Životopis Jana Pavla II.

4. dubna 2005 Aktuality z Proglasu

<strong>Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Wojtyla, se narodil 18. května 1920 v rodině vojáka ve Wadovicích u Krakova. </strong>Svá teologická studia zahájil během 2. světové války v ilegálním církevním semináři v Krakově. Filozofii studoval na ilegální Teologické fakultě Jagellonské univerzity, kterou absolvoval v roce 1946. Ve stejném roce byl v Krakově vysvěcen na kněze, promoval v Římě a Krakově. Ve studiích pokračoval na Pontifikální univerzitě sv. Tomáše Akvinského v Římě. V roce 1955 se habilitoval v polském Lublinu.

Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Wojtyla, se narodil 18. května 1920 v rodině vojáka ve Wadovicích u Krakova. Svá teologická studia zahájil během 2. světové války v ilegálním církevním semináři v Krakově. Filozofii studoval na ilegální Teologické fakultě Jagellonské univerzity, kterou absolvoval v roce 1946. Ve stejném roce byl v Krakově vysvěcen na kněze, promoval v Římě a Krakově. Ve studiích pokračoval na Pontifikální univerzitě sv. Tomáše Akvinského v Římě. V roce 1955 se habilitoval v polském Lublinu.

28. září 1958 se stal nejmladším členem Polské biskupské konference. 13. ledna 1964 byl jmenován krakovským arcibiskupem a o 3 roky později jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. V čele katolických křesťanů stanul v roce 1978 a přijal jméno Jan Pavel II.

Během svého pontifikátu podnikl papež 104 zahraničních cest, urazil celkem 1,16 milionu km, což se rovná 29 cestám kolem světa. Vydal 14 encyklik. První vyšla pod názvem Redemptor Hominis (Vykupitel člověka) v roce 1979, poslední Ecclesia de Eucharistia spatřila světlo světa v loňském roce a doprovází Rok Eucharistie, který letos prožívá katolická církev.

Známé jsou papežovy snahy o ekumenický dialog. Jako první pontifik navštívil 11. prosince 1983 protestantský kostel. Tři roky poté byl jako první papež v novodobých dějinách církve hostem v židovské synagoze. Inicioval také společné modlitby světových náboženství za mír.

Svatý otec výrazně podporoval lidi na okraji společnosti, trpící a nemocné. Vždy vystupoval proti všem formám diktatur a násilí.

Jan Pavel II. opakovaně navštívil i Českou republiku. 21. května 1995, kdy v Olomouci svatořečil Jana Sarkandera a Zdislavu z Lemberka, se na Svatém Kopečku setkal s mládeží. V závěru těchto nezapomenutelných chvil papež mladé vyzval: "Mí drazí přátelé z České republiky, následujte Krista. Neste jeho svatý kříž, kterým vykoupil svět: kříž není znamením porážky, ale vítězství; je to vítězství skutečné lásky, vítězství Boha a člověka v Kristu.”

NyníDuchovní hudba
Skladba: Le Vergini - duchovní madrigaly pro pět hlasů - Vergine bella; Autor: Palestrina Giovanni Pierluigi da; Dirigent: Rombach Wilfried; Sóla: džovany pjerlujdži da palestrina, ansambl oficium, vilfríd rombach; Soubor: Ensemble officium
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Noční bdění
00:30Písně
01:00Komorní hudba

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group