U: "Památník totality" ve věznici v Uherském Hradišti

U: "Památník totality" ve věznici v Uherském Hradišti

Naproti autobusového nádraží v Uherském Hradišti stojí od konce devatenáctého století justiční palác s věznicí. Po rozpadu monarchie zde začali být zadržováni vězni z politických důvodů. V pořadu z olomouckého Studia Radim vám ve středu 14. listopadu od 22. hodiny přiblížíme jeho pohnutou historii, současnost a také výhledy pro budoucnost.

Jan Janků, foto ze sbírky Post BellumZa německého protektorátu zde trpěli čeští vlastenci a odpůrci nacistického režimu. Po osvobození pak lidé odsouzení mimořádnými lidovými soudy, zřízenými dekretem prezidenta republiky k trestnímu stíhání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů. Tehdy bylo v areálu věznice vykonáno několik desítek poprav. Žalář pro potřeby okresního i krajského soudu dále fungoval v době komunistické diktatury. Neblaze proslulým se stal především v první polovině 50. let, kdy zde trpěla, byla mučena či zemřela řada nevinných nebo politicky nepohodlných lidí. Mezi uvězněné patří i hosté našeho pořadu Jan Janků a Vladimír Drábek.

Hlava Krista z chleba, foto ze sbírky Post BellumVladimír Drábek, foto ze sbírky Post BellumPan Drábek se dostal do vězení proto, že šířil na letáku slova prezidenta Beneše, která pronesl, když byl nucen k podpisu komunisty sestavené vlády. Po třech měsících vazby byl Vladimír Drábek převezen do Brna a poté odsouzen na dva a půl roku těžkého žaláře. Jan Janků prožil v Uherském Hradišti více než rok, poté co byl zatčen v květnu 1949 v souvislosti s likvidací odbojové skupiny Světlana. Byl svědkem umučení Světlanářů Karla Štrbíka a Aloise Pohůnka. Jako vzácnou relikvii si uchovává hlavu Krista, vytvořenou z chleba. Jejím autorem je Ludvík Šmotek, kterého spoluvězni zachránili před trestem smrti.

Mgr. Petr SlintákVěznice funkčně zanikla v roce 1960, kdy byl krajský soud přesunut z Uh. Hradiště do Brna a okresní soud přestěhován do budovy ONV. V následujícím období část justičního areálu sloužila potřebám okresní správy SNB. Bývalé sídlo soudu nyní využívá Střední uměleckoprůmyslová škola. Stavebně zachovalý vězeňský trakt je již dlouhá desetiletí zcela opuštěný a čeká na nové využití. Do otázky po využití této chátrající budovy se s velkou silou zapojilo občanské sdružení Memoria. Třetím hostem našeho pořadu je tedy předseda sdružení Mgr. Petr Slinták.

Partneři

Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.czn

Regiony

Regiony

Akce Proglasu v roce 2019

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.

POMOZTE DOPLATIT Svatomartinské varhany v Třebíči

Trebic varhany

Splacení už funkčních nových varhan můžete podpořit koupí
adopčního certifikátu