Rozjímání o vykoupení VI.

Datum a čas vysílání: 31. 3. 2018, 18:00
Autor: Marek Chvátal, Angelika Pintířová
Interpret: Angelika Pintířová
Název pořadu: Rozjímání o vykoupení VI.
Název části: Bílá sobota
Část: 3. část (díl 3/3)

Boromejka sr. Angelika Pintířová si připravila rozjímání nad starověkou homilií vyprávějící o Ježíšově sestupu do podsvětí, kdy Kristus ukřižovaný před svým vzkříšením vstupuje do říše mrtvých, aby probudil všechny spáče čekající na tuto chvíli. S vědomím toho, že Vzkříšený již neumírá se sr. Angelika ztotožňuje s těmi, kdo jako Adam čekají na Krista, aby je vyvedl k životu, k Božímu trůnu a nabízí tuto naději i všem naslouchajícím.

Premiéra: 31. 3. 2018, 18:00
Opakování: 31. 3. 2018, 18:00