Články autora - Marek Chvátal

Křesťan a svět: Vinou křesťanů jsem se stal ateistou

Křesťan a svět: Vinou křesťanů jsem se stal ateistou

26. března 2020, 14:15

Petr Hamrozi se v mládí odvrátil od víry v Boha. Pohoršovalo ho pokrytectví křesťanů v jeho okolí. A dnes v Jablunkově buduje světové muzeum Bible, aby přiblížil mnohým Boží slovo.

Mimořádná podpora pro Radio Proglas

Mimořádná podpora pro Radio Proglas

24. března 2020, 17:14

Naši posluchači a podporovatelé, podpořte nás prosím mimořádným darem v době aktuální epidemie. Pracujeme intenzivněji navzdory překážkám, abychom dokázali vysílat do vašich domovů a udrželi tak i společenství, které vytváříme.

Stále se vracíme do Boží přítomnosti

Stále se vracíme do Boží přítomnosti

19. února 2020, 11:22

Manželé Kurucovi provozují na Slovensku a na Moravě oční optiku. Věnují se jí po celý život. Hosty pořadu Křesťan a svět budou v neděli 23. února 2020 od čtvrt na devět večer.

Křesťan a svět: Pro Ježíše bych pojistku neměl

Křesťan a svět: Pro Ježíše bych pojistku neměl

22. ledna 2020, 10:20

Pavel Obdržálek pracuje jako pojišťovací makléř. Bere svou práci svědomitě a poctivě. Přesto se cítí hodně nepříjemně, když se má druhým "přiznat" k tomu, co ho živí.

Křesťan a svět: Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce

Křesťan a svět: Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce

24. prosince 2019, 15:04

Miroslav Esterka pracuje jako obchodní manažer v jedné zavedené zahraniční společnosti. Od začátku si byl vědom, že dokáže mnoho. Ale dlouho si neuvědomoval, kolik ho to může také stát.

Nejste lid můj: Tys můj lid

Nejste lid můj: Tys můj lid

22. prosince 2019, 16:25

Hospodin nás přemluví. Uvede nás na poušť a tam nám bude promlouvat k srdci. Díky své milosti obnoví náš vztah

Nejste lid můj: Zůstaneš se mnou

Nejste lid můj: Zůstaneš se mnou

18. prosince 2019, 05:00

Prorok Ozeáš měl ženu a tři děti. Mluvili jsme o nich už v prvním dílu rozhovorů nad knihou našeho proroka. V třetí kapitole vyzývá Hospodin Ozeáše, aby svou ženu vykoupil z otroctví. Poslouchejte v cyklu Dotýkání světla v sobotu 21. prosince 2019 ve 20.15.

Nejste lid můj: Spor proti matce

Nejste lid můj: Spor proti matce

11. prosince 2019, 05:00

Návrat lidu k víře v jediného Boha se v době proroka Ozeáše nemůže uskutečnit poklidnou cestou. Nalaďte si v cyklu Dotýkání světla v sobotu 14. prosince 2019 od čtvrt na devět večer.

Nejste lid můj: Synové živého Boha

Nejste lid můj: Synové živého Boha

4. prosince 2019, 05:00

Uprostřed znamení a výtek, kterými Hospodin skrze Ozeáše odsuzuje nevěrnost svého lidu, slyšíme na začátku 2. kapitoly slova naděje.

Nejste lid můj: Jdi, vezmi si nevěstku

Nejste lid můj: Jdi, vezmi si nevěstku

27. listopadu 2019, 15:40

V novém církevním roce nabídneme sérii rozhovorů nad biblicikým textem knihy Ozeáš.

Máme se jednoduše rádi

Máme se jednoduše rádi

21. listopadu 2019, 08:11

Dusno je pro ni vždy podezřelé a nemá ráda slovo problém. Problémy totiž bere vždy jako výzvy. Hostem pořadu Křesťa a svět je v neděli 24. listopadu sr. Lucie Cincialová, proděkanka CMTF UP a generální představená "opavských" sester. Poslouchejte od 20.15.

Křesťan a svět: Vstoupit do Ježíšova soucitu

Křesťan a svět: Vstoupit do Ježíšova soucitu

24. října 2019, 14:40

P. Vojtěch Koukal zasvětil svůj život v Komunitě blahoslavenství. Je zodpovědný za její život a fungování. A zároveň iniciuje řadu projektů, které vrací život do farností.

Ekonomika společenství – Kvalita života a štěstí

Ekonomika společenství – Kvalita života a štěstí

1. října 2019, 05:00

Hnutí Ekonomika společenství dlouhodobě kultivuje podnikatelské prostředí. Jako nástroj používá také směrnice pro řízení podniku, které rozdělila podle barev duchy. Předchozí se věnovaly hlavně byznysu. Směrnice, které se věnuje aktuální čtvrtá část cyklu, upozorňuje na vztahy v podniku.

Ekonomika společenství – Směrnice pro řízení podniku

Ekonomika společenství – Směrnice pro řízení podniku

9. září 2019, 05:00

Ekonomika společenství navrhuje organizacím, které přijaly její poselství konkrétní směrnice pro vedení podniku. Dělí je do sedmi barev duhy. Hovoří v nich o hlavních hodnotách, kterými se má podnikatel řídit, jak má komunikovat. Druhou část poslouchejte ve čtvrtek 12. září od 20.15.

Ekonomika společenství – Smysl a vznik hnutí

Ekonomika společenství – Smysl a vznik hnutí

2. září 2019, 05:00

V devíti dílech vás seznámíme s mezinárodním křesťanským hnutím Ekonomika společenství. Vzniklo před čtvrt stoletím na podnět Chiary Lubichové. Naladíte vždy ve čtvrtek (od 5. září) ve čtvrt na devět večer.

Křesťan a svět: Mít tak pár minut denně jen pro sebe

Křesťan a svět: Mít tak pár minut denně jen pro sebe

21. srpna 2019, 05:00

Aleš Zemánek rád cestuje. Láska k cyklistice navíc určila jeho obor podnikání. Před 20 lety začal vyrábět lehokola. Veškerý čas nyní dělí mezi práci a rodinu. A nedávno zjistil, že má problém si najít i krátký čas pobýt v tichu. Přitom mu to tolik chybí.

Politická filosofie – 10. díl

7. srpna 2019, 20:15

Jednoduše bychom mohli říci, že národ je soubor lidí tvořící stát, tedy podléhá jednomu politickému zřízení. V této stručné definici můžeme ale najít určité nedostatky. O těchto a dalších aspektech pojetí národa a národního státu hovoříme s doc. Mgr. Štěpánem Holubem, Ph.D. v našem vzdělávacím cyklu.

Politická filosofie – 9. díl

31. července 2019, 20:15

Opět se zaměříme na rovnost posuzovanou skrze distributivní rovnost. Již jsme řešili otázku sociální rovnosti vedoucí k vytváření mas. Je zde ale ještě jeden aspekt. A to tehdy, když se sociální rovnost stane předmětem politického úsilí. Hledáme odpovědi v deváté části vzdělávacího cyklu s doc. Mgr. Štěpánem Holubem, Ph.D. 

Politická filosofie – 8. díl

24. července 2019, 20:15

Naše úvahy o politice jsme přerušili naposledy v okamžiku, kdy jsme si všimli velkého rizika pro demokracie v moderní době. Mohou se poměrně snadno zvrhnout v tyranii. Zveme k poslechu osmého dílu vzdělávacího cyklu. 

Křesťan a svět: Musí tě to bavit, jinak to dělat nemůžeš

Křesťan a svět: Musí tě to bavit, jinak to dělat nemůžeš

23. července 2019, 15:34

Rodina Netíkových z Týnu nad Vltavou patří mezi tradiční zemědělce v jejich regionu. Před 30 lety zatoužil Jiří Netík st. vytvořit pracovní příležitosti i pro postižené lidi. Zahájil tedy projekt sociálního podnikání, který jednak nabízí smysluplnou práci a také vytváří společenství.

Politická filosofie – 7. díl

17. července 2019, 20:15

V první polovině našeho cyklu jste se mohli doslechnout o tom, co je to veřejná sféra, tedy prostor, kde se odehrává politika. Byla také řeč o tom, že politika je možná díky svobodě a cílem politiky je úsilí o spravedlnost a spravedlivou vládu.

Politická filosofie – 6. díl

10. července 2019, 20:15

Filosof Aristoteles se snažil najít ústavy, které jsou vhodné pro obce se svobodnými občany. Zároveň upozornil na jejich zvrácené podoby. Tento díl vzdělávacího cyklu Politická filosofie vysíláme 12. července 2019 ve 20.15.

Politická filosofie – 5. díl

5. července 2019, 09:00

Ve skutečné demokracii žijí svobodní a vzájemně si rovní občané. Jak do toho zapadá přítomnost vlády? Není spíše přísně pojatá demokracie anarchií? Tři typy vlád rozebereme podrobněji ve vzdělávacím cyklu Politická filosofie.

Politická filosofie – 4. díl

27. června 2019, 08:00

V antickém Řecku byla svoboda smyslem politiky. Ve sféře plurality se snaží každý svobodný občan prosazovat vlastní postoje a řešení problémů. Aby vůbec došlo ke shodě, musí alespoň většina uznat, že přijímaná řešení jsou spravedlivá. Vzdělávací cyklus vysíláme v pátek 28. června od 20.15.

Křesťan a svět: Kostel je náš nejvyšší byznysový produkt

Křesťan a svět: Kostel je náš nejvyšší byznysový produkt

27. června 2019, 05:00

Tak vnímá neratovský poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie Antonín Nekvinda. Přes osm let pomáhá místnímu sdružení budovat sociální podnikání. A skoro to vypadá, že na co sáhne, to kvete.

Politická filosofie – 3. díl

20. června 2019, 13:31

V předchozích dílech jsme se naučili rozlišovat mezi domácí, veřejnou a sociální sférou. V kolébce politiky, antickém Řecku, bylo pro vstup do politiky nutné se nejprve vypořádat se základními potřebami života. Pokud to člověk dokázal a už nepodléhal vůli jiného, stal se svobodným občanem. Jak se projevuje moderní pojetí svobody v politice, řešíme s doc. Mgr. Štěpánem Holubem, Ph.D. ve třetím dílu našeho vzdělávacího cyklu.

Politická filosofie – 2. díl

13. června 2019, 13:30

V předchozí části jsme hovořili o ideálu obce v antickém Řecku, který umožňoval některým stát se svobodnými a vést debatu o tom, jak si představují dobrý život. Dnes ale nejsme schopni naplnit ideál obce tak, jako před staletími. Zveme k poslechu druhého dílu vzdělávacího cyklu v pátek 14. června od čvrt na devět večer.

Politická filosofie – 1. díl

6. června 2019, 14:00

Co je to politika a kdy, kde a za jakých podmínek je možná? Má nebo nemá vliv na politiku moje právo volit politické představitele? A kdo je to vůbec občan? Sféru domácí a veřejnou předstvuje první díl vzdělávacího cyklu, který opět zařazujeme do vysílání vždy v pátek od 20.15.

Křesťan a svět: Úspory Hanky a Davida

Křesťan a svět: Úspory Hanky a Davida

22. května 2019, 05:00

David a Hana Zubíkovi jsou manželé a zároveň podnikající křesťané. David začal před pěti lety nabízet domácnostem a firmám energeticky úsporná řešení pro jejich domy.

Křesťan a svět: Bůh je naším zastáncem v každé bouři

Křesťan a svět: Bůh je naším zastáncem v každé bouři

25. dubna 2019, 07:15

Marku Dopitovi bylo 20 let, když začal podnikat. Krátce na to poznal svoji budoucí ženu Janu. A nedávno oslavil 20 let od začátku podnikání. Pokud by se ale rozhodoval dnes, asi by s podnikáním nezačal.

Křesťan a svět: Mysli na druhého v řadě

Křesťan a svět: Mysli na druhého v řadě

27. března 2019, 05:00

Jaroslava Valová s manželem Vítězslavem krátce po revoluci založila dnes velmi známou obchodní společnost SIKO koupelny. Začátky byly ale krušné.

Kávu nebo život

Kávu nebo život

20. února 2019, 05:00

Petr a Monika Rajtovi mají na Olomoucku malou pražírnu a poslední roky se jim docela daří. Ale nemuselo. Hned v začátcích jejich podnikání málem přišel Petr při nehodě o život.

Úvod do knih Moudrosti a Sirachovec

Úvod do knih Moudrosti a Sirachovec

19. února 2019, 05:00

První část knihy Moudrosti její autor zaměřil na význam spravedlnosti. Vyzývá vládce, aby spravedlnost hledali a dokonce si ji zamilovali. V protikladu kárá bezbožné a adresuje jim napomenutí, aby se obrátili

Úvod do knih Tóbijáš a Júdit

Úvod do knih Tóbijáš a Júdit

12. února 2019, 05:00

Kniha Tobiáš patří mezi deutero kanonické spisy, ale v minulosti neexistovala jenom v řečtině. Byla mezi ně tedy zařazena trochu neprávem.

Úvod do knih malých proroků II.

Úvod do knih malých proroků II.

5. února 2019, 05:00

V tomto dílu se zaměříme na druhou šestici malých proroků. Nahum, Abakuk a Sofonjáš působili v 7. století před Kristem a Ageus, Zachariáš a Malachiáš v 6. století.

Úvod do knih malých proroků I.

Úvod do knih malých proroků I.

29. ledna 2019, 05:00

Označení "malí" proroci vychází z rozsahu knihy každého z nich. Jde sice o krátké texty, ale to jim vůbec neubírá na významu.

Úvod do knihy Daniel

Úvod do knihy Daniel

25. ledna 2019, 16:25

Kniha Daniel se výrazně zabývá teologií dějin. Střídání říší popisuje obrazně, např. v podobě roztříštěné sochy, která byla složená z mnoha materiálů.

Může být dítě zákazník?

Může být dítě zákazník?

25. ledna 2019, 15:01

Podle Josefa Luskače, který provozuje v Brně necelých 10 let kavárnu Park Lane Cafe rozhodně ne. Přesto, že se snaží, aby byl jeho podnik přátelský rodině.

Úvod do knihy Ezechiel

Úvod do knihy Ezechiel

14. ledna 2019, 05:00

Ezechiel působil v Jeruzalémě jako kněz ještě před pádem Jeruzaléma. Byl tedy svědkem dobytí chrámu při invazi Babyloňanů. A nakonec byl i odveden do Babylonie, kde ho Bůh povolal jako proroka.

Úvod do knih Jeremiáš, Pláč a Báruk

Úvod do knih Jeremiáš, Pláč a Báruk

7. ledna 2019, 05:00

Jeremiáš především kritizuje modloslužbu a uctívání boha Baala a bohyně Aštarty. Tehdejší lidé byli pravděpodobně přesvědčeni, že když Hospodinu stále objevují, musí je chránit i navzdory jejich nevěrnosti.

Úvod do knihy Izaiáš

Úvod do knihy Izaiáš

31. prosince 2018, 05:00

Od konce 19. století dělíme knihu Izaiáš na dvě základní části - Proto Izaiáš (do 39. kapitoly) a Deutero Izaiáš. Později biblisté oddělili ještě posledních deset kapitol jako tzv. Trito Izaiáše.

Úvod do knihy Píseň písní

Úvod do knihy Píseň písní

24. prosince 2018, 05:00

Píseň písní je sbírkou různých básnických textů, ve kterých si muž a žena vyznávají lásku. Vzájemně si jakoby předávají slovo a na chvíli zazpívá i chór, který jako kdyby doprovázel tyto dva na svatbu.

Křesťan a svět: Reklama v rukou křesťanů

Křesťan a svět: Reklama v rukou křesťanů

20. prosince 2018, 16:24

Může se vůbec křesťan živit natáčením reklamy? Odpovědi nemusí být jednoznačné. Ale že ji dělají i křesťané, je jisté.

Úvod do knih Přísloví a Kazatel

Úvod do knih Přísloví a Kazatel

17. prosince 2018, 05:00

Knihy Přísloví a Kazatel obsahují moudrost, která byla v době svého vzniku předávána především na královském dvoře. Obsahují ale i anonymní výroky, které se tradovaly mezi lidmi.

1950+ Libye

1950+ Libye

12. prosince 2018, 11:12

Území Libye patří od 7. století Arabům. V 16. století ho ovládli Turci až do 20. století, kdy je vystřídali Italové. O dějinách Libye hovoříme na Proglasu s prof. PhDr. Janou Burešovou, CSc. ve čtvrtek 13. prosince od 16. hodiny. 

Úvod do knihy Žalmů

Úvod do knihy Žalmů

10. prosince 2018, 15:29

Kniha žalmů má pět dílů, pravděpodobně po vzoru Pentateuchu. Na závěr každého dílu přidává jejich redaktor doxologii, tedy chvalozpěv na Boha. Písně vznikaly asi na sklonku doby královské právě na královském dvoře.

Úvod do knihy Job

Úvod do knihy Job

3. prosince 2018, 05:00

Ve tarověké literatuře není vůbec kniha Job ojedinělá. Naopak, otázka utrpení člověka, které boží moc dopouští, zaměstnávala lidi velmi často.

Úvod do knih Makabejských

Úvod do knih Makabejských

26. listopadu 2018, 05:00

V knihách Makabejských máme popsány události, kdy řecký panovník začal zasahovat do řeckých zvyklostí již nepřijatelným způsobem, což vyvolalo ozbrojený odpor

Podnikání musí mít smysl

Podnikání musí mít smysl

21. listopadu 2018, 21:59

Na konci měsíce pro vás v relaci Křesťan a dnes pravidelně připravujeme svědectví podnikajících křesťanů. Dnes uslyšite manžele Jiřinu a Milana Hovorkovy, kteří v Praze obchodují s kancelářskými a školními potřebami. Jako mnozí začali podnikat krátce po sametové revoluci. Dostali nabídku k prodeji papírů do tiskáren a dalších potřeb. Během krátké doby zjistili, že prodávat umí. Vzápětí se ale začali trápit otázkou, jestli nákup a prodej je právě to, čemu by se měli věnovat.

Úvod do knih Rút a Ester

Úvod do knih Rút a Ester

15. listopadu 2018, 05:00

Texty na první pohled spojuje především to, že pojednávají o ženách. Podle jejich úmistění v kánonu ale u nich najdeme veliké rozdíly.

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group