Vybíráme z vánočního programu

Vybíráme z vánočního programu

Přenosy mší svatých, duchovní pořady, pohádky, koledy a pastorely, zajímavosti o době vánoční ... z našeho letošního vánočního programu vybíráme:

Na Štědrý den dopoledne v 11 hodin uslyšíte starobylou pohádku s názvem Divotvorný meč, ve které bílý kůň pomůže chudému mládenci Vojtěchovi. Pomůže mu získat srdce princezny, ale nebude to mít vůbec lehké.

V průběhu Štědrého dne nabídneme k poslechu několik povídek z pera různých autorů. Například v 17.00 odvysíláme vánoční povídku ze Šternberka Pokoj lidem dobré vůle, kterou napsala Joža Toucová-Metlerová, ve 22 hodin vyprávění o vánoční cestě jednoho chudého studenta k rodičům - jejím autorem je šumavský spisovatel Karel Klostermann. 

S profesorem liturgiky Františkem Kunetkou z olomoucké Cyrilometodějské teologické fakulty se 25. prosince zamyslíme nad historií a vývojem vánoční liturgie. Povíme si také, proč slavíme ve vánoční době svátky mučedníků a proč trvá tato liturgická doba tak krátce. Nezapomeneme se zmínit ani o tradičních vánočních symbolech, např. jesličky, stromeček, obdarovávání, nebo tříkrálové koledování. Poslouchejte v 10.30.

V rámci vánočních večerních pohádek pro děti otevřeme knížku Pasáček Asaf. Zavede vás mezi pastýře, pasoucí svá stáda na kopcích okolo městečka Betléma. Spolu s nimi prožijeme noc, ve které zářivá hvězda celému světu ohlásila narození Božího Syna a staneme se i svědky hledání a pronásledování malého Ježíše. Kouzelná olivová ratolest, kterou dostal malý pasáček Asaf od anděla, provede hrdinu našeho příběhu všemi nástrahami. Poslouchejte večerní zíváčky od 25. prosince v 19 hodin.

Byla betlémská hvězda astronomickým úkazem, astrologickým výkladem, literárním symbolem nebo biblickým zázrakem? Nad astronomickými, astrologickými, teologickými, dějinnými a kulturními souvislostmi motivu betlémské hvězdy se zamýšlí ředitelka Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích Jana Tichá. Nalaďte si vánoční pořad Petra Kroniky 25. prosince ve 20.15.

Veliké věci učinil Bůh s Pannou Marií. Denně si to při modlitbě nešpor připomínáme. Slavné Mariino Magnificat. Je to modlitba jásající nad tím, že Maria čeká dítě. Je to rozjímání o Božích činech, Boží vůli a Boží moci. Nad touto modlitbou se zamyslí otec Gorazd Krušina 25. prosince ve 21.30.

Unikátní soubor betlémů, které jsou vystaveny v rodinných domech v Třešti a tradici třešťských betlémů ve čtvrtek 26. prosince ve 20.15 představí místní betlémářka Marie Roháčková.

Než poslední kámen ukončil život mučedníka Štěpána, stihl tento muž poprosit Boha o odpuštění vin pro jeho vrahy. Čeho se bojíte víc? Že byste v takové situaci nedokázali říci to samé anebo že by vás mohl Bůh těmto kamenů taky vystavit? Snad není odpověď. Musíme se modlit. Pojďme rozjímat o mučednictví toho, který nás předešel. V sobotu 26. prosince ve 21.30.

Mladý zvonař Michal Votruba z jižních Čech, z Myslkovic u Tábora, se věnuje řemeslu, které se v naší zemi dělá od 13. století. Zabývá se výrobou bronzových zvonů a hodinových cimbálů pro kostely, kaple a jiné objekty. Nechme ho vyprávět, proč, kdy a jak jeho srdce přilnulo ke zvonům, jak se naučil je lít… Podívejme se mu pod ruce – v pořadu Petra Kroniky v úterý 29. prosince ve 22.00.

Silvestrovským večerem na Proglasu vás od 20.30 provedou Mariana Ambrožová a Petr Kronika.

Den pro lásku – to je rozhlasová adaptace povídky Jany Novotné. Pro naši stanici ji nastudoval Jan Novotný, v premiéře uvedeme na Nový rok ve 21.30.

Přenosy mší svatých

pátek 25. prosince v 0.00 z kostela P. Marie Sněžné v Praze

pátek 25. prosince v 9.00 z kostela Panny Marie Pomocnice v Olomouci + 11.55 Urbi et orbi z Vatikánu

sobota 26. prosince v 9.00 z kostela sv. Augustina v Brně.

neděle 27. prosince v 9.00 z duchovního centra v Brně-Lesné

pondělí 28. prosince v 18.00 ze Slovenska prostřednictvím Radia Lumen

úterý 29. prosince v 18.00 z kostela sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích-Čtyřech Dvorech

čtvrtek 31. prosince v 16.00 z kostela P. Marie Sněžné v Praze

čtvrtek 31. prosince ve 23.45 novoroční bohoslužbu z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně

pátek 1. ledna v 9.00 z kostela sv. Augustina v Brně

 

Více informací o našem svátečním programu najdete zde.

Přejeme pěkný zbytek adventní doby a požehnaný vánoční čas.

Děkujeme za vaši přízeň po celý tento rok.