Diecézní setkání kamarádů Radia Proglas v Hradci Králové

Diecézní setkání kamarádů Radia Proglas v Hradci Králové
20. června 2017 Aktuality z Proglasu Autor: Martin Weisbauer

V sobotu 17. června 2017 uspořádalo Radio Proglas po téměř 4 letech v Hradci Králové diecézní setkání kamarádů Radia Proglas a dalších spolupracovníků. Akce probíhala v budově Nového Adalbertina, kapli sv. Josefa, kostele Nanebevzetí Panny Marie a nakonec v Národním ředitelství Papežských misijních děl. Na tuto zdařilou akci se sešlo celkem asi 50 osob.

Již v ranních hodinách se začali u studia Vojtěch v budově Nového Adalbertina shromažďovat KAPři a KAPřenky, tedy kamarádi a dobrovolní spolupracovníci Radia Proglas. Čekalo je zde převzetí balíčků pro své rybičky a také hezky vyzdobené stoly s bohatým výběrem občerstvením. Občerstvení z větší části připravili naši přátelé a  manželé Urbánkovi upořádali zcela profesionálně krásný cattering.

Po prohlídce studia Vojtěch se všichni odebrali do kaple sv. Josefa, která se nachází rovněž v areálu Nového Adalbertina. Zde v úvodu promluvil a všechny přivítal ředitel otec Martin Holík, redaktor Martin Weisbauer pak představil veškerou činnost studia Vojtěch a také seznámil přítomné s tím, jaké další služby studio poskytuje. Vystoupila také Slávka Habáňová, která má na starosti KAPRy, moderátor Radek Habáň, manažer Radia Proglas Jan Janoška a ekonomka Pavlína Janošková.

Ve druhé části programu se jednotliví spolupracovníci v uvolněné a milé atmosféře všem ostatním představili a podělili se s nimi o své postřehy, radosti i starosti.

Celý program doprovodili skvělými hudebními vstupy student Petr Strejc na housle a prof. Václav Uhlíř, diecézní organolog na varhany.

Ve 12h jsme se všichni pomodlili v živém přenosu z místa Anděl Páně a poté pokračovala společná mše svatá v přilehlém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Hlavním celebrantem byl otec Martin Holík, koncelebroval ředitel kurie a farář z Hradce Králové – Pouchova otec Zdeněk Novák, služby stolu se obětavě ujali dva jáhnové – Pavel Starý a Petr Vtípil.

Po mši svaté čekala, ještě jako překvapení, všechny přítomné návštěva Národní centrály Papežských misijních děl, která má své sídlo v těsné blízkosti Nového Adalbertina. Zde nás velmi srdečně uvítal národní ředitel PMD Leoš Halbrštát a diecézní ředitelka Bronislava Halbrštátová. Zavládla zde opravdu radostná atmosféra a všichni si s chutí i zazpívali.

Naši KAPŘi poté odjeli do svých domovů povzbuzeni a vybaveni nejen novými materiály a čerstvými informacemi, ale i dobrou náladou.

 

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group