U: "Památník totality" ve věznici v Uherském Hradišti

U: "Památník totality" ve věznici v Uherském Hradišti

Naproti autobusového nádraží v Uherském Hradišti stojí od konce devatenáctého století justiční palác s věznicí. Po rozpadu monarchie zde začali být zadržováni vězni z politických důvodů. V pořadu z olomouckého Studia Radim vám ve středu 14. listopadu od 22. hodiny přiblížíme jeho pohnutou historii, současnost a také výhledy pro budoucnost.

Jan Janků, foto ze sbírky Post BellumZa německého protektorátu zde trpěli čeští vlastenci a odpůrci nacistického režimu. Po osvobození pak lidé odsouzení mimořádnými lidovými soudy, zřízenými dekretem prezidenta republiky k trestnímu stíhání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů. Tehdy bylo v areálu věznice vykonáno několik desítek poprav. Žalář pro potřeby okresního i krajského soudu dále fungoval v době komunistické diktatury. Neblaze proslulým se stal především v první polovině 50. let, kdy zde trpěla, byla mučena či zemřela řada nevinných nebo politicky nepohodlných lidí. Mezi uvězněné patří i hosté našeho pořadu Jan Janků a Vladimír Drábek.

Hlava Krista z chleba, foto ze sbírky Post BellumVladimír Drábek, foto ze sbírky Post BellumPan Drábek se dostal do vězení proto, že šířil na letáku slova prezidenta Beneše, která pronesl, když byl nucen k podpisu komunisty sestavené vlády. Po třech měsících vazby byl Vladimír Drábek převezen do Brna a poté odsouzen na dva a půl roku těžkého žaláře. Jan Janků prožil v Uherském Hradišti více než rok, poté co byl zatčen v květnu 1949 v souvislosti s likvidací odbojové skupiny Světlana. Byl svědkem umučení Světlanářů Karla Štrbíka a Aloise Pohůnka. Jako vzácnou relikvii si uchovává hlavu Krista, vytvořenou z chleba. Jejím autorem je Ludvík Šmotek, kterého spoluvězni zachránili před trestem smrti.

Mgr. Petr SlintákVěznice funkčně zanikla v roce 1960, kdy byl krajský soud přesunut z Uh. Hradiště do Brna a okresní soud přestěhován do budovy ONV. V následujícím období část justičního areálu sloužila potřebám okresní správy SNB. Bývalé sídlo soudu nyní využívá Střední uměleckoprůmyslová škola. Stavebně zachovalý vězeňský trakt je již dlouhá desetiletí zcela opuštěný a čeká na nové využití. Do otázky po využití této chátrající budovy se s velkou silou zapojilo občanské sdružení Memoria. Třetím hostem našeho pořadu je tedy předseda sdružení Mgr. Petr Slinták.

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group