Adventní soboty s beuronským uměním v Praze

5. prosince 2008 Advent Autor: Jana Beránková

Společnost přátel beuronského umění zve na sobotní  prohlídky kostela sv. Gabriela v Praze na Smíchově.

06.12.2008 v 15 hodin -  Prohlídka kostela sv. Gabriela s výkladem znalkyně beuronského umění Monicy Šebové, která představí také nejnověji navrácené exponáty z původního zařízení.

13.12.2008 v 15 hodin - Svatogabrielský Evangeliář na diapozitivech - nejzdařilejší dílo sester benediktinek z opatství sv. Gabriela. Na 37 nesvázaných pergamenových listech jsou malby s texty sledující církevní rok. Evangeliář je jinak uložený v Diecézním muzeu v Grazu. Bude o něm hovořit PhDr. Miroslav Kunštát, PhD. z Institutu mezinárodních studií FSV UK.

20.12.2008 v 15 hodin - Officium divinum - povedou P.Mgr. Jáchym Zítko OSB, benediktin z farnosti Obermeisling a P.Benedikt Triebl OSB z benediktinského kláštera Göttweig v Rakousku. Officium divinum doprovodí zpěvem české sestry benediktinky z Bílé Hory a Karel Loula - varhaník z kostela sv. Ducha na Starém Městě.   

 

 

 

 

 

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group