Vánoce 2012 na Proglasu

Vánoce 2012 na Proglasu

V době vánočních svátků můžete vybírat z naší programové nabídky. Přejeme dobrý poslech!

Pondělí 24. prosince 2012

0.05 Kafemlýnek (R)  1.00 Duchovní hudba 2.00 Z regionálních studií (R) 2.30 Písničky 3.00 Slyšte, lidé! (R) 4.00 Písničky před svítáním 5.05 Ranní hudebně-zpravodajský magazín 5.27 Myšlenka na den 6.30 Evangelium Lk 1, 67-79 6.35 Ranní chvály 6.50 Duchovní slovo 7.00 Radio Vatikán (včerejší relace) 7.15 Písničky 7.45 Třikrát z Proglasu 8.00 Zprávy ČRo 2 8.05 Písničky 8.20 Vánoční příběh 9.00 Duchovní hudba 9.15 TWR: Stopy – svědectví o Božím jednání 9.30 Hudba pravdy (záznam pořadu z MFF Strážnice 2012) 10.45 Pohádka o moudré kočce 11.05 Písničky před polednem 11.57 Myšlenka na den 12.00 Anděl Páně 12.05 Hudební siesta + Střípek poezie: V. Otto: Renesanční tance. G.P. Telemann: Suita in D dur. P. Locatelli: Concerto grosso „Pastorale“. 13.30 Adventní mariánské zpěvy 13.50 Dnešek v kalendáři 14.00 Pohádka o čertovi 14.30 Třikrát z Proglasu 15.00 Písničky 15.30 Adventní duchovní hudba 16.15 Evangelium narození LK 2, 1-20 16.20 Koledy 17.10 Kapři pro Wehrmacht (povídka) 17.30 Lidová vánoční hudba 18.20 Myšlenka na den 18.25 Vánoční duchovní hudba + poezie 19.00 Večerní zíváček: Mariin oslík (závěrečná část) 20.00 Tatínek na Vánoce (povídka) 20.15 Koledy 20.45 Radio Vatikán (aktuální relace) 21.05 Večerní chvály 21.40 Pokoj lidem dobré vůle 22.00 Vánoční vzkazy + koledy 23.20 Vánoční duchovní hudba 23.50 Duchovní slovo

Bohoslužby v jiných médiích

TV Noe: 22.00 - Půlnoční bohoslužba z Baziliky sv. Petra ve Vatikánu

ČT 1: 00.00 - Půlnoční bohoslužba z kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze

Úterý 25. prosince 2012

0.00 Půlnoční mše svatá (sv. Augustin, Brno) 1.30 Duchovní hudba 2.00 Slovo se stalo tělem (R) 2.30 Písničky 3.00 Jak se vám líbí (R) 4.00 Písničky před svítáním 5.00 Vánoční duchovní hudba 5.27 Myšlenka na den 5.30 Hudebně-zpravodajský magazín 6.30 Evangelium Lk 2, 1-14 6.35 Ranní chvály  6.50 Duchovní slovo 7.00 Radio Vatikán (včerejší relace) 7.15 Písničky 7.45 Třikrát z Proglasu 8.00 Zprávy ČRo 2 8.05 TWR: Tichá pošta 8.20 Vánoční příběh 9.00 Mše svatá (sv. Augustin, Brno) 10.00 Vánoční písně 10.30 Vonička lidových písní 11.00 Napiš to! (ohlédnutí za literární soutěží zrakově postižených klientů Tyflocentra) 11.50 Myšlenka na den 11.55 Urbi et orbi (přímý přenos z Vatikánu) 12.30 Hudební siesta + Střípek poezie: P.J.Vejvanovský: Sonata natalis. A. Corelli: Concerto grosso „Fatto per la notte di natale“. A. Michna: Vánoční muzika. G.M. Schiassi: Vánoční pastorale. J. CH. Pezel: Funfstimmige blasende Musik. P. Hellendaal: Concerto grosso. 13.50 Dnešek v kalendáři 14.00 Kouzelný mlýnek – sváteční pohádka 14.30 Vánoční písně 15.00 Zprávy ČRo 2 15.05 Pozvánky 15.30 Písničky 16.00 Barvínek:Prosincový magazín 16.55 Slyšte, lidé! Přehled vánočních alb 2012 17.55 Myšlenka na den 18.00 Pouť důvěry do země tisíce kopců 18.45 Duchovní hudba a poezie 19.00 Večerní zíváček: Hračky v zimě nespí 1/20 19.15 Jak se vám líbí: Rozhovor se skupinou Devítka 20.00 Setkání před Betlémem (R) 20.45 Radio Vatikán (aktuální relace) 21.05 Večerní chvály 21.30 K čemu je nám Spasitel? 22.00 Dar Tří králů (povídka) 22.30 Živý růženec (radostný) 23.00 Vánoční duchovní hudba 23.50 Duchovní slovo

Bohoslužby v jiných médiích

TV Noe: 10.00 - Mše svatá z kostela Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánskách Horách

ČT 2: 9.00 - Bohoslužba z modlitebny Církve bratrské v Brně

Středa 26. prosince 2012

0.05 Oktáva (R) 0.35 Noční bdění s jazzem a blues 1.00 Duchovní hudba 2.00 Vánoce ve Svaté zemi(R) 3.00 Folklorní okénko (R)  4.00 Písničky před svítáním 5.00 Vánoční duchovní hudba 5.27 Myšlenka na den 5.30 Hudebně-zpravodajský magazín 6.30 Evangelium Mt 10, 17-22 6.35 Ranní chvály  6.50 Duchovní slovo 7.00 Radio Vatikán (včerejší relace) 7.15 Písničky 7.45 Třikrát z Proglasu 8.00 Zprávy ČRo 2 8.05 TWR: Zrcadlo 9.00 Mše svatá (sv. Tomáš, Brno) 9.45 Duchovní hudba a poezie 10.30 Vonička lidových písní 11.00 Svatoštěpánské Proglaso 11.57 Myšlenka na den 12.05 Hudební siesta + Střípek poezie : J.J.Božan: Slávíček rajský  - Svatý Štěpán. J.S. Bach: Vánoční oratorium 13.50 Dnešek v kalendáři 14.00 O kouzelném člunku – sváteční pohádka 14.30 Vánoční písně 15.00 Zprávy ČRo 2 15.05 Pozvánky 15.30 Písničky 16.00 Vánoční rozhovor se sestrou Veritas Holíkovou 16.55 Folklorní okénko: A pastýřé nemeškali… 17.55 Myšlenka na den 18.00 Růženec (radostný) 18.45 Duchovní hudba a poezie 19.00 Večerní zíváček: Hračky v zimě nespí 2/20 19.15 Jak se vám líbí: Rozhovor se zpěvačkou Katkou Koščovou 20.00 Napiš to! (R) 20.45 Radio Vatikán (aktuální relace) 21.05 Večerní chvály 21.30 Historie a současnost betlémářství na Orlickoústecku 22.00 Šmrnc  22.30 P. Verdina: Nešpory k svátku Narození Páně

Čtvrtek 27. prosince 2012

0.05 Vánoce s vůní dřeva (R) 0.30 Noční bdění s etnickou hudbou 1.00 Duchovní hudba 2.00 Krýzovy jesličky (R)  3.00 Hrajte, kapely! (R)  5.05 Hudebně-zpravodajský magazín 5.27 Myšlenka na den 6.00 Evangelium Jan 20, 2-8 6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 6.25 Hudebně-zpravodajský magazín 7.00 Zprávy ČRo 2 7.05 Písničky 7.45 Třikrát z Proglasu 8.00 Zprávy ČRo 2 8.05 Písničky 8.45 Radio Vatikán (včerejší relace) 9.00 Vážná hudba 9.15 TWR: Slova naděje 9.30 Pod slunečníkem 10.30 Vonička pro milovníky dechovky 11.00 Zprávy Proglasu 11.05 K čemu je nám Spasitel? (R) 11.57 Myšlenka na den 12.05 Hudební siesta: J. Haydn: Deutsche Tänze. J.A.Benda: Koncert pro cembalo a smyčcové nástroje. F.X.Dušek: Sinfonia Es dur. 13.00 Zprávy Proglasu 13.50 Dnešek v kalendáři 14.00 Pozvánky 14.30 Písničky 15.00 Zprávy Proglasu 15.05 Písničky 16.00 Vánoční liturgie a symboly  16.55 Hrajte, kapely! Vánoční skladby českých autorů hrají moravské dechovky 17.55 Myšlenka na den 18.00 Mše svatá (Rádio Lumen) 18.35 Hudební zastavení 19.00 Večerní zíváček: Hračky v zimě nespí 3/20 19.15 Jak se vám líbí: Nový zpěvník Adventní písně a vánoční koledy 20.00 Večerní zprávy Proglasu 20.15 Zranitelný Bůh 20.45 Radio Vatikán (aktuální relace) 21.05 Večerní chvály 21.30 Pouť důvěry do země tisíce kopců (R) 22.30 Křesťan a svět: První společné Vánoce po 15 letech (R) 23.00 Písničky k usínání 23.50 Duchovní slovo

Pátek 28. prosince 2012

0.05 Všimli jsme si (R)  1.00 Duchovní hudba 2.00 Šmrnc (R) 2.30 Písničky 3.00 Jak se vám líbí (R) 5.05 Ranní hudebně-zpravodajský magazín  5.27 Myšlenka na den 6.00 Evangelium Mt 2, 13-18 6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 6.25 Hudebně-zpravodajský magazín 7.00 Zprávy ČRo 2 7.05 Písničky 7.45 Třikrát z Proglasu 8.00 Zprávy ČRo 2 8.05 Písničky 8.45 Radio Vatikán (včerejší relace) 9.00 Vážná hudba 9.15 TWR: Rýmování o životě 9.30 Koncilní dokumenty po 40 letech – Konstituce Lumen Gentium 5/25 10.00 Knihovnička Proglasu: Pojď, buď mým světlem! (R) 10.30 Vonička lidových písní 11.00 Zprávy Proglasu 11.05  Historie a současnost betlémářství na Orlickoústecku (R) 11.57 Myšlenka na den 12.05 Hudební siesta: M. Ravel: Pavana za mrtvou infantku. Smyčcový kvartet. Bolero. 13.50 Dnešek v kalendáři  14.00 Pozvánky 14.30 Písničky 15.00 Zprávy Proglasu 15.05 Písničky 16.00 Všimli jsme si: Rodinný život jako cesta ke svatosti (rozhovor s P. Danielem Angem) (R) 16.55 Oktáva: Hudební putování vánoční Evropou I. 17.25 Jazzový podvečer 17.55 Myšlenka na den 18.00 Mše svatá (sv. Vojtěch, České Budějovice-Čtyři Dvory) 18.35 Hudební zastavení 19.00 Večerní zíváček: Hračky v zimě nespí 4/20 19.15 Jak se vám líbí: Rozhovor s pedagogem Pavlem Kováčem 20.00 Večerní zprávy Proglasu 20.15 Jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh 20.45 Radio Vatikán (aktuální relace) 21.05 Večerní chvály  21.30 Vánoce a pronásledovaná církev 22.00 Dětství Ježíše Krista v apokryfních evangeliích (R) 22.30 Živý růženec (radostný) 23.00 Prima missa in nativitate Domini nostri Jesu Christi 23.50 Duchovní slovo

Sobota 29. prosince 2012

0.05 Jazz 1.00 Dopoledne s Magdou Hauserovou (R) 2.00 Duchovní hudba 3.00 Z archivu slovesných pořadů (R) 3.50 Písničky před svítáním 5.05 Ranní hudebně-zpravodajský magazín 5.27 Myšlenka na den 6.30 Evangelium Lk 2, 22-35 6.35 Ranní chvály 6.50 Duchovní slovo 7.00 Radio Vatikán (včerejší relace) 7.15 Písničky 8.00 TWR:Na sobotní frekvenci Proglasu 9.00 Pozvánky 9.30 Barvínek: Prosincový magazín (R) 10.30 Vonička pro milovníky dechovky 11.05 Všimli jsme si: Rodinný život jako cesta ke svatosti (R) 11.57 Myšlenka na den 12.05 Hudební siesta + Střípek poezie13.50 Dnešek v kalendáři 14.30 Tržiště (telefonická inzerce)15.00 Jak se vám líbí: Rozhovor se zpěvačkou Simonou Martausovou (R) 16.00 Zprávy ČRo 2 16.25 Hudební listování 17.00 Vánoční rozhovor se sestrou Veritas (R) 17.55 Myšlenka na den 18.05 Zranitelný Bůh (R) 18.30 Vonička lidových písní 19.00 Večerní zíváček: Hračky v zimě nespí 5/20 19.15 Slyšte, lidé! Přehled vánočních alb 2012 (R) 20.15 Radio Vatikán (aktuální relace) 20.30 Modlitba růžence světla 21.05 Večerní chvály 21.20 Vstupenka na operu: Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni 2/4 22.10 Pod slunečníkem (R)  23.05 Písničky k usínání 23.50 Duchovní slovo

Neděle 30. prosince 2012

0.05 Galahitparáda Kolem se toč! (předpremiéra) 1.05 Koncilní dokumenty po 40 letech 5/25 (R) 1.30 O Božím doteku v lidském životě (R) 2.00 Duchovní hudba 3.00 Z archivu hudebních pořadů 5.00 Varhanní hudba 5.27 Myšlenka na den 5.30 Písničky 6.30 Evangelium Lk 2, 41-52 6.35 Ranní chvály 6.50 Duchovní slovo 7.00 Radio Vatikán (včerejší česká a slovenská relace) 7.45 TWR: Studna slova 8.00 Vánoční duchovní hudba 9.00 Mše svatá (sv. Cyril a Metoděj, Ostrava-Pustkovec) 10.00 Varhanní hudba 10.30 Jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh (R) 11.00 Proglaso (biblický kvíz pro děti) 11.57 Myšlenka na den 12.05 Hudební siesta + Střípek poezie: P.I.Čajkovskij: Italské capriccio. R. Strauss: Koncert pro hoboj a orchestr. V. Novák: Slovácká suita. 13.20 Knihovnička Proglasu: Teta Joleschová aneb Zánik západní civilizace v židovských anekdotách 13.50 Dnešek v kalendáři 14.00 Jak to bylo doopravdy s vlkem a Červenou Karkulkou 14.30 Blahopřání 16.00 Zprávy ČRo 2 16.05 Putování za lidovou písničkou 16.25 Písničky z archivu 17.00 Křesťan a svět: Moje biskupská rezidence je z bambusu 17.30 Písničky 17.55 Myšlenka na den 18.00 Vánoce a pronásledovaná církev (R) 18.30 Večerní zíváček: Hračky v zimě nespí 6/20 18.45 Písničky 19.00 GalahitparádaKolem se toč!  20.15 Radio Vatikán (aktuální relace)  20.30 Koncert vážné hudby: Štědrý večer u Premonstrátů. P. W. de Grudencz: Boží narození. Doba vánoční. 22.05 Večerní chvály 22.20 Písničky k usínání 23.00 Vánoční duchovní hudba 23.50 Duchovní slovo

Bohoslužby v jiných médiích

TV Noe: 10.00 - Mše svatá z Trnavy

Pondělí 31. prosince 2012

0.05 Kafemlýnek (R) 1.00 Duchovní hudba 2.00 Z archivu regionálních pořadů (R) 3.00 Slyšte, lidé! (R) 4.00 Písničky 4.45 Jitro s dechovkou 5.05 Ranní hudebně-zpravodajský magazín 5.27 Myšlenka na den 6.00 Evangelium Jan 1, 1-18 6.05 Ranní chvály  6.20 Duchovní slovo 6.25 Hudebně-zpravodajský magazín 7.00 Zprávy ČRo 2 7.05 Písničky 7.45 Třikrát z Proglasu 8.00 Zprávy ČRo 2 8.05 Písničky 8.45 Radio Vatikán (včerejší relace) 9.00 Vážná hudba 9.15 TWR: Stopy – svědectví o Božím jednání  9.30 Kde se lidská štědrost mění ve hmotu aneb Několik projektů realizovaných z Tříkrálové sbírky 2012 10.30 Vonička lidových písní 11.00 Zprávy Proglasu 11.05 O člověku, který neví, kdy se narodil 11.57 Myšlenka na den 12.05 Hudební siesta: Známé skladby J. Strausse st.  13.00 Zprávy Proglasu 13.50 Dnešek v kalendáři  14.00 Pozvánky 14.30 Písničky 15.00 Zprávy Proglasu 15.05 Písničky 16.00 Mše svatá (sv. Augustin, Brno) 16.55 Galahitparáda Kolem se toč (R)  17.55 Myšlenka na den 18.00 Svět 2012 19.15 Silvestrovská pohádka - Dráčik Spáčik 20.00 Silvestrovský večer s Martinem Holíkem, Luďkem Strašákem a Zdeňkem Drštkou 22.45 Večerní chvály

Úterý 1. ledna 2013

0.05 Novoroční vzkazy 2.00 Duchovní vzdělávací pořad 2.30 Písničky 3.00 Jak se vám líbí (R) 3.45 Písničky 5.00 Duchovní hudba 5.27 Myšlenka na den 5.30 Hudebně-zpravodajský magazín 6.30 Evangelium Lk 2, 16-21 6.35 Ranní chvály  6.50 Duchovní slovo 7.00 Radio Vatikán (včerejší relace) 7.05 Písničky 7.45 Třikrát z Proglasu 8.00 Zprávy ČRo 8.05 TWR: Tichá pošta 8.20 Vánoční písně 9.00 Mše svatá (Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod) 10.00 Duchovní hudba a poezie 10.45 Svět 2012 (R) 11.57 Myšlenka na den 12.05 Hudební siesta + Střípek poezie: G.F. Händel: Salve Regina. J. D. Zelenka: Novoroční mše. 13.00 Písničky 13.50 Dnešek v kalendáři 14.00 Pohádka o posledných prázdninách dráčika Spáčika 15.00 Zprávy ČRo 2 15.05 Písničky 16.00 Barvínek:Co se dělo v Barvíncích 2012 16.55 Slyšte, lidé! Profil skupiny Oboroh (R) 17.55 Myšlenka na den 18.00 Kde se lidská štědrost mění ve hmotu aneb Několik projektů realizovaných z Tříkrálové sbírky 2012 (R) 18.25 Duchovní hudba 19.00 Večerní zíváček: Hračky v zimě nespí 7/20 19.15 Jak se vám líbí: Rozhovor se skladatelem Jaroslavem Šimíčkem 20.00 Marie Bohorodička (R) 20.45 Radio Vatikán (aktuální relace)   21.05 Večerní chvály 21.30 Svatováclavská mše (z Malostranských povídek) 22.00 Panna Maria, která nevede ke Kristu, není ta pravá (R) 22.30 Živý růženec (radostný) 23.00 Vánoční nešpory 23.50 Duchovní slovo

Bohoslužby v jiných médích

TV Noe: 9.30 - Mše svatá z Baziliky sv. Petra v Římě

Středa 2. ledna 2013

0.05 Oktáva (R) 1.00 Duchovní hudba 2.00 Pravoslavní (R) 3.00 Folklorní okénko (R) 5.05 Ranní hudebně-zpravodajský magazín 5.27 Myšlenka na den 6.00 Evangelium Jan 1, 19-28 6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 7.00 Zprávy ČRo 2 7.05 Písničky 7.15 Putování po regionech 7.45 Třikrát z Proglasu 8.00 Zprávy ČRo 2 8.05 Písničky 8.45 Radio Vatikán (včerejší relace) 9.00 Vážná hudba 9.15 TWR: Zrcadlo  9.30 Dopoledne s Magdou Hauserovou 10.30 Vonička lidových písní  11.05 Čtení na pokračování: Mark Twain – Panna ve zbroji 26/33 11.57 Myšlenka na den 12.05 Hudební siesta: D. Popper: Tarantella G dur. J. Sibelius: Symfonie č. 2. 13.05 Tržiště (telefonická inzerce) 13.50 Dnešek v kalendáři 14.00 Pozvánky 14.30 Písničky 15.00 Zprávy Proglasu 15.05 Písničky 16.00 Rozhlasové městečko 16.55 Folklorní okénko: Nový rok nám nastal 17.55 Myšlenka na den 18.00 Růženec (radostný) 18.30 Hudební zastavení 19.00 Večerní zíváček: Hračky v zimě nespí 8/20 19.15 Jak se vám líbí: Rozhovor s řecko-českou skupinou Nisos 20.00 Večerní zprávy Proglasu 20.15 Bible v liturgii: Iz 60, 1-6 20.45 Radio Vatikán (aktuální relace) 21.05 Večerní chvály  21.30 Čtení na pokračování: Mark Twain – Panna ve zbroji 26/33 (R) 22.00 Šmrnc – magazín pro mladé 22.30 Noční cukrárna s Radkem Habáněm a Terezkou Stoszkovou

(R) - repríza

Změny programu vyhrazeny!