Tak jak to vlastně s tím Proglasem vypadá?

Tak jak to vlastně s tím Proglasem vypadá?
31. května 2012 Aktuality z Proglasu Autor: Pavlína Janošková

Často mě lidé zastavují a ptají se – jak to teď s Radiem Proglas vypadá? Jsem ráda, že vás naše finanční situace zajímá, že Proglas patří do vašeho života, že s ním počítáte při pravidelném placení "složenek", že je pro vás prostě důležitý. Chtěla bych vám všem přiblížit a srozumitelně popsat současný finanční stav rádia. 

A takto by se docela dobře mohl odehrát následující fiktivní rozhovor:

Jé, dobrý den, paní Janošková. To jsem rád, že vás vidím. Tak jak to vlastně teď s tím Proglasem vypadá?

Dobrý den, pane Nováku, dlouho jsme se neviděli. Taky vás ráda vidím. V současnosti se Proglas potýká s dluhem 2,5 miliónů korun. Je to velká částka, která částečně vznikla již v loňském roce. Schodek v rozpočtu roku 2011 ve výši téměř 2 milióny korun se nám totiž stále nedaří vyrovnat, naopak ještě o něco narostl. Je to tím, že nám měsíčně přichází o něco méně peněz než potřebujeme.

A kolik peněz denně potřebujete? 

Nyní potřebujeme každý pracovní den 120 tisíc korun, abychom zaplatili veškeré faktury.

Proč tolik peněz, vždyť před rokem to bylo 115 tisíc korun?

Jednak se všude zdražuje. Rostou ceny energií, inflačně se nám zvedají ceny potřebných služeb (nájemné, poplatky za vysílače, přenosové služby apod.). Také zavádíme novou technologii pozemního digitálního rozhlasového vysílání DAB. Jedná se o nástupce klasického analogového vysílání, které umožňuje kvalitní příjem i v rychle jedoucích objektech (auto, vlak…). Stávajícím analogovým FM vysíláním je technicky nemožné pokrýt Proglasem celou naši republiku. DAB to umožňuje a přináší kvalitnější příjem na straně posluchačů a nižší náklady na straně vysílatelů.
Jsme však zatím na počátku, a tak je toto přechodné období pro nás nyní finančně náročnější.

A co by pomohlo Proglasu, aby se stáhnul dluh 2,5 miliónů korun?

Proglas je nekomerční nezisková organizace, která vysílá bez reklam. Peníze na provoz získáváme z darů od posluchačů. Máme asi 22 tisíc členů Klubu přátel Radia Proglas a dalších téměř 17 000 našich podporovatelů. Pokud by každý z nich přispěl mimořádně částkou 100 korun, velice by to pomohlo. Také máme spoustu posluchačů, kteří nás poslouchají, ale zatím se finančně nezapojili. Získané prostředky používáme pro rozšíření a zkvalitnění vysílání. Finanční dar je možné si odečíst od daňového základu.

Aby se nám dluh dále nezvětšoval, snažíme se co nejvíce ušetřit a snižovat naše výdaje.

Můžete nám pomoci i modlitbou za to, aby u nás i nadále vysílalo rádio pro vlídný domov, které potřebuje od posluchačů podpořit.

Jde o vzájemnou výměnu: VY nás podpoříte a MY vám nabídneme 24 hodinové vysílání. Předáme informace, přineseme zábavu, potěšení i ztišení při společné modlitbě. Proglas je provozován díky vzájemné spolupráci.

Pokud byste potřebovali odpovědět ještě na jiné otázky, než jsem ve svém smyšleném rozhovoru použila, neváhejte a napište mi: janoskova@proglas.cz.

Pavlína Janošková, ekonomka

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group