Německa

Špatné zprávy z Německa

21. února 2014, 00:16

Ve dnech 5. -18. října 2014 se v Římě uskuteční třetí mimořádné generální zasedání biskupské synody; bude řešit Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace.
Možná patříte k těm, jenž nedávno vyplnili, co uměli, v rozsáhlém dotazníku.

Růženec za svět - 4. den - Burkina Faso

Růženec za svět - 4. den - Burkina Faso

13. října 2011, 16:31

Křesťané z Filipín a také odkudkoli jinde se modlí za svět: jeden růženec denně za jednu zemi. Od pondělí do soboty. Ve čtvrtek 13. října, za africkou Botswanu. Modlíme se růženec světla (nebo radostný). Může se připojit každý z nás.

Růženec za svět - 3. den - Botswana

Růženec za svět - 3. den - Botswana

12. října 2011, 10:00

Křesťané z Filipín a také odkudkoli jinde se modlí za svět: jeden růženec denně za jednu zemi. Od 10. října 2011, od pondělí do soboty. Dnes, ve středu 12. října, za africkou Botswanu. Může se připojit každý z nás.

Růženec za svět - 2. den - Benin

Růženec za svět - 2. den - Benin

11. října 2011, 17:40

Filipínští křesťané se modlí za svět: jeden růženec denně za jednu zemi. Od 10. října 2011, od pondělí do pátku. Může se připojit každý z nás.

Růženec za svět - 1. den - Angola

Růženec za svět - 1. den - Angola

10. října 2011, 19:06

Filipínští křesťané se modlí za svět: jeden růženec denně za jednu zemi. Od 10. října 2011, od pondělí do pátku. Může se připojit každý z nás.

Projev prezidenta Václava Klause na svatováclavské pouti 2011

Projev prezidenta Václava Klause na svatováclavské pouti 2011

29. září 2011, 00:25

Brandýs nad Labem (u Prahy) 28. září (ČTK) - Plný text projevu prezideta Václava Klause na Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi ve středu 28. září 2011.

Projev prezidenta Václava Klause na svatováclavské pouti 2011

29. září 2011, 00:25

Brandýs nad Labem (u Prahy) 28. září (ČTK) - Plný text projevu prezideta Václava Klause na Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi ve středu 28. září 2011.

Projevy na SDM Madrid 2011

Projevy na SDM Madrid 2011

3. září 2011, 17:49

Ovoce setkání mladých v Madridu není určeno jen pro ně a pro další mladé ve světě; užitek z něj mohou mít všechny ročníky. Nabízíme texty pronesené Svatým otcem při různých příležitostech tohoto vpravdě světového setkání.

Projevy na SDM Madrid 2011

3. září 2011, 17:49

Ovoce setkání mladých v Madridu není určeno jen pro ně a pro další mladé ve světě; užitek z něj mohou mít všechny ročníky. Nabízíme texty pronesené Svatým otcem při různých příležitostech tohoto vpravdě světového setkání.

Noční linka: Co jste četli a doporučujete

Noční linka: Co jste četli a doporučujete

6. září 2010, 23:47

Téma Noční linky v pondělí 6. září s Martinem Holíkem se nesla na téma: Co jsem četl v poslední době, zejména o prázdninách, a doporučuji k přečtení ostatním. Vy, kdo rádi čtete a nechcete se plést ve výběru, počtěte si, co posluchači Proglasu doporučují.

Ukončení digitálního TV vysílání K46 v Praze a okolí

Ukončení digitálního TV vysílání K46 v Praze a okolí

22. července 2010, 17:54

Český telekomunikační úřad svým rozhodnutím ze dne 22. července 2007 odebral společnosti Czech Digital Group a.s. individuální oprávnění v využívání kanálu 46. Ke dni doručení tohoto rozhodnutí (tj. dnes 22.7.) je společnosti CDG nucena na tomto kanálu ukončit digitální zemské vysílání.

Příležitost neděle 13. 12. pro posluchače Proglasu

12. prosince 2009, 22:03

Mimořádné příležitosti pro věřící katolíky v Roce kněží.

Projevy Svatého otce přehledně

29. září 2009, 21:08

V článku najdete prakticky všechny texty pronesené papežem Benediktem XVI. nebo jeho protějšky při jeho pobytu v Česku. U mnoha promluv je odkaz i na videozáznam. Jednotlivé promluvy, projevy, zdravice jsou seřazeny chronologicky. Klepnutím na odkaz jednoduše přejděte na text v češtině na webu Svatého stolce. Každý text se vám otevře vždy v novém okně.

Televize Noe na čtyři dny rozšiřuje vysílání

Televize Noe na čtyři dny rozšiřuje vysílání

24. září 2009, 09:54

Televize Noe mimořádně po dobu návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice rozšiřuje své vysílání i do systému pozemního digitálního vysílání (DVB-T).

Televize Noe na čtyři dny rozšiřuje vysílání

24. září 2009, 09:54

Televize Noe mimořádně po dobu návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice rozšiřuje své vysílání i do systému pozemního digitálního vysílání (DVB-T).

Poslechovost Proglasu v dobré formě

5. února 2009, 23:20

Prohlédněte si přehlednou tabulku poslechovosti Proglasu. Ta sice není u nekomerčních a veřejnoprávních stanic vrcholným ukazatelem, přesto má svoji důležitost. Závisí jak na technické dostupnosti příjmu, tak na zajímavosti programu. Současné hodnoty 140/63/49 jsou nejvyšší dosud naměřené. Stručné údaje za jiná pololetí najdete po zadání klíčového slova poslechovost v řádku Hledat.

Slavnostní setkání představitelů folklorních slavností

Slavnostní setkání představitelů folklorních slavností

26. listopadu 2008, 14:51

Každoročně se s laskavou podporou Senátu PČR koná shrnutí sezony činnosti folklorních festivalů, soutěží a přehlídek podporovaných Folklorním sdružením ČR s neúnavným panem Zdeňkem Pšenicou v čele. FOS je důležitým partnerem Proglasu, Proglas je dobrým partnerem FOSu. Díky takové spolupráci můžete slýchat mnoho folklorních pořadů, záznamů koncertů a také pozvánky na tyto akce. Pracujeme také na uskutečnění odobného vztahu s Tv Noe.

Dvě důležité maličkosti k trestnímu zákonu

8. listopadu 2008, 09:52

Příští týden v úterý 11. února 2008 bude Poslanecká sněmovna hlasovat o novém trestním zákoně. K vládnímu návrhu jsou podány mj. dva pozměňovací návrhy.

CERC evropské modlitby

CERC evropské modlitby

6. listopadu 2008, 19:17

V neděli 9. listopadu 2008 v poledne se v rámci měsíčních modliteb křesťanských rádií a redakcí sdružených v konferenci evropských křesťanských rádií CERC budeme modlit za posluchače a na úmysl posluchačů nizozemského rádia (redakce) KRO.

Příjem Proglasu v DVB-T

18. července 2008, 09:50

Proglas byl devět let v experimentu zemského vysílání DVB-T pro Prahu a Střední Čechy. V souvislosti se startem původních i nových televizí šířených digitálně právě tímto (zemským) způsobem se objevila možnost šířit Proglas i v dalších městech! V červnu se začalo šířit řádné vysílání Proglasu také ve 3. síti (CDG) digitálního televizního vysílání DVB-T v Praze a NOVĚ pak v Plzni, Brně a Ostravě.

Nové regionální studio Proglasu uvedeno do provozu

Nové regionální studio Proglasu uvedeno do provozu

28. května 2008, 23:37

Českobudějovický sídelní biskup Jiří Paďour OFMCap. požehnal nově rekonstruované prostory v domě Školských sester Naší Paní - Notre Dame v ulici Na sadech na vnitřním městském českobudějovickém okruhu. Toto strategické, městskou dopravou, pěšky i autem dobře dostupné místo začalo dneškem plně sloužit jako místní studio Proglasu. Po Brnu, Praze, Olomouci, Ostravě, Hradci Králové, Litoměřicích se jedná o sedmé město se studiem Proglasu.

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group