Postní doba s Proglasem

Postní doba je časem, kdy mohou věřící plněji odpovědět na Ježíšovu výzvu: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15) a takto se připravit na velikonoční svátky. Je též obdobím, kdy si křesťané zvláště připomínají vlastní křest.

Obrácení spočívá především v obnovení vztahu s Bohem a s druhými. Tato proměna vyžaduje rozchod s hříchem a návrat k Bohu nerozděleným srdcem: “Obraťte se a odvraťte ode všech svých nevěrností... a obnovte své srdce a svého ducha.” (Ez 18,30-31).

K vnitřní proměně nabízí církev v postní době tři tradiční prostředky (srov. Mt 6, 1-18): modlitbu, almužnu a půst. V modlitbě a naslouchání Božímu slovu obnovujeme vztah s Bohem; půst očišťuje a činí srdce vnímavější pro Boha; konečně nezištná láska proměňuje vztahy s druhými.

Dobrý pastýř Josef Pekárek, SDB

Dobrý pastýř Josef Pekárek, SDB

5. března 2009, 08:00

Ve svém dlouholetém působišti ve Slušovicích na Zlínsku byl včera odpoledne pochován salesián Dona Boska P. Josef Pekárek. Někdejší sekretář kardinála Štěpána Trochty nás předešel na věčnost před týdnem, na Popeleční středu, ve věku 78 let. O vzpomínku (audio MP3)vzpomínku na tohoto kněze širokého srdce se s posluchači Proglasu podělil jeho řeholní spolubratr, tuzemský provinciál salesiánů P. František Blaha.

Komentář týdne: Postní doba a její symboly

Komentář týdne: Postní doba a její symboly

2. března 2009, 10:30

"Počet babylonských věží všeho druhu roste v našich časech nade všechny meze. Jak ubohá je pýcha trpaslíků na kopcích, kteří se považují za státníky? Jak ubohá je pýcha hlupáků s plnou prkenicí. Nabízí se otázka: Proč nám Pán posílá takové lidi do cesty?" - uvažuje na vlnách Proglasu velvyslanec Pavel Jajtner z reginálního pracoviště Moravskoslezské křesťanské akademie pro Vysočinu (do loňska zastupoval ČR u Svatého stolce ve Vatikánu). Poslouchejte dnes v 15.10, pak kdykoli v audioarchivu.  

Návrat k starobylé postní tradici - almužně

Návrat k starobylé postní tradici - almužně

25. února 2009, 11:00

"Postní almužna by měla být výsledkem snahy obohatit náš dosavadní způsob života. Půst totiž obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Ježíše Krista skrze potřeby našich bližních", vysvětluje biskup brněnské diecéze Mons. Vojtěch Cikrle.

Papež Benedikt XVI. k postní době

Papež Benedikt XVI. k postní době

25. února 2009, 10:29

"Zdá se, že v dnešních dnech postní praxe trochu ztratila svou duchovní sílu a v kultuře poznamenané hledáním hmotného blahobytu získala spíše hodnotu terapeutického opatření při péči o tělo. Půst určitě prospívá fyzickému zdraví, ale pro věřící se stává v první řadě ´terapií´ pro léčbu toho, co jim brání, aby se přizpůsobovali Boží vůli. (...) Ať si každá rodina a každé křesťanské společenství cení postní doby jako možnosti pro odložení všeho, co rozptyluje ducha, a pro intenzivnější přijetí toho, co živí duši a otevírá ji lásce k Bohu a k bližnímu."

Zamyšlení nad postní dobou

Zamyšlení nad postní dobou

25. února 2009, 09:03

Žít přítomnost, žít teď a ne až...Tak by se dal charakterizovat obsah zamyšlení nad postní dobou, který jste mohli slyšet v Kafemlýnku. Autorkou je Dana Pilchová, moderátorka Proglasu, která v současné době veškerý čas věnuje mateřským radostem i starostem.    

Náměty na prožívání postní doby s dětmi

Náměty na prožívání postní doby s dětmi

25. února 2009, 09:01

Jak prožívat postní dobu s dětmi, o tom jsme hovořili v Kafemlýnku. Konkrétní náměty připravila Ivana Horáková, někdejší průvodkyně magazínem pro maminky. K prožívání a chápání postní doby Ivana Horáková připomíná: „Ježíš čeká na moje vyjítí z mého srdce, čeká na moji otázku Co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?.“ 

 

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group