Arcidiecézní muzeum v Olomouci vystavuje historický misál

Arcidiecézní muzeum v Olomouci vystavuje historický misál
9. prosince 2008 Advent Autor: Marek Chvátal

Do 4. ledna roku 2009 můžete zajít na výstavu do muzea na Václavském náměstí v Olomouci. Uvidíte zde vzácný Misál olomoucký ze 14. století. Rukopis bude vystaven pouze měsíc, protože okolní klima a světlo na něj mají nepříznivý vliv. Ve stálé expozici si jej můžete prohlédnout v elektronické podobě. Ve vzduchotěsné vitríně jej naleznete otevřený na straně s liturgickými texty věnovanými době adventní.

Jana HrbáčováMisál olomoucký vznikl s největší pravděpodobností na Moravě. Probošt olomoucké kapituly Herbord z Fulštejna jej věnoval roku 1366 kapli sv. Anny v Olomouci. Podle kalendária lze datovat vznik misálu do doby před rokem 1354.

Bohatá malířská výzdoba misálu je tvořena celostránkovým kánonovým listem s Ukřižováním a náročně provedenými iniciálami, které v několika  případech obsahují figurální výjevy.

Iluminace misálu jsou dílem dvou malířů. Hlavní mistr vytvořil celostránkouvou výzdobu. V jeho práci se snoubí vliv západoevropské knižní malby a italského malířství. Zbývající iluminace jsou dílem druhého malíře, který pracoval patrně souběžně s hlavním mistrem a vycházel z jeho stylu výzdoby.

Ukřižování zdobící kánonový list odkazuje na inspiraci čerpanou ze soudobé deskové malby. klidná tvář Krista kontrastuje s bolestí, která se odráží ve tvářích sv. Jana a Panny Marie, jež v rukou křečovitě svírá lem pláště.

V iniciále (R)esurrexi je zobrazen výjev Noli me tangere (nedotýkej se mě) - setkání Krista s Máří Magdalénou po zmrtvýchvstání. Ve spodní borduře je zobrazen kuchař připravující velikonoční pokrm. lopodál leží na ošatce beránek, který symbolem Vykupitele.

V iniciále A(d te levavi) je zobrazen Hospodin, který žehná králi Davidovi modlícímu se před oltářem. Postavy dvou mužů v dřících iniciály mohou představovat Davidovy nepřátele. Ve spodní borduře je zobrazen lukostřelec mířící šípem na ptáka. Výklad k tomuto symbolu si můžete poslechnout, hovoří historička umění Jana Hrbáčová.

Narození Krista v iniciále P(uer natus est) představuje polosedící Pannu Marii zahalenou do tradičního pláště na zemi před skalnatým vrškem. skála na těchto vyobrazeních představuje betlémskou jeskyni. Zobrazení nahého ježíška můžeme chápat jako eucharistický motiv. Ovečky ve spodní borduře představují věřící, nad nimiž  Kristus drží ochrannou ruku.

                    

                       

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group