Čtení na pokračování: Úmluva aneb Příběh o Abrahámovi

Čtení na pokračování: Úmluva aneb Příběh o Abrahamovi

Pořad v souvislostech


Úmluva. Příběh o Abrahámovi.
Budeme vysílat

S Bohem v Rusku
S Bohem v Rusku
S Bohem v Rusku
Vysílali jsme


S Bohem v Rusku

S Bohem v Rusku

S Bohem v Rusku
Audioarchiv

Se začátkem školního roku otvíráme zbrusu nové Čtení na pokračování. Poslouchejte od pondělí 3. září, a to každý všední den v 11.05 a o půl desáté večer.

Polská autorka Zofia Kossaková (1889-1968) proslula jako jedna z nejvýznamějších polských spisovatelek 20. století, v oblasti historického románu je právem považována za důstojnou pokračovatelku slavného Henryka Sienkiewicze. Za 2. světové války se významně zapojila i do protiněmeckého odboje a byla hlavní iniciátorkou a organizátorkou Výboru na pomoc Židům Żegota. Byla zatčena gestapem a vězněna nejdříve v koncentračním táboře Auschwitz – Birkenau a poté ve varšavské věznici Pawiak. Přežila jen díky organizovanému útěku a účastnila se Varšavského povstání. Po válce odešla do anglického exilu. Do Polska se vrátila až v roce 1957, ale zůstala i nadále kritikem poválečného režimu. Její tvorba byla proto v komunistickém Polsku cenzurována a nacházela se pod stálým dohledem Státní bezpečnosti. V roce 1966 odmítla převzít Státní cenu za literatury jako protest proti pronásledování církve. V roce 1982 obdržela od Jad Vašem posmrtně titul spravedlivá mezi národy. Její knihy byly přeloženy do 16 světových jazyků.

Známý a mnoha generacemi čtenářů oceňovaný román Zofie Kossakové "Úmluva" s podtitulem "Příběh o Abrahámovi" vyšel česky poprvé již v roce 1967.  Jedná se historický příběh s biblickou tématikou, který zachycuje úsek ze slavných dějin židovského národa s Abrahámem jako hlavní postavou v čele. Autorka zde volně rozvíjí příběh ze Starého Zákona, přičemž čtenářsky atraktivním způsobem popisuje tehdejší orientální kulturu. Zároveň ale uvěřitelně zrcadlí význam, který mělo Abrahamovo setkání s Hospodinem pro tehdejší židovský národ, a v mnoha směrech také předjímá jeho význam pro dějiny spásy  způsobem, jakým jej vnímá křesťanská víra.

Čtyřicet šest částí Čtení na pokračování z této knihy připravila redaktorka Hana Svanovská, zvukovou režii obstaral Pavel Kunčar ve spolupráci s Antonínem Kánským a Ladislavem Kubištou. Načetla herečka a moderátorka Kateřina Rýznarová, jejíž hlas a jedinečnou interpretaci můžete znát z loňské realizace "Písně o Bernadettě" Franze Werfela.