Články autora - Marek Chvátal

Politická filosofie – 3. díl

Politická filosofie – 3. díl

20. června 2019, 13:31

V předchozích dílech jsme se naučili rozlišovat mezi domácí, veřejnou a sociální sférou. V kolébce politiky, antickém Řecku, bylo pro vstup do politiky nutné se nejprve vypořádat se základními potřebami života. Pokud to člověk dokázal a už nepodléhal vůli jiného, stal se svobodným občanem. Jak se projevuje moderní pojetí svobody v politice, řešíme s doc. Mgr. Štěpánem Holubem, Ph.D. ve třetím dílu našeho vzdělávacího cyklu.

Politická filosofie – 2. díl

Politická filosofie – 2. díl

13. června 2019, 13:30

V předchozí části jsme hovořili o ideálu obce v antickém Řecku, který umožňoval některým stát se svobodnými a vést debatu o tom, jak si představují dobrý život. Dnes ale nejsme schopni naplnit ideál obce tak, jako před staletími. Zveme k poslechu druhého dílu vzdělávacího cyklu v pátek 14. června od čvrt na devět večer.

Politická filosofie – 1. díl

Politická filosofie – 1. díl

6. června 2019, 14:00

Co je to politika a kdy, kde a za jakých podmínek je možná? Má nebo nemá vliv na politiku moje právo volit politické představitele? A kdo je to vůbec občan? Sféru domácí a veřejnou předstvuje první díl vzdělávacího cyklu, který opět zařazujeme do vysílání vždy v pátek od 20.15.

Křesťan a svět: Úspory Hanky a Davida

Křesťan a svět: Úspory Hanky a Davida

22. května 2019, 05:00

David a Hana Zubíkovi jsou manželé a zároveň podnikající křesťané. David začal před pěti lety nabízet domácnostem a firmám energeticky úsporná řešení pro jejich domy.

Křesťan a svět: Bůh je naším zastáncem v každé bouři

Křesťan a svět: Bůh je naším zastáncem v každé bouři

25. dubna 2019, 07:15

Marku Dopitovi bylo 20 let, když začal podnikat. Krátce na to poznal svoji budoucí ženu Janu. A nedávno oslavil 20 let od začátku podnikání. Pokud by se ale rozhodoval dnes, asi by s podnikáním nezačal.

Křesťan a svět: Mysli na druhého v řadě

Křesťan a svět: Mysli na druhého v řadě

27. března 2019, 05:00

Jaroslava Valová s manželem Vítězslavem krátce po revoluci založila dnes velmi známou obchodní společnost SIKO koupelny. Začátky byly ale krušné.

Kávu nebo život

Kávu nebo život

20. února 2019, 05:00

Petr a Monika Rajtovi mají na Olomoucku malou pražírnu a poslední roky se jim docela daří. Ale nemuselo. Hned v začátcích jejich podnikání málem přišel Petr při nehodě o život.

Úvod do knih Moudrosti a Sirachovec

Úvod do knih Moudrosti a Sirachovec

19. února 2019, 05:00

První část knihy Moudrosti její autor zaměřil na význam spravedlnosti. Vyzývá vládce, aby spravedlnost hledali a dokonce si ji zamilovali. V protikladu kárá bezbožné a adresuje jim napomenutí, aby se obrátili

Úvod do knih Tóbijáš a Júdit

Úvod do knih Tóbijáš a Júdit

12. února 2019, 05:00

Kniha Tobiáš patří mezi deutero kanonické spisy, ale v minulosti neexistovala jenom v řečtině. Byla mezi ně tedy zařazena trochu neprávem.

Úvod do knih malých proroků II.

Úvod do knih malých proroků II.

5. února 2019, 05:00

V tomto dílu se zaměříme na druhou šestici malých proroků. Nahum, Abakuk a Sofonjáš působili v 7. století před Kristem a Ageus, Zachariáš a Malachiáš v 6. století.

Úvod do knih malých proroků I.

Úvod do knih malých proroků I.

29. ledna 2019, 05:00

Označení "malí" proroci vychází z rozsahu knihy každého z nich. Jde sice o krátké texty, ale to jim vůbec neubírá na významu.

Úvod do knihy Daniel

Úvod do knihy Daniel

25. ledna 2019, 16:25

Kniha Daniel se výrazně zabývá teologií dějin. Střídání říší popisuje obrazně, např. v podobě roztříštěné sochy, která byla složená z mnoha materiálů.

Může být dítě zákazník?

Může být dítě zákazník?

25. ledna 2019, 15:01

Podle Josefa Luskače, který provozuje v Brně necelých 10 let kavárnu Park Lane Cafe rozhodně ne. Přesto, že se snaží, aby byl jeho podnik přátelský rodině.

Úvod do knihy Ezechiel

Úvod do knihy Ezechiel

14. ledna 2019, 05:00

Ezechiel působil v Jeruzalémě jako kněz ještě před pádem Jeruzaléma. Byl tedy svědkem dobytí chrámu při invazi Babyloňanů. A nakonec byl i odveden do Babylonie, kde ho Bůh povolal jako proroka.

Úvod do knih Jeremiáš, Pláč a Báruk

Úvod do knih Jeremiáš, Pláč a Báruk

7. ledna 2019, 05:00

Jeremiáš především kritizuje modloslužbu a uctívání boha Baala a bohyně Aštarty. Tehdejší lidé byli pravděpodobně přesvědčeni, že když Hospodinu stále objevují, musí je chránit i navzdory jejich nevěrnosti.

Úvod do knihy Izaiáš

Úvod do knihy Izaiáš

31. prosince 2018, 05:00

Od konce 19. století dělíme knihu Izaiáš na dvě základní části - Proto Izaiáš (do 39. kapitoly) a Deutero Izaiáš. Později biblisté oddělili ještě posledních deset kapitol jako tzv. Trito Izaiáše.

Úvod do knihy Píseň písní

Úvod do knihy Píseň písní

24. prosince 2018, 05:00

Píseň písní je sbírkou různých básnických textů, ve kterých si muž a žena vyznávají lásku. Vzájemně si jakoby předávají slovo a na chvíli zazpívá i chór, který jako kdyby doprovázel tyto dva na svatbu.

Křesťan a svět: Reklama v rukou křesťanů

Křesťan a svět: Reklama v rukou křesťanů

20. prosince 2018, 16:24

Může se vůbec křesťan živit natáčením reklamy? Odpovědi nemusí být jednoznačné. Ale že ji dělají i křesťané, je jisté.

Úvod do knih Přísloví a Kazatel

Úvod do knih Přísloví a Kazatel

17. prosince 2018, 05:00

Knihy Přísloví a Kazatel obsahují moudrost, která byla v době svého vzniku předávána především na královském dvoře. Obsahují ale i anonymní výroky, které se tradovaly mezi lidmi.

1950+ Libye

1950+ Libye

12. prosince 2018, 11:12

Území Libye patří od 7. století Arabům. V 16. století ho ovládli Turci až do 20. století, kdy je vystřídali Italové. O dějinách Libye hovoříme na Proglasu s prof. PhDr. Janou Burešovou, CSc. ve čtvrtek 13. prosince od 16. hodiny. 

Úvod do knihy Žalmů

Úvod do knihy Žalmů

10. prosince 2018, 15:29

Kniha žalmů má pět dílů, pravděpodobně po vzoru Pentateuchu. Na závěr každého dílu přidává jejich redaktor doxologii, tedy chvalozpěv na Boha. Písně vznikaly asi na sklonku doby královské právě na královském dvoře.

Úvod do knihy Job

Úvod do knihy Job

3. prosince 2018, 05:00

Ve tarověké literatuře není vůbec kniha Job ojedinělá. Naopak, otázka utrpení člověka, které boží moc dopouští, zaměstnávala lidi velmi často.

Úvod do knih Makabejských

Úvod do knih Makabejských

26. listopadu 2018, 05:00

V knihách Makabejských máme popsány události, kdy řecký panovník začal zasahovat do řeckých zvyklostí již nepřijatelným způsobem, což vyvolalo ozbrojený odpor

Podnikání musí mít smysl

Podnikání musí mít smysl

21. listopadu 2018, 21:59

Na konci měsíce pro vás v relaci Křesťan a dnes pravidelně připravujeme svědectví podnikajících křesťanů. Dnes uslyšite manžele Jiřinu a Milana Hovorkovy, kteří v Praze obchodují s kancelářskými a školními potřebami. Jako mnozí začali podnikat krátce po sametové revoluci. Dostali nabídku k prodeji papírů do tiskáren a dalších potřeb. Během krátké doby zjistili, že prodávat umí. Vzápětí se ale začali trápit otázkou, jestli nákup a prodej je právě to, čemu by se měli věnovat.

Úvod do knih Rút a Ester

Úvod do knih Rút a Ester

15. listopadu 2018, 05:00

Texty na první pohled spojuje především to, že pojednávají o ženách. Podle jejich úmistění v kánonu ale u nich najdeme veliké rozdíly.

U: "Památník totality" ve věznici v Uherském Hradišti

U: "Památník totality" ve věznici v Uherském Hradišti

14. listopadu 2018, 00:06

Naproti autobusového nádraží v Uherském Hradišti stojí od konce devatenáctého století justiční palác s věznicí. Po rozpadu monarchie zde začali být zadržováni vězni z politických důvodů. V pořadu z olomouckého Studia Radim vám ve středu 14. listopadu od 22. hodiny přiblížíme jeho pohnutou historii, současnost a také výhledy pro budoucnost.

Strom mého života

Strom mého života

8. listopadu 2018, 06:00

Polský Žid Jakob Silberstein přežil II. světovou válku díky ženě, která ho a jeho další tři kamarády schovala u sebe na půdě před nacisty. Jmenovala se Jana Sudová. Se svou zachránkyní se již nesetkal. Až po 60 letech se podařilo najít dceru paní Sudové, Annu Gerlovou. Navštívili jsme ji a zeptali se, co všechno si pamatuje z maminčina vyprávění o událostech z roku 1945. Pořad vysíláme ve čtvrtek 8. listopadu ve 22 hodin.

Úvod do knih Ezdráš a Nehemiáš

Úvod do knih Ezdráš a Nehemiáš

8. listopadu 2018, 05:00

Kněz a znalec Písma Ezdráš a místodržitel perského krále Nehemiáš byli významnými postavami, které se podíleli na obnově života Judovců po propuštění z exilu v Babylonii.

Úvod do knih Paralipomenon

Úvod do knih Paralipomenon

1. listopadu 2018, 05:00

Paralipomenon znamená v řečtině "to vypuštěné" anebo "to přeskočené". Název tímto chce sdělit, že čtenář najde v knihách to, co se nevešlo do předchozích, tedy knih Samuelových a Královských.

U: Zákřov

U: Zákřov

30. října 2018, 06:00

Při návštěvě Zákřova se zaměříme na místní tragédii z dubna roku 1945. Pořad v rámci projektu 100 let naší republiky - 100 let vašich vzpomínek reprízujeme v úterý 30. října ve 22 hodin.

Úvod do knih Starého zákona – 9. díl

Úvod do knih Starého zákona – 9. díl

25. října 2018, 05:00

Podobně jako knihy Samuelovy, tvoří knihy Královské jeden celek. Rozdělení na první a druhou přišlo v době krále Achaziáše, protože se text jevil jako příliš dlouhý. A podobně jako Samuelovy knihy, i tyto vznikaly dlouhodobě. S docentem Petrem Chalupou hovoříme v pondělí 29. října od 16. hodiny.

Úvod do knih Starého zákona – 8. díl

Úvod do knih Starého zákona – 8. díl

18. října 2018, 05:00

Knihy Samuelovy tvoří v originále jeden celek. Rozdělení na dva díly vzniklo až při překladu do řečtiny. A zpětně se toto dělení prosadilo i na původní hebrejský text v době vzniku knihtisku. Vysíláme v pondělí 22. října v 16 hodin.

1950+ Sýrie

1950+ Sýrie

17. října 2018, 12:00

V dalším dílu cyklu 1950+ vás seznámíme s dějinným kontextem současné války v Sýrii. Poslouchejte v sobotu 20. října od 17. hodiny, v repríze pak ze soboty na neděli v 1.05.

Bůh mě chce spokojeného

Bůh mě chce spokojeného

17. října 2018, 05:00

Čím více pouští Pavel Vimr Boha do svého podnikání, tím lépe se mu daří. A prý se nebojí být za to Hospodinu vděčný.

Úvod do knih Starého zákona – 7. díl

Úvod do knih Starého zákona – 7. díl

11. října 2018, 05:00

Kniha Soudců ma tři hlavní části. V úvodu najdeme popis Jozuovy smrti. Tím navazuje kniha na předchozí. Nejdelší část textu vykresluje postavy soudců. S docentem Petrem Chalupou hovoříme v pondělí 15. října od 16. hodiny.

1950+ Irák

1950+ Irák

10. října 2018, 16:00

V našem cyklu se také občas podíváme do blízkovýchodních zemí, ve kterých proběhly či probíhají revoluce s cílem sesadit diktátora. To se podařilo např. západním mocnostem v Iráku. Ale ne bez katastrofálních následků. Vysíláme v sobotu 13. října 2018 v 17 hodin, reprízujeme ze soboty na neděli v 1.05.

 Úvod do knih Starého zákona – 6. díl

Úvod do knih Starého zákona – 6. díl

5. října 2018, 05:00

Kniha Jozuje popisuje nejdříve dobývání zaslíbené země, kterou Izrael nakonec získá. Druhá část vypráví o rozdělování země jednotlivým kmenům. A v posledních dvou kapitolách sám Jozue má "reč na rozloučenou" ve které vyzývá všechny, aby sloužili Hospodinu a nenechali se svést k modlářství. Vysíláme v pondělí 8. října v 16 hodin.

1950+ Izrael II.

1950+ Izrael II.

4. října 2018, 16:06

Ve sledování moderních dějin Izraele navážeme zmínkou o třetí arabsko izraelské válce. Vysíláme v sobotu 6. října 2018 v 17 hodin, reprízujeme ze soboty na neděli v 1.05.

1950+ Izrael I.

1950+ Izrael I.

27. září 2018, 16:00

Dějinám Izraele věnujeme ve vysílání dva díly. Pomůže nám to lépe porozumět konfliktům na celém Blízkém východě. Vysíláme v sobotu 29. září 2018 v 17 hodin, reprízujeme ze soboty na neděli v 1.05.

Úvod do knih Starého zákona – 5. díl

Úvod do knih Starého zákona – 5. díl

27. září 2018, 05:00

V knize Deuteronomium se nachází několik rozsáhlých Mojžíšových řečí, důležitých zákoníků a požehnání těm, kdo budou Hospodina následovat. Docenta Petra Chalupu poslouchejte v pondělí 1. října ve čtyři hodiny odpoledne.

Bůh žehná i skrze nezdary

Bůh žehná i skrze nezdary

25. září 2018, 08:54

Manželé Kamila a Patrik Báťkovi vyrábí přes sedm let bylinkové sirupy. Jejich produkce rychle roste, což vnímají jako Boží požehnání. Jeho péči ale dovedou vnímat i v okamžicích, kdy musí jak v práci tak doma překonávat překážky.

Úvod do knih Starého zákona – 4. díl

Úvod do knih Starého zákona – 4. díl

20. září 2018, 05:00

Ve Čtvrté knize Mojžíšově můžeme rozeznat tři základní části. První je pobyt na poušti Sinaj, pak epizody odehrávající se v Moabu a nakonec události na moabských polích, které jsou přípravou na budoucí život Izraele ve vlastní zemi. Poslouchejte v pondělí 24. září 2018 od 16. hodiny.

Úvod do knih Starého zákona – 3. díl

Úvod do knih Starého zákona – 3. díl

13. září 2018, 05:00

Kniha Leviticus obsahuje spoustu předpisů, pravidel a ustanovení pro situace a osoby, které jsou nám již časově hodně vzdálené. Do knih Starého zákona nás uvádí biblista docent Petr Chalupa v pondělí 17. září ve čtyři hodiny odpoledne.

1950+ Vietnam

1950+ Vietnam

6. září 2018, 16:00

Vítězové II. světové války si, podobně jako v Koreji, rozdělili politický vliv ve Vietnamu. I zde se komunistický sever rozhodl sjednotit zemi násilím. Ale tentokrát úspěšně. Vysíláme v sobotu 8. září 2018 v 17 hodin, reprízujeme ze soboty na neděli v 1.05.

Úvod do knih Starého zákona – 2. díl

Úvod do knih Starého zákona – 2. díl

6. září 2018, 05:00

To nejpodstatnější z knihy Exodus si připomínáme každoročně o Velikonocích - vysvobození Božího lidu z otroctví, jeho záchrana před zničením a zaslíbení země, která je zase o něco blíže. Do knih Starého zákona nás uvádí biblista docent Petr Chalupa v pondělí 10. září od 16. hodiny.

1950+ Korea

1950+ Korea

30. srpna 2018, 16:03

Pro třetí část cyklu o moderních dějinách vybíráme opět zemi, která se na přelomu 20. století rozdělila na dva státy. Vysíláme v sobotu 1. září 2018 v 17 hodin, reprízujeme ze soboty na neděli v 1.05.

Úvod do knih Starého zákona – 1. díl

Úvod do knih Starého zákona – 1. díl

28. srpna 2018, 12:54

Vzdělávací cyklus na vlnách Proglasu nabízí během 25 dílů představení všech starozákonních knih. V pondělí 3. září začínáme v 16 hodin knihou Genesis.

1950+ Čína

1950+ Čína

23. srpna 2018, 16:03

Druhé pokračování vzdělávacího cyklu zaměřeného na moderní světové dějiny věnujeme Číně. Vysíláme v sobotu 25. srpna 2018 v 17 hodin, reprízujeme ze soboty na neděli v 1.05.

1950+

1950+

16. srpna 2018, 16:00

Vzdělávací cyklus 1950+ se zaměří na světové moderní dějiny některých států. Vybírali jsme země, jejichž historické události ovlivňují i naši současnost. Hlavní důraz klademe na události po roce 1950. S historičkou prof. Janou Burešovou budeme hovořit o významných událostech v 15 vybraných státech či národech. V první částí cyklu se zaměříme na Německo.

S Láskou ve firmě

S Láskou ve firmě

19. června 2018, 13:29

Každé poslední vydání Křesťana a svět v měsíci věnujeme rozhovorům s podnikajícími křesťany. Tentokrát uslyšite manžele Petra a Janu Láskovi. Petr Láska podniká od roku 1991. Založit firmu Trans-technik ale bylo jejich společné rozhodnutí. Rozhovor vede Marek Chvátal.

Partneři

Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.czn

Regiony

Regiony

Akce Proglasu v roce 2019

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.

POMOZTE DOPLATIT Svatomartinské varhany v Třebíči

Trebic varhany

Splacení už funkčních nových varhan můžete podpořit koupí
adopčního certifikátu