Svátek pro děti

Den dětí nám slouží k tomu, abychom si uvědomili, jaké bohatství v pokračujích generacích máme. A také jako záminka k obdarovávání - koho z nás by netěšilo občas udělat dětem radost? Na vlnách Proglasu pro ně máme 1. června 2017 dvě nové pohádky.

Opoledne 1. června ve 14,00 místo obvyklého programu mimořádně zařadíme delší pohádku ze "světa financí". Dva pracovití a chytří bratři z rodu bobrů v ní rozjedou firmu s bytovou výstavbou moderního typu - dřevodomy.

Číst tenhle veselý i poučný příběh bude sama autorka Eva Skořepová a pomáhat jí přitom budou Helena Hchytré pohádkyoráková, Jaroslav Černý, Irena a Vladimír Kintrovi, Mariana a Václav Ambrožovi. Zvuk měl na starosti Pavel Kunčar, režii Adriana Růžičková, spoluprácovala Irena Kintrová. Pohádka se jmenuje "Bratři Bobrovi to rozjíždějí ve velkém". Eva Skořepová ji napsala ve spolupráci s manželem Michalem a v nakladatelství Grada ji vydalo spolu s ostatními příběhy v knížce "Chytré pohádky z lesní mýtinky".

Večerní zíváček po 19,00 hodině bude netradičně kromě modlitby a pohádky také doplěný soutěží. Pohádka "Neděle u zvířátek" totiž původně vyšla v časopisu Duha v květnu 2017 a my jsme dostali svolení ji přečíst. A už během natáčení to stálo za to, takže titulkaDUHA18_2017uslyšíte vyprávět Adrianu Růžičkovou, oslík bude Martin Holík, kočka - Kateřina Rýznarová, myš - Mariana Ambrožová, motýl - Igor Dostálek, kohout - Radek Habáň, mravenec - Irena Kintrová a mravenčí velitel - Václav Ambrož.

Děti, které ji budou poslouchat, mají možnost napsat správnou odpověď na soutěžní otázku: "Napiš alespoň čtyři zvířátka, která v pohádce vystupují." Prvních šest autorů správných odpovědí dostane od nás právě to číslo Duhy, v kterém pohádka vyšla. Kromě ní tu ke čtení děti najdou rozhovor, zamyšlení, hádanky, luštěnky i komiks. To všechno na téma "Proč musím v neděli do kostela?"