Čtení na pokračování: Úmluva aneb Příběh o Abrahámovi

Čtení na pokračování: Úmluva aneb Příběh o Abrahamovi

Pořad v souvislostech


Úmluva. Příběh o Abrahámovi.
Budeme vysílat

Panna ve zbroji
Panna ve zbroji
Panna ve zbroji
Vysílali jsme


Panna ve zbroji

Panna ve zbroji

Panna ve zbroji
Audioarchiv

Se začátkem školního roku otvíráme zbrusu nové Čtení na pokračování. Poslouchejte od pondělí 3. září, a to každý všední den v 11.05 a o půl desáté večer.

Polská autorka Zofia Kossaková (1889-1968) proslula jako jedna z nejvýznamějších polských spisovatelek 20. století, v oblasti historického románu je právem považována za důstojnou pokračovatelku slavného Henryka Sienkiewicze. Za 2. světové války se významně zapojila i do protiněmeckého odboje a byla hlavní iniciátorkou a organizátorkou Výboru na pomoc Židům Żegota. Byla zatčena gestapem a vězněna nejdříve v koncentračním táboře Auschwitz – Birkenau a poté ve varšavské věznici Pawiak. Přežila jen díky organizovanému útěku a účastnila se Varšavského povstání. Po válce odešla do anglického exilu. Do Polska se vrátila až v roce 1957, ale zůstala i nadále kritikem poválečného režimu. Její tvorba byla proto v komunistickém Polsku cenzurována a nacházela se pod stálým dohledem Státní bezpečnosti. V roce 1966 odmítla převzít Státní cenu za literatury jako protest proti pronásledování církve. V roce 1982 obdržela od Jad Vašem posmrtně titul spravedlivá mezi národy. Její knihy byly přeloženy do 16 světových jazyků.

Známý a mnoha generacemi čtenářů oceňovaný román Zofie Kossakové "Úmluva" s podtitulem "Příběh o Abrahámovi" vyšel česky poprvé již v roce 1967.  Jedná se historický příběh s biblickou tématikou, který zachycuje úsek ze slavných dějin židovského národa s Abrahámem jako hlavní postavou v čele. Autorka zde volně rozvíjí příběh ze Starého Zákona, přičemž čtenářsky atraktivním způsobem popisuje tehdejší orientální kulturu. Zároveň ale uvěřitelně zrcadlí význam, který mělo Abrahamovo setkání s Hospodinem pro tehdejší židovský národ, a v mnoha směrech také předjímá jeho význam pro dějiny spásy  způsobem, jakým jej vnímá křesťanská víra.

Čtyřicet šest částí Čtení na pokračování z této knihy připravila redaktorka Hana Svanovská, zvukovou režii obstaral Pavel Kunčar ve spolupráci s Antonínem Kánským a Ladislavem Kubištou. Načetla herečka a moderátorka Kateřina Rýznarová, jejíž hlas a jedinečnou interpretaci můžete znát z loňské realizace "Písně o Bernadettě" Franze Werfela.