Postní doba s Proglasem

Postní doba je časem, kdy mohou věřící plněji odpovědět na Ježíšovu výzvu: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15) a takto se připravit na velikonoční svátky. Je též obdobím, kdy si křesťané zvláště připomínají vlastní křest.

Obrácení spočívá především v obnovení vztahu s Bohem a s druhými. Tato proměna vyžaduje rozchod s hříchem a návrat k Bohu nerozděleným srdcem: “Obraťte se a odvraťte ode všech svých nevěrností... a obnovte své srdce a svého ducha.” (Ez 18,30-31).

K vnitřní proměně nabízí církev v postní době tři tradiční prostředky (srov. Mt 6, 1-18): modlitbu, almužnu a půst. V modlitbě a naslouchání Božímu slovu obnovujeme vztah s Bohem; půst očišťuje a činí srdce vnímavější pro Boha; konečně nezištná láska proměňuje vztahy s druhými.

Prostředky ušetřené postem na pomoc potřebným

Prostředky ušetřené postem na pomoc potřebným

18. února 2010, 16:10

Poprvé se na celostátní úrovni pod záštitou katolických biskupů koná akce Postní almužna – jejím cílem je podpořit prožívání postní doby s konáním dobrých skutků (jak ve svém poselství k letošní postní době vyzývá i papež Benedikt XVI.). Ilustrační foto: vira.cz.

Začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce

Začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce

17. února 2010, 16:14

Papež Benedikt XVI. už dříve vydal poselství k letošní postní době, v němž pod názvem Bůh dává spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista vyzývá věřící, aby vnímali povinnost křesťanů podílet se na vytváření spravedlivé společnosti, a zdůrazňuje, že postní rozpoložení věřícího se musí projevit ve skutcích. O Popeleční středě, která čtyřicetidenní půst zahájila, se Svatý otec setkal s příchozími na generální audienci – své přání požehnané postní doby pronesl i v češtině.

Zelený čtvrtek - Missa chrismatis v olomoucké katedrále

9. dubna 2009, 10:54

Eucharistickou slavnost Missa chrismatis slouží stejně jako v předchozích letech na Zelený čtvrtek v olomoucké katedrále sv. Václava arcibiskup Jan Graubner. Při této bohoslužbě, kdy se světí oleje, obnovují kněží své závazky vyplývající ze svátosti svěcení. Jak vnímá první obnovu svého kněžského slibu novokněz P. Stanislav Zatloukal

Křivda - odpuštění - smíření

Křivda - odpuštění - smíření

9. dubna 2009, 10:09

"Velikonoce jsou slavnosti odpuštění. Možná si mnoho lidí neuvědomuje, že to, co bytostně potřebujeme ke zkvalitnění vlastního života, života rodiny je právě odpuštění (...) odpuštění je základní předpoklad fungování jakéhokoli vztahu," tvrdí sociální pedagožka Mgr. Milena Mikulková, která byla hostem Magdazínu ve středu 8. dubna. Motto: Odpuštění je láska přesahující spravedlnost.

Živě ze Zambie II

Živě ze Zambie II

7. dubna 2009, 07:30

Národní ředitel Papežských misijních děl otec Jiří Šlégr, ředitel televize Noe otec Leoš Ryška a vedoucí našeho zpravodajství Filip Breindl mají za sebou téměř dva týdny misijní a dokumentační pouti po jihoafrické Zambii, kde zůstanou do Velikonočního pondělí. Posluchačům Proglasu se podruhé telefonicky přihlásili o Květné neděli před 14. hod. zdejšího i zambijského času. Poslechněte si je ze záznamu.

Křesťanská poutní místa v Jeruzalémě

Křesťanská poutní místa v Jeruzalémě

3. dubna 2009, 10:14

Na místa spjatá s Ježíšovým utrpením, jeho smrtí a zmrtvýchvstáním se vydáme v pořadu Všimli jsme si v pátek 3. dubna v 16.00, v repríze v sobotu 4. dubna v 11.05.

Večer otevřených srdcí

Večer otevřených srdcí

23. března 2009, 20:39

Nechcete se na chvíli zastavit? Otázka je zároveň výzvou ke společnému prožití postní duchovní obnovy nejen mladým lidem. Radio Proglas, které je mediálním partnerem večera, vás zve do českobudějovické katedrály sv. Mikuláše v pátek 27. března od 17 do 24 hodin.

Michal Opatrný vykládá podobenství O milosrdném Samařanu

Michal Opatrný vykládá podobenství O milosrdném Samařanu

23. března 2009, 14:00

Dr. Michal Opatrný z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích výkládá Ježíšovo podobenství z evangelia podle Lukáše 10, 30-37. Kromě hledání odpovědí na otázku, kdo je můj bližní se zabývá také problematikou bezdomovectví. Host zároveň nabízí praktické rady jednotlivcům při kontaktu s bezdomovci.

Křížové cesty na Radiu Proglas v postní době

18. března 2009, 14:43

Postní doba začala Popeleční středou 25. února 2009. Jsme zváni k pokání, k hlubší modlitbě, změně svých špatných postojů, k větší lásce k Bohu i k druhým. Jedním z prostředků, které nám mohou pomoci tohoto dosáhnout, je modlitba křížové cesty. Můžete se ji s námi na Proglasu modlit během postní doby každou středu a pátek.

Pašije v podání Teátru Víti Marčíka

Pašije v podání Teátru Víti Marčíka

11. března 2009, 11:16

Nová inscenace Teátru Víti Marčíka pro postní dobu se jmenuje Moravské pašije. Vypráví totiž o malém chlapci, sirotku, který žil kdesi na Moravě před několika staletími, potloukal se od místa k místu, přespával v polích a senících. Jednoho dne tenhle kluk viděl, jak křižují Ježíše. Svůj prožitek vnímal natolik silně, že se o něj chtěl podělit. Tak se začíná vyprávění o utrpení Krista v podání komedianta a loutkáře Víti Marčíka.

Za Velký pátek sváteční

Za Velký pátek sváteční

6. března 2009, 15:20

Na členy poslanecké sněmovny se obracejí signatáři petice Vraťme Velký pátek mezi státní svátky, žádají je o podporu návrhu příslušné novely zákona (horní komorou už prošla). Petiční výbor tvoří prezident České křesťanské akademie prof. Mons. Tomáš Halík a senátoři Jaromír Štětina a Soňa Paukrtová. Podle nich má pracovní klid na Velký pátek význam i pro nekřesťanskou většinu v Česku, která po svém také prožívá Velikonoce.

Světový den modliteb 2009

Světový den modliteb 2009

6. března 2009, 00:00

První březnový pátek prožíváme na podnět věřících žen z americké presbyteriánské církve jako Světový den modliteb. Předsedkyně domácího výboru SDM, husitská farářka Alena Naimanová z Rychnova nad Kněžnou, pro Proglas připomněla jeho poslání poznávat, modlit se a pomáhat (audio MP3)poznávat, modlit se a pomáhat. Program ekumenických bohoslužeb letos připravily křesťanky z Papuy-Nové Guineje na biblické téma „V Kristu jsme jedno tělo“.  V Česku se každoročně připojuje kolem stovky společenství.  

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group